Hovinbyen kan få enda flere innbyggere

Færre veier, flere gater - og parker på hustakene. Nye beregninger viser at det er plass til 13.000 flere boliger enn tidligere beregnet.

Nye beregninger viser at det er plass til enda flere boliger i Hovinbyen. Årsaken er at veier er gjort om til gater. - En gatestruktur gir rom for flere boliger enn ved trafikkerte veier der man kun kan ha næring, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen. Dette bildet er tatt fra taket på Hotel Linne på Vollebekk i Hovinbyen.
  • Astrid Løken

Hovinbyen er utpekt som Oslos største transformasjonsområde i Oslo i kommuneplanen «Oslo mot 2030».

I dag bor det 40.000 mennesker i det som skal bli til Hovinbyen. Plan— og bygningsetaten (PBE) har tidligere anslått at det er plass til 27.000 nye boliger i den nye bydelen. Det vil si omtrent 60.000 nye innbyggere. Inkludert de som allerede bor der ble det beregnet at det ville bo minst 100.000 mennesker i Hovinbyen.

1515312.pdf

Men nå er det gjort nye beregninger, som gjør det mulig å bygge enda tettere. Det vil si flere boliger og flere innbyggere.— Nye beregninger viser at Hovinbyen gir muligheter for 30 000–40 000 nye boliger, noe som tilsvarer opptil 80 000 nye innbyggere, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Minst 120.000 mennesker

Det vil si at det vil kunne bo minst 120.000 mennesker i Hovinbyen, altså tre ganger så mange som i dag.

Illustrasjonen vilser hvordan det kan bli i Kabelgata på Økern

Området er preget av store veianlegg. Det gjør det vanskelig å komme seg mellom områdene uten bil. Målet er å binde områdene sammen. — 13.000 flere boliger. Hvor skal de være?

— De tidligere beregningene er gjort ut fra dagens veisituasjon. Den nye beregningene er gjort på bakgrunn av de grepene som er gjort ved å endre veier til gater. En gatestruktur gir rom for flere boliger enn trafikkerte veier, der man kun kan ha næring, sier Marcussen.

Bygge om veier til gater

Byggingen på Ensjø, Hasle og Løren er godt i gang.

Mange veier skal bygges om til gateløp med fortau, en rekke med trær og sykkelfelt på innsiden av bilveien. Denne illustrasjonen viser dagens Ulvenveien bygget om til gate.

— På Hasle er det for eksempel mulig å få inn en høyere andel boliger fordi vi bygger ned veier til gater. På den måten kan vi øke andelen boliger med 30 prosent i forhold til den opprinnelige planen, sier hun.

Vil bygge tettere

- Hvordan skal man få til kvalitet med enda flere boliger?

— Vi vil bygge tettere, bedre og grønnere. Tettere bebyggelse krever mer kvalitet inne i boligene og på uterommene, så vi må ha grønne og gode uteområder. Vi vil blant ha grønt dekke på alle flate tak i Hovinbyen, sier hun.

Rekreasjon på grønne tak

- Men skal barna leke på takene?

— Grønne tak er mer enn tradisjonelle sedumplanter, som har til hensikt å ta unna for regnvann. Det er fullt mulig å ha grønne takhager for rekreasjon, sier hun.

- Med den nye klimastrategien må det vel nye grep til for Hovinbyen også, utover at man skal reise uten bil?

— Vi vil ha et sterkere fokus på klimavennlige boliger enn det forrige byrådet hadde. Vi vil gå i dialog med utbyggerne for å få til mer klimavennlige boliger. Og vi skal levere på sykkelveier. Vi er villige til å ekspropriere eiendom for å få på plass sykkelveier der det trengs. Det har vi nettopp gjort i Hoffsveien, sier hun.

Nyttetransport foran bilen

Filosofien i Hovinbyen er at de myke trafikantene skal komme først. Deretter kommer sykkel, kollektiv og så bil.

— Nyttetransporten skal prioriteres før bilen. Bilareal skal prioriteres vekk til fordel for sykkel. Sykkel skal ikke komme til sist, slik det har vært gjort, når man planlegginger gater, sier hun.

Byrådet har varslet at det vil komme lavlutslippsoner utenfor Ring 1. Halve Hovinbyen ligger på innsiden av Ring 3.

— Innen 2024 vil ha lavutslippsoner helt ut til Ring 3. Hovinbyen skal være et klimasmart byområde med lave CO2-utslipp; gode gang- og sykkelforbindelser og et godt kollektivtilbud, sier byråden.