Oslo

Bymiljøetaten foreslår permanente barrierer foran Synagogen i Oslo

Hensikten er å ivareta sikkerheten til Synagogen i Oslo, Det Mosaiske Trossamfunns lokaler og Jødisk Bo- og Seniorsenter.

Synagogen i Oslo voktes av politiet. Etter terrorhandlinger i Europa, deriblant terror mot Synagogen i København i begynnelsen av 2015, ble området rundt Synagogen i Oslo midlertidig sikret.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Forslaget er en oppfølgning av et vedtak i byrådet og bystyret, som omhandler gateopprustning av Bergstien med integrerte sikkerhetstiltak. Gaten skal fremstå som en hyggelig, trygg og grønn bygate, står det i planforlaget.

Siden 2015 har Bergstien mellom Geitmyrsveien og Waldemar Thranes gate vært delvis sperret med midlertidige sikringstiltak med bom og betongelementer.

Bakgrunnen for de midlertidige sikringstiltakene var terrorhandlinger i europeiske storbyer og et høynet trusselnivå.

I februar 2015 skjøt en terrorist en vaktmann utenfor synagogen i København. To politimenn ble også skadet. En måned før skjedde massakren mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris, der også en koscherbutikk ble angrepet og fire jøder drept.

I 2006 opplevde også synagogen i Oslo angrep Arfhan Bhatti avfyrte elleve skudd mot synagogen automatvåpen. Han ble frikjent for terror.

 • Først Paris. Så København. 14 norske jøder frykter et angrep også her.

– Ikke store endringer

I forslaget om permanent sikring av området er det to alternativer, som begge innebærer såkalt ytre perimetersikring, det vil si en bom eller pullerter som gjør det mulig for utrykningskjøretøy og annen nødvendig trafikk å kjøre gjennom området. Pullerter er metallstenger i bakken som hindrer passering. Mobile pullerter kan åpnes for dem som har tillatelse til å passere.

 • I alternativ 1 er bom og/eller pullerter plassert nord for nedre inngangsdør til bakgården til Bergstien 16.
 • I alternativ to er bom og/eller pullerter plassert nær krysset mot Waldemar Thranes gate, der den midlertidige bommen er i dag. Beboere i Bergstien 16 må ha tillatelse til å passere.
 • I tillegg vil pullerter langs bygningene som tilhører Det Mosaiske Trossamfunn hindre kjøretøy fra å parkere eller kjøre inntil bygningene.
 • Dagens kantsteinslinje langs fortau opprettholdes, og avkjørsler og adkomst til eiendommer utformes med nedsenket kantstein.

– Ingen av alternativene vil føre til de store endringene. Formålet med planforslaget er å gjøre de midlertidige sikringstiltakene om til permanente tiltak, som er finere og av bedre kvalitet, sier Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Planforslaget med omregulering av området fra offentlig kjørevei til kjørevei med fortau må på plass, før mer detaljerte planer skisseres, ifølge Bymiljøetaten.

I planforslaget står det at «sikringselementene blir bedre integrert i gatemiljøet og tilpasses gaten i volum og farge. Større avstand og mindre volumer på sikringselementene bidrar til at gaten vil fremstå som mer åpen».

Har ventet lenge på permanent sikring

Ervin Kohn, leder for Det Mosaiske Trossamfunn, sier at de har ventet lenge på en permanent sikkerhetsløsning i området.

– Vi ønsker ikke bom, men synes det er best med pullerter, som sikrer området, men samtidig gjør at personer med tillatelse enkelt kan kjøre inn i gaten. Jeg synes alternativ 2 høres best ut, sier Kohn, som understreker at han ikke har fått lest hele planforslaget ennå.

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget, som nå er åpent for høring frem til 1. oktober.

«Behov for politi reduseres»

I høringsdokumentet står det at «planforslaget bidrar til et hyggeligere gatemiljø gjennom oppgradert gate og mindre vakthold».

Det står dessuten at «behov for politi reduseres som følge av bedre sikringstiltak».

Ervin Kohn mener mye taler for å beholde politivakt utenfor synagogen.

– Vi setter vår lit til politiet, som baserer seg på PSTs trusselvurderinger. Det er ikke lenge siden det ble kastet molotovcocktail mot synagogen i Göteborg. Det er i vårt nærområde, sier Kohn.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Trossamfunn
 4. Byplanlegging
 5. Terror