Den gamle Briskebytrikken skrangler videre

Briskebytrikken blir ikke ny og lydløs med det første. 1979-modellen skal skrangle videre en stund til.

SL-79 fotografert på Briskeby for noen år siden.

I januar meldte Aftenposten at den første av de såkalte SL-79SL-79Dette ern forkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 1979.-trikkene hadde lagt ut på sin siste reise, etter 40 år i Oslos gater.

Men alle blir ikke borte. De eldste små trikkene kommer fortsatt til å kjøre linjen over Briskeby. Gammel infrastruktur er ikke beregnet for de moderne, nye trikkene.

Sporveien har allerede mottatt 21 av 87 nye trikker av typen som kalles SL-18.SL-18.Dorkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 2018 De settes fortløpende inn i trafikk frem til utgangen av 2024. De nye trikkene koster fire milliarder kroner.

Dagens trikker fra 1979 og 1995 fases gradvis ut. Men noen av 1979-modellene skal fortsatt brukes.

Les også

Nå kan alle kjøre Oslos nye trikk. Men det skal jobbes mer for å få den til å passe helt inn.

Den nye trikken er bredere, lengre og lavere enn de gamle vognene. Det krever tilpasninger. Oppgradering av infrastrukturen har vært nødvendig. Flere av byens holdeplasser er rett og slett for korte.

Dette er forskjellen på de gamle og nye trikkene:

– Tilpasningene for de nye trikkene dreier seg om å forlenge trikkeholdeplasser og oppjustere distansen mellom motgående trikkeskinner, opplyser Ina Helen Østby.

Hun er kommunikasjonssjef i Sporveien.

I en e-post til Aftenposten skriver hun at mye arbeid må gjøres for at nye trikker kan kjøre Briskebylinjen. Hele strekningen må oppgraderes.

Det inkluderer de krappe kurvene på strekningen fra Henrik Ibsens gate til Riddervolds plass.

Her går trikken over Briskeby:

Krappe svinger

Briskebylinjen var den første elektriske trikkelinjenelektriske trikkelinjenBegrepet "trikk" kommer fra da sporvognene ble elektriske (tidligere ble de trukket av hester). Begrepet som først ble brukt var "elektrikk" (fra engelsk "electric"). i Skandinavia da den åpnet i 1894.

Den gang var trikkene langt kortere og lettere enn i dag. Da var det uproblematisk med krappe svinger gjennom trange gater.

I åpningsåret 1894 fikk trikkefører Paul Gulden på Briskebytrikken byens første fartsbot med et motorisert kjøretøy da han kjørte trikken i den svimlende fart av 18 km/t. Politiet hadde nemlig tatt tiden med stoppeklokke mellom to kontaktledningspunkt.

Men årene har gått og trikkene har blitt større - uten at linjen har fått noen spesielt omfattende tilpasninger.

– Over Briskeby er det trangt. Trikkelinjen går igjennom relativt krappe svinger. Bare de gamle trikkene fra 1979 kan kjøre linjen. Infrastrukturen er ikke beregnet for de større, moderne trikkene, skriver Østby.

– Heller ikke trikkene fra 1995 kan kjøre over Briskeby, skriver Østby. Hun opplyser at Sporveien har igangsatt utbedringer av dagens trikketrasé. Selve oppgraderingsarbeidet er forventet å starte i 2025.

Slik ser de nye SL-18-trikkene ut.

De gamle traverne, trikkene fra 1979, kan dermed fortsatt bli å se. Også andre alternativer blir vurdert, opplyser Østby.

Grunnen til at oppgraderingsarbeidet av traseen over Briskeby ikke allerede er påbegynt, var vurderingene av om den skulle flyttes til Skovveien. Slik ble det ikke. Sporveien har derfor startet arbeidet med forprosjekt for oppgradering i nåværende trasé.