Mobilisering på Grønland for å støtte dagligvarebutikk som kan bli stengt av kommunen

I over 30 år har det vært frukt- og grøntbutikk i Smalgangen 2 på Grønland. Nå står den i fare for å bli stengt av kommunen. Det har ført til stort engasjement.

– Butikken er spesielt viktig for dem med trangere økonomi, sier Hawal Sahid fra talerstolen.

«Grønnsakbutikkene på Grønland er en del av bydelens sjel og identitet»

«Mangfoldet må få leve»

«Uten butikker som denne mister jeg et av allerede få bindeledd til min egen kultur»

«Bevar spesialforretninger som bringer kulturer sammen»

10.000 mennesker har skrevet under på en kampanje om å la Grønland Frukt og Grønt få lov til å fortsette å drive dagligvarebutikken i Smalgangen på Grønland.

– Det er veldig rørende. Vi har fått mange fine ord, og vi er veldig takknemlige for alle underskriftene og all støtten vi har fått, sier en rørt Hawal Sahid.

Strid om bruksendring

Bakteppet er at Plan- og bygningsetaten (PBE) mener at det aldri er er søkt om bruksendring fra elektrobutikk til dagligvarebutikk i lokalene.

Det har vært drevet dagligvarebutikk her i rundt 30 år. PBE har varslet tvangsmulkt og pålegg om stenging. Det vil påvirke rundt 40 ansatte.

Og signaturene fortsetter å renne inn. Flere titalls mennesker hadde tirsdag ettermiddag møtt opp utenfor butikken for å vise sin støtte.

– I over tre år har vi kjempet for å beholde butikken. Men kampen er ikke over. Vi vil fortsette til vi har en tillatelse i hånden, roper Sahid gjennom megafonen.

Hawal Sahid hadde mye på hjertet i sin appell under demonstrasjonen for å beholde butikken: – I tre år føler vi at kommunen har jobbet mot oss, sier han.

– Gjort alt vi kan

Sahid forteller til Aftenposten at de har gjort alt de kan for å imøtekomme kravene fra kommunen. Nå gjenstår det å se om de får godkjent søknaden om å fortsette å drive dagligvarebutikk.

– Jeg håper på et positivt svar fra kommunen. Vi ønsker selvsagt å få en tillatelse.

– Hvilke krav har dere fått fra kommunen?

– Det siste handler om avkjøring, varelevering og trafikk. Kommunen har kommet med en del krav, og vi har innfridd alt de har ønsket, sier Sahid.

Saken har tatt over tre år, og nå håper Sahid at de snart kan få et endelig svar.

Mange folk er innom for å handle mens støttemarkeringen pågår.

– Reglene er der av en grunn

I et innlegg i Avisa Oslo kommenterer avdelingsdirektør Hanne Høybach i PBE saken.

– Reglene er der av en grunn, påpeker hun.

Butikken har klaget avslaget på bruksendring inn til Statsforvalteren. Nå saken er avklart der, vil kommunen behandle en søknad om utvidet avkjørselstillatelse.

Høybach mener at trafikken er et problem, ettersom det er mye liv og trangt i området. Da blir det utfordringer når store lastebiler skal inn med varer til dagligvarebutikken.

– Dette kan skape svært farlige situasjoner. Vi må sikre at det er trygt å ferdes for byens borgere, sier Høybach.

Høybach understreker at lokale grønnsakhandlere gir godt byliv.

– Vi håper at Grønlands Torg Frukt og Grønt kan fortsette sin forretning. Den er godt forankret i lokalsamfunnet

Amira Hassab har møtt opp til støttemarkering med et stort budskap på et lite notatark.

– Urettferdig

– Jeg har vært kunde her i fire år nå. Det er urettferdig å låse butikken, sier Amira Hassab. Hun var en av de som hadde møtt opp for å vise sin støtte tirsdag.

Hun forteller at butikken er en av få som har mange varer knyttet til hennes kultur tilgjengelig. Derfor håper hun at kommunen ikke bestemmer seg for å stenge butikken.

– De ansatte er bekymret. Vi vet ikke om de har en jobb etter 12. juli, sier Hawal Sahid.

Han mener at flere ansatte i andre butikker i den populære gaten også er bekymret for fremtiden sin hvis frukt- og grøntbutikken forsvinner.

– De vet hvor viktig vår butikk er for dem.

Sahid påpeker at disse forretningene er viktige arbeidsplasser for minoritetsbefolkningen. Nå vil Hawal Sahid overlevere underskriftene til byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi håper at Raymond innser hvor mye denne butikken betyr for folk, for Grønland og for Oslo, sier han.

Ikke alle er en del av heiagjengen

Grønland beboerforening mener dagligvarebutikken lar søppel og varer bli stående ute på gaten, til sjenanse for naboer. De mener også at vareleveransen til butikken har gitt omfattende trafikkutfordringer i lokallaget.

– Vi kan ikke ha det slik at en bare kan ta seg til rette på bekostning av lover, regler og folk og familier som skal bo og bruke området, sier styreleder i foreningen, Berit Jagman.

Hun fortsetter:

– Når de selv arrangerer underskriftskampanje som sier de blir truet med nedleggelse, er det bare halve sannheten. Det handler om at man skal ha ordnede forhold, sier hun.

Hawal Sahid mener selv at de har tatt tak i problemene.

– Vi har søkt kommunen om et miljørom, som gjør at alt avfall kan gå rett inn dit og ingenting vil bli stående ute. Det er etablert en egen lastesone for varelevering i Olafiagangen. Området er regulert med bom og egne tider for varelevering for å begrense trafikk inn og ut av området.

Etter at de fikk beskjed om tvangsmulkt og stenging for tre år siden, mener Sahid at de har gått nøye gjennom alle deler av driften for å sørge for at de følger reglene til punkt og prikke.