Oslo

Oslo-politiet med kraftig kritikk av Politihuset – Må bygge nytt eller totalrehabilitere

På Grønland, sentralt i Oslo, ligger et av norsk politis viktigste bygninger. Det er bare ett problem: Den 40 år gamle bygningen er ikke egnet for dagens eller fremtidens behov.

Politihuset på Grønland er lite fleksibelt, mangelfullt sikret, lite funksjonelt og oppleves som lite egnet, vurderer Oslo-politiet i en ny utredning. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

 • Harald Stolt-Nielsen

Fengselsparken, Botsparken, Politiparken eller rett og slett Grønlands park. Den store, grønne lungen midt i Oslo har mange navn. Kolossen i parken i betong og glass har bare ett: Politihuset.

Da huset ble bygget på 70-tallet, var blant annet nærheten til Oslo fengsel, vegg i vegg, sentralt. Nå kan begge institusjonene stå for fall.

– Store deler av Politihuset er preget av stor slitasje. Bygningen er ikke funksjonell eller tilpasset måten vi jobber på. Vi er i ferd med å vokse ut av den, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

En ny utredning slår fast at Oslo-politiets viktigste bygning rett og slett ikke holder mål. I utredningen «OPD Masterplan Eiendom 2025», som ser på Oslo-politiets eiendommer og fremtidige behov, blir det påpekt at Politihuset på Grønland har store mangler.

Les også

LES OGSÅ: Nesten alle vil rive kjempebygningen i Oslo sentrum. Ingen vet om det lar seg gjøre.

For lite, for gammelt, for slitt

– Vi er i ferd med å vokse ut av bygget, sier visepolitimester Bjørn Vandvik om Politihuset på Grønland. Foto: Paal Audestad

«Politihuset kom dårligst ut i kartleggingen og fremstår i dag som lite funksjonelt og mangelfullt sikret i forhold til lover og pålegg», heter det i den interne utredningen.

– Romløsningene er lite fleksible. Byggets areal lar seg ikke utnytte optimalt, det er utfordrende å legge til rette for ny teknologi. Bygget er blitt for lite, gammelt og slitt. Det er ikke optimalt, sier Vandvik, som selv har deltatt i utredningsarbeidet.

– Kan man lese utredningen slik at man enten må rehabilitere Politihuset på Grønland eller bygge nytt?

– Ja, det er vel så enkelt. Så er det spørsmål rundt hva man kan gjøre i en mellomfase, og om det nye skal inneholde det samme som det gamle, svarer Vandvik.

Les også

LES OGSÅ: Bruker nesten 600 mill. på å terrorsikre Slottet med murer, gjerder og jernstolper

Ombygging krever midlertidige lokaler

Den foreløpige utredningen påpeker at oppgradering og rehabilitering vil stille store krav, som ikke er forenelig med at det skal være drift 24/7 i bygningen. Eller på godt norsk: Skal det bygges om, trenger politiet mest sannsynlig også et midlertidig sted å være.

Konsulenter i Dovre group arbeider nå med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for hva som bør gjøres, på bestilling fra Justisdepartementet.

– Ser dere det som nødvendig å leie nye lokaler mens dere rehabiliterer, eller er den beste løsningen å bygge et nytt politihus?

– Dette ser Dovre på. Det er alltid flott å få en ny bygning, som er laget for de nye behovene. Så er det et økonomisk aspekt, hvordan kan det gjøres, og om dagens bygg kan oppgraderes, svarer Vandvik.

En endelig beslutning vil bli tatt av departementet, altså Regjeringen. Regningen vil ende samme sted.

Les også

LES OGSÅ: Siden sommeren 2017 har 18.000 m² fredet fengsel stått tomt. Vi besøkte det rett før det ble nedlagt.

Hva skjer med Oslo fengsel?

Oslo fengsels avdeling A, bedre kjent som «Botsen», ble nedlagt i fjor. Statsbygg har startet rehabilitering av det fredede fengselet.

Avdeling B, kjent som «Bayern», huser i hovedsak varetektsfanger. Det er regelmessig transporter, som politiet har ansvaret for, til og fra Oslo tingrett. En av de store fordelene for politiet ved dagens politihus er nærheten til arresten, som ligger i egen bygning, og også tilgangen til varetektsplassene i Oslo fengsel.

Midt i Oslo ligger Oslo fengsel. Avdeling A, bedre kjent som «Botsen», ble lagt ned i fjor. Avdeling B er fortsatt i drift. Men veien inn til «Botsen» går gjennom delen av fengselet som fortsatt er i drift. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Visepolitimester Bjørn Vandvik viser til viktigheten av varetektskapasitet.

– Hvis Politihuset skal fortsette å ligge på Grønland, er man avhengig av å ha cellekapasitet i det som er igjen av Oslo fengsel?

– Dette ser også Dovre nærmere på. Men vi må ha arrestfunksjonen tett på produksjonen, sier Vandvik.

Men så lenge det fortsatt er innsatte i den nyeste delen av fengselet, kan det bli problemer med å finne god ny bruk til den eldste delen. Innkjøringen inn i «Botsens» fengselsgård går gjennom delen av fengselet som er i bruk. Og den opprinnelige fengselsmuren er fredet og kan i utgangspunktet ikke rives.

– Justisdepartementet er nå i gang med en utredning for fremtiden til hele Oslo fengsel, forteller eiendomsforvalter Ola-Gregar Røsholt i Statsbygg, som har ansvar for bygningen.

Begge utredningene, både om Politihuset og Oslo fengsel, er ventet ferdige allerede til høsten, opplyser departementet. Her vil fremtiden også til Avdeling B bli vurdert.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Grønland
 3. Politiet
 4. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLO

  Store forandringer i Oslo-politiet. På nyåret faller de første brikkene på plass.

 2. OSLO

  Kan Oslo fengsel bli NRKs nye hjem? NRK vurderer å flytte til Grønland

 3. OSLO

  Vil bruke «Botsen» som kulturarena: – Et fantastisk bygg

 4. OSLO

  Åpner for høyhus opp mot 50 meter på Adamstuen

 5. OSLO

  Politiet vil legge ned østkant-stasjonene i Oslo

 6. OSLO

  Denne byutviklingstrenden kommer du til å se mer av fremover