Skoler forteller foreldre om «lokkemenn»-episoder i Oslo. Men politiet har ikke mottatt tips eller anmeldelser.

De siste dagene har flere skoler i Oslo sendt ut melding til foreldre om at barn i Oslo er blitt forsøkt lokket av ukjente. Foreløpig etterforskes hendelser i Bærum.

Trasop skole på Oppsal i Oslo er en av skolene som har delt informasjon om en hendelse hvor to barn skal ha blitt forsøkt trukket inn i en bil.

«Ved flere skoler i Bærum, og et par skoler i Oslo har barn blitt blitt forsøkt lokket inn i biler».

Slik starter meldingen fra en skole i Oslo sendt til foreldre fredag kveld. Skolen presiserer at de ikke har hørt om en slik hendelse i deres område «men vil likevel informere».

Skolen er langt ifra den eneste som har sendt ut lignende meldinger til bekymrede foreldre den siste uken.

Onsdag ettermiddag mottok foreldre ved flere skoler melding om at to barn hadde blitt forsøkt trukket inn i en bil i Vetlandsveien ved Trasop på Oppsal. Meldingene har skapt bekymring hos mange foreldre, men stemmer de?

– Vi har ikke fått inn tips eller meldinger utover den i Vetlandsveien. Den er utkvittert og vi har ikke opplysninger som tilsier at det har skjedd noe der. Men det er bra at folk melder fra slik at vi får undersøkt. Politiet har også tett kontakt med skolene, sier Hanne Kvarud, leder i forebyggende seksjon i Oslo-politiets enhet øst.

Krysset mellom Vetlandsfaret og Vetlandsveien, ved Trasop skole.

Ikke sammenfallende saker

Etter hendelser i Bærum forrige uke sendte politiet torsdag 24. november ut en melding til foreldre om at de ikke fant «grunn til å frykte en såkalt lokkemann».

Fredag sendte politiet på nytt ut informasjon til skoler og foresatte i Bærum.

Der kunne de fortelle at det var kommer inn to nye anmeldelser, og at det totalt nå er opprettet tre saker.

«I disse sakene er det igangsatt operative tiltak og bred etterforskning», skriver politiet.

De skriver også at de pr. nå ikke kan se at de tre sakene kan settes i sammenheng. Altså at beskrivelsene av hendelsene, og i så fall gjerningsperson, ikke ligner.

«Vi forstår at slike hendelser kan skape utrygghet, men det er samtidig viktig at det ikke skapes unødig frykt», skriver politiet videre i meldingen.

Hvordan snakke med barnet ditt?

I meldingene som Oslo-skolene har sendt ut, har de også bedt foreldre om å snakke med barna sine om såkalte «lokkemenn». Det høres lett og ufarlig ut å snakke med barn, men det er ikke nødvendigvis et enkelt råd for utrente voksne. Det mener familietereapeut Hedvig Montgomery.

– Det viktigste er å fange opp barnas tanker, og ikke å plassere skyld eller ansvar hos barna. Det er aldri de som er ansvarlige dersom de blir utsatt for overgrep, sier hun.

Hedvig Montgomery

Montgomery mener det er bra at politi og skoler tar varslinger på alvor, men poengeterer at kidnapping av barn skjer svært sjeldent. De fleste barn vil uansett ikke sette seg inn i en bil med fremmede mennesker, mener hun.

– Dersom voksne blir redde og forteller om utrolig fæle ting som kan skje med menn og varebiler, kan dette skape frykt og utrygghet hos barna. De trenger trygghet for å reagere riktig når de blir redde, sier hun.

Når barn blir redde, kan historier spres svært raskt i barnegrupper. Da kan usanne rykter oppstå. I slike tilfeller er det spesielt viktig at voksne skiller mellom det de har hørt og det de vet.

– Barn kan ikke skille, spesielt ikke i denne aldersgruppen. Det viktigste er å skape trygghet, roe ned og lytte til barna våre. Det er vår beste forsikring mot overgrep, i tillegg til det politiet kan gjøre, sier hun.