Krasjet med Jaguar - syklist må møte i retten

Syklist Leif Johan Gabrielsen er tiltalt for å ha kjørt på en Jaguar i et fotgjengerfelt i Oslo sentrum.

  • Forf>per Annar Holm (foto)
  • <forf>kristin Kornberg<

I dag møtte han i Oslo tingrett med den ødelagte sykkelen under armen. Gabrielsen mente å kunne bevise at det var han som ble påkjørt av Jaguaren og ikke omvendt. En høyst spesiell sak, mener advokaten. — Det er tillatt å sykle i fotgjengerfeltet, men du må ta hensyn til de gående. Du blir betraktet som en kjørende og har i prinsippet vikeplikt fra høyre. Men biler har også vikeplikt ved fotgjengerfelt, for det som måtte krype og gå. En bil skal ikke kjøre på noe som helst, slik jeg ser det, sier advokat Rune Selbo.

Forslått.

Den 22. august i fjor var fotograf Leif Johan Gabrielsen på vei til en fotojobb i Det Norske Teatret. Han stoppet i en kiosk på veien, og da han litt stresset satte seg på sykkelen igjen og la ut i fotgjengerfeltet i Pilestredet, skjedde sammenstøtet. - Bilen traff meg, jeg havnet på panseret og falt ned i bakken da bilen bråbremset. Jeg var forslått, men ingenting var brukket, sier Gabrielsen. Politiet mente imidlertid at det var Gabrielsen som hadde opptrådt uaktsomt i trafikken og at det var han som kjørte på Jaguar'en i fotgjengerfeltet. Han fikk et forelegg på 3000 kroner, som han nektet å vedta. - Jeg kjørte ikke på den bilen, insisterer Gabrielsen.

- Ingen kommentar.

Advokat Selbo mener å ha sterke kort på hånden. Ifølge advokaten har bilførerens forsikringsselskap erkjent at det var bilen som kjørte på syklisten. Og tidligere praksis i lignende saker taler til Gabrielsens fordel. - Det finnes eksempler på endel slike saker, men praksis er at bilen får forelegget, sier Selbo. Hastigheten til både bilen og syklisten er også et tema i retten. Aktor Ragnhild Kullerud førte saken for politiet, men ønsket ikke å kommentere saken. Dom ventes snarlig.

Med krøllet fordekk og sykkelen som bevismateriale under armen ankom Leif Gabrielsen Oslo tinghus som tiltalt for ikke å ha utvist nødvendig forsiktighet. I bakgrunnen forsvarer Rune Selbo.