Høyre vil ha innsatsteam mot bostedsløse

Høyre vil på nytt fremme forslag om innsatsteam som skal forebygge at bostedsløse slår seg ned nær borettslag, skoler og barnehager.

Slik ser det ofte ut i Muselunden en tidlig morgen. KLIKK PÅ BILDET OG SE FLER BILDER FRA MUSELUND-OMRÅDET
Bostedsløse har igjen etablert seg under motorveibroen ved Sinsenkrysset
Det er forbudt å slå leir ved cornerflagget ...
Søppel og etterlatenskaper skjemmer friområdet.
Søppel og etterlatenskaper skjemmer friområdet.

Byrådet har i sin tiltaksplan fra i vår blant annet satt av ti millioner kroner til å rydde opp på grøntområder, under broer og andre steder hvor tilreisende bostedsløse slår seg ned.

– Det er helt nødvendig, men det hadde vært mye bedre å bruke penger på å forhindre at bostedsløse etablerer ulovlige leire i slike områder enn på å rydde opp i etterkant, sier Mathilde Tybring-Gjedde i Høyres bystyregruppe.

– Vi foreslo derfor i våres at det skulle dannes innsatsteam med mannskaper fra politiet og flere kommunale enheter som skulle patruljere de mest utsatte områdene som Ekebergskrenten og Muselunden ved Sinsenkrysset. Det er mer effektivt enn å sende ut patruljer for å rydde i etterkant, sier Tybring-Gjedde. I bystyret ble hun nedstemt.

For mer enn fire år siden skrev A-magasinet om bostedsløse som bor under motorveibroen ved Sinsenkrysset. Noen bor der ennå.

Byråd: – Valgkamputspill

– Det er selvsagt ikke akseptabelt at folk opplever søppel og avføring i nabolag og grøntområder, men dette utspillet fra Høyre lukter bare av valgkamp. Det er ganske spesielt siden dette byrådet har trappet kraftig opp arbeidet med opprydning av ulovlig oppsatte teltleirer, renhold og vakthold i parker og friområder. Vi har satt av 10 millioner mer til dette i år, slik at rydding og vakthold gjennomføres kontinuerlig mange steder, sier byråd Lan Marie Berg (MDG).

– Vi fremmer forslaget på nytt til høsten, svarer Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

Ingen bedring

Kjersti Hovland, leder i nærmeste nabo til Muselunden, Nordre Åsen borettslag, er enig:

– Vi har slitt med bostedsløse som har hatt tilhold i og forsøplet vårt nærmiljø i mange år. Til tross for tiltakene kommunen har satt i verk, har det ikke vært noen reduksjon i tilstrømningen. Vi kan ikke ha det sånn som det er nå. Opprydding skjer etter at forsøpling har funnet sted, den må forebygges.

  • TV2 har skrevet om situasjonen i Oslo i sommer

Høyres forslag til varig løsning

Tybring-Gjedde er klar over at Høyres forslag om et innsatsteam ikke vil løse problemet med de bostedsløse, det vil i best fall flytte det.

– Ja, men det vil hindre folk i å slå leir i de områdene som defineres som utsatte, og det er mer effektivt enn å rydde opp i etterkant. Vi mener det er to andre tiltak som kan løse eller redusere problemet. Det ene er å innføre et tiggeforbud som vil gjøre det mindre attraktivt å komme hit, og det andre er å hjelpe disse menneskene til et bedre liv der de bor, sier Tybring-Gjedde.

Byråd Berg synes ikke tiggeforbud er noen god løsning:

– Det er feil medisin. Som kommune rår vi ikke over den bakenforliggende årsaken som er fattigdommen i Øst-Europa, men vi skal gjøre det vi kan for å bøte på problemene som innbyggerne opplever, samtidig som vi skal ha et minimum av basistilbud for mennesker i nød. Derfor har vi blant annet prioritert å øke tilgangen til midlertidig akuttovernatting og sanitærforhold, sier Berg.