Derfor har T-banen vært stengt i tre måneder

Mens passasjerene har tatt buss for T-bane, har Sporveien så å si ferdigstilt en ny tunnel og oppgradert en hel T-banestrekning. Snart skal T-banen igjen være i drift.

Her er noen av nærmere 100 personer som til daglig jobber for å oppgradere T-banestrekningen mellom Brynseng og Ellingsrudåsen. Her jobbes det på Hellerud T-banestasjon.

Det er ganske rolig på overflaten, men under bakken på Furuset er det full aktivitet. Der jobber flere gulkledde med å bytte ut strømskinner, legge nye kabler og teste ut de nye lysarmaturene som skal lyse opp T-banetunnelen hvis det oppstår behov for evakuering.

De nye strømskinnene er av aluminium og er mer strømeffektive enn skinner av stål.

I tre måneder har Sporveien jobbet for å oppgradere Furusetbanen. Blant annet har tunnelen fått mye bedre belysning. Furuset T-banestasjon er også blitt pusset opp.

Tunnelen ved Furuset T-banestasjon ble bygget på midten av 1970-tallet. Derfor var det nødvendig å bytte mesteparten av infrastrukturen. De nye forskriftene krever også bedre lys i tunnelen. Derfor er det lysarmatur hver sjette meter. Tidligere var det 25 meter mellom armaturene.

– Vi har også pusset opp stasjonen. Inngangspartiet har fått nye fliser med varmekabler. Også flere andre stasjoner blir oppgradert før de gjenåpner, sier Tommy Filtvedt.

Han er byggeleder i Sporveien.

Tommy Filtvedt i Sporveien har ledet jobben med oppgradering av Furusetbanen.

Buss for bane i 3,5 måneder

Noen kilometer før Furuset, nærmere bestemt på Hellerud T-banestasjon, jobber flere gulkledde med å legge kabelkanaler. Noe meter nedenfor ligger den nye tunnelen mellom Hellerud og Brynseng.

Nå har det vært buss for T-bane for passasjerer på Furusetbanen og Østensjøbanen i tre måneder. Alt ser ut til å gå på skinner før T-banen igjen skal begynne å gå som normalt fra og med mandag 4. september.

Med den nye tunnelen vil de reisende spare nesten et halvt minutt på turen.

T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud ble bygget for trikkedrift på 1920-tallet. I 1967 ble den bygget om til T-bane. De tekniske anleggene er i dag så utslitt at de ikke tåler høyere T-banefart enn 30 km/t. Noen ganger må farten senkes ytterligere.

– På grunn av solslyng i sommermånedene har T-banen tidvis kjørt i 15 km/t mellom Brynseng og Hellerud. Nå slipper passasjerene det, sier Thor Georg Sælid.

Han er konserndirektør i Sporveien og har hovedansvar for infrastruktur.

Konserndirektør Thor Georg Sælid (til venstre) og byggeleder Anders Aamodt i Sporveien viser frem den nye T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud.

Naboene har fått nye vinduer

Nærmere 100 personer har til daglig jobbet med den nye tunnelen og oppgraderingen av Furusetbanen. Når T-banen skal begynne å gå igjen her om et par uker, vil 13.300 meter kjøreskinner og 13.200 meter strømskinner være skiftet ut. I dag er henholdsvis 95 prosent og 75 prosent av disse to jobbene ferdig utført.

– Alt har gått etter planen. Vi er kjempefornøyde. Den nye tunnelen og tiltakene vi har gjort i nabolaget, betyr også mindre støy for naboene, sier Sælid.

Om et par uker er det slutt for buss for bane mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen. Nå jobbes det på spreng for å få til dette.

Nærmere 50 boliger i nabolaget har enten fått nye vinduer, ny bekledning eller støyskjerm betalt av Sporveien.

Sælid kan også skryte av at de har klart å holde seg til budsjettet på 997 millioner kroner.

Her er en av to nye T-banebroer som gjøres klar til T-banetrafikk. 4. september vil T-banen igjen frakte passasjerer til Hellerud.

Gammel trase blir turvei

Når T-banen går i tunnel mellom Brynseng og Hellerud, blir den gamle T-banetraseen forvandlet til en turvei. Det kommer en 100 meter lang tredekkeplatting fra Hellerud T-banestasjon til den gamle traseen. Derfra blir det grusvei mot Bryn.

– Den nye turveien blir også en forbindelse mellom Tvetenveien og Østensjøveien, sier Sælid.

Bak denne støyskjermen ved Hellerud T-banestasjon kommer den nye turveien.

Turveien skal være klar neste sommer. Den opprinnelige planen var å bygge en sykkelvei på stedet, men på grunn av pengemangel har man landet på en gruslagt turvei. Pengene til denne veien kommer fra Oslo kommune, men det er Sporveien som skal utføre arbeidene. Blant annet fordi Sporveien allerede er i gang med å tilrettelegge en del av denne strekningen.