Bare halvparten av Oslos eldre har dette tilbudet – nå vil flere ha det i hele byen

I seks år har eldre i kun utvalgte bydeler hatt aldersvennlig transport. Nå vil flere partier utvide tilbudet til å gjelde for hele byen.

Grete Breson (89) er storfornøyd med aldersvennlig transport og bruker de rosa bussene to-tre ganger i uken. Her sammen med sjåfør Steinar Hansen og byråd Sirin Stav (MDG).

Kortversjonen

– Jeg har brukt dette tilbudet nesten hver dag i fem år. I dag skal jeg til fastlegen på Furuset, sier Randi Hovda.

86-åringen bor på omsorgsbolig på Teisen. Hun er dårlig til beins og bruker rullator. Ektemannen hennes bor på sykehjem på Lindeberg. Derfor er de såkalte rosa bussene et godt transporttilbud til henne. Minibussen kjører henne fra dør til dør.

Sjåfør Steinar Hansen følger Randi Hovda (86) til den rosa bussen på Teisen. Nå vil flere partier utvide tilbudet til å gjelde hele Oslo.

Prisen er en honnørbillett til 20 kroner. Siden Hovda har månedskort, slipper hun å kjøpe billett.

– Hva skulle jeg ha gjort uten disse bussene? Å ta drosje koster jo skjorten, sier Hovda.

Etter at 86-åringen er kjørt til Furuset, skal sjåfør Steinar Hansen hente Grete Breson på Trosterud. Hun skal kjøres til Haugerud seniorsenter.

– Jeg er der to-tre ganger i uken. Det er enkelt med et slikt tilbud, sier 89-åringen som også er avhengig av rullator for å komme seg ut.

Grete Breson (89) blir kjørt fra dør til dør i en rosa buss. Hun er svært fornøyd med tilbudet. Her sammen med samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Tilbud i kun syv bydeler

Både Hovda og Breson bor i bydel Alna, som er en av syv bydeler som har tilbudet. Hadde de for eksempel bodd i bydelene Nordstrand eller Stovner, så ville de ikke hatt dette tilbudet. De kan heller ikke bestille transport til bydeler som ikke har tilbudet.

I disse dager er det seks år siden tilbudet ble startet som et prøveprosjekt i bydel Nordre Aker. Det som i utgangspunktet var et pilotprosjekt, er senere blitt utvidet til syv av Oslos 15 bydeler.

Nå lover MDG å kjempe for å utvide tilbudet til hele byen. Dette blir en av partiets viktigste kollektivsaker i den kommende perioden, i tillegg til generelt å styrke tilbudet og kutte prisen på månedskort.

Enda flere rosa busser i Oslo blir en av de viktigste sakene for MDG og Sirin Stav i kommende bystyreperiode.

– De rosa bussene har gjort det lett for eldre å komme seg ut. Ved hjelp av dette tilbudet kan eldre besøke venner og familie på en enkel og trygg måte, sier Sirin Stav.

Hun er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, og 1.-kandidat for Oslo MDG.

– En bonus med de rosa bussene er den sosiale dimensjonen, siden man reiser med andre eldre, et viktig grep i kampen mot ensomhet.

7000 brukere over 67 år

Siden oppstart i 2017 har bussene kjørt i underkant av 300.000 turer. Det er cirka 7000 eldre over 67 år som har brukt tjenesten. Den eldste passasjeren har vært 102 år. Tilbudet koster i dag 29 millioner kroner i året. Derfor er det anslått at det vil koste nærmere 60 millioner totalt hvis det utvides til hele byen.

– Dette har vært en suksess. Derfor vil det være fornuftig å utvide tilbudet til alle bydelene i Oslo, så eldre kan reise hvor de vil over hele byen. Mange eldre sitter hjemme alene og er rammet av dyrtid. De som har minst å rutte med, har behov for billig transport, sier Stav.

– Nesten alle jeg kjører, sier at de ville ikke kommet seg ut hvis de ikke hadde dette tilbudet, supplerer sjåfør Hansen som er på fornavn med flere av passasjerene.

Flere partier er positive

Hassan Nawaz er helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre. Han sier Høyre alltid har vært en pådriver for rosa busser.

– Rosa busser bidrar til at eldre kan leve aktive og frie liv, sier Hassan Nawaz (H).

– En utvidelse vil vi vurdere i forbindelse med budsjettprosessen. Det er bemerkelsesverdig at MDG plutselig kommer med dette rett før valgdagen, sier Nawaz.

I sommer uttalte Frp-politiker Aina Stenersen at hun ønsker rosa busser i hele byen.

– Nå er det på tide at alle eldre i byen får dette tilbudet, sa Stenersen til Vårt Oslo i juni.

Marit Vea er nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe. Hun støtter ideen, men ser ikke bort ifra at dette må skje gradvis, slik tilbudet er blitt utvidet de siste årene.

Marit Vea i Venstre er positiv til ideen om å utvide rosa busser-tilbudet til hele byen.

– Hvis vi skal redusere biltrafikken, så er fleksible transportløsninger riktig vei å gå. Rosa busser er det første ordentlige fleksible tilbudet vi har. Vi vet at det er populært. Det er urettferdig at eldre i flere bydeler ikke har tilbudet. Derfor er det riktig å utvide det, sier Vea.