Oslo

1100 nye muslimske gravplasser på Alfaset

I vår var det bare 23 ledige gravplasser for voksne muslimer i Oslo. Nå har det kommet 200 nye. Frem til neste vår kommer det ytterligere 900.

I en seremoni med blant andre imamer muslimske ledere og ordfører Mariann Borgen (SV) åpnet Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (A) de nye muslimske gravplassene på Alfaset fredag.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

– Takk til Gravferdsetaten for å være våkne og passe på at vi ikke fikk for få plasser til å gravlegge folk som hører til i Oslo. Slik innledet Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (A) sin tale da de første nye muslimske gravplassene kunne tas i bruk på Alfaset gravlund ved Alnabru sist fredag.

LES OGSÅ: Disse er uønsket på kirkegården

Kommunen har i lang tid visst at Oslo mangler gravplasser for muslimer. I april kunne Osloby fortelle at hovedstaden bare hadde 29 gravplasser for voksne muslimer.

LES OGSÅ: - Én av fem følger Mekka-tider i ramadan

Dekker behovet for 10–15 år

Nå er 200 nye gravplasser klare for bruk. Om kort tid vil ytterligere 430 gravplasser være klare. Og i løpet av våren kommer 470 nye. Alle skal ligge på Alfaset. Av dette er 276 barnegraver.

- Vi er et moderne samfunn som tar innbyggerne på alvor, både i livet og døden, sier Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (A).

– Vi forventer at denne utbyggingen vil dekke behovet for muslimske graver i Oslo i 10-15 år, sier byråden.

Hun legger til at tallet avhenger av flere faktorer som muligheten for utbygging av muslimske graver på Klemetsrud. Dette kan nemlig skje i forbindelse med områderegulering av Gjersrud/Stensrud. Hvis det skjer, vil behovet være dekket for enda flere år.

*Mangel på muslimske gravplasser har vært et tema flere ganger de siste årene. Her er en sak om det fra 2013.

Oslo, en åpen by

Byråd Hansen er opptatt av at Oslo skal være en åpen by, uansett religion.

– Oslo ønsker å være en åpen by for alle religioner. Derfor er vi nødt til å bygge ut gravplasser og legge til rette for forskjellige trosretninger. Innbyggere som har behov for tradisjonelle kisteplasser, urnenedsettelser eller minnelunder skal få tilbud om det. Vi er et moderne samfunn som tar innbyggerne på alvor, både i livet og døden, sier byråden.

LES OGSÅ: Derfor gikk styret i Islamsk Råd av

Det gravlegges over 4000 mennesker i Oslo hvert år. Byråden legger til at gravlund flere steder i byen begynner å bli fulle. Derfor jobber byrådet for å se på muligheter til å utvide flere gravlund fremover.

Les også

  1. Slik dater unge muslimer

  2. Regjeringen har fått redegjørelse fra Islamsk råd - holder fortsatt tilbake statsstøtte