Oslo-bedrifter kan få 10.000 i tilskudd til elektriske lastesykler

Nå tilbys bedrifter som vil bytte ut varebiler med elektriske lastesykler inntil 10.000 kroner i støtte fra Oslo Kommune.

Snekkerfirmaet Lohne & Lauritzsen, som holder til på Skøyen i Oslo, skrotet seks dieselbiler. I stedet har de kjøpt inn elsykler til de ansatte. De ansatte sykler nå til oppdrag i Oslo i stedet for å kjøre dieselbil. Oslo kommune vil ha i gang markedet og tilbyr nå økonomisk støtte til bedrifter som vil gjøre som dette snekkerfirmaet.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

I påvente av den bilfrie byen jobber Oslo kommune med å få oss til å velge andre fremkomstmidler enn bil. Oslo kommunes klima- og energifond skal nå tilby økonomisk støtte til bedrifter vil skaffe seg en el-lastesykkel til frakt av varer i stedet for bil.

Støtten er på opptil 10.000 kroner pr. lastesykkel, eller maks 30 prosent av kostnadene. Hver bedrift kan få støtte til inntil ti lastesykler.

Ifølge Byrådet utgjør små leveranser, som kan fraktes med små transportmidler, rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo. Ifølge Byrådet transporteres 50.000 vareleveranser i Oslo hver i løpet av en dag.

3 millioner i potten

3 millioner kroner er lagt i potten. Det vil si at det er penger til 300 lastesykler.

Oslo kommune gjorde noe lignende for private da de tilbød privatpersoner inntil 5000 kroner for å kjøpe elsykkel i 2016. Prinsippet var først til mølla. Pengene til elsykler ble revet bort i løpet av få dager.

Muhammed Seck (46) og Eivind Dale Braathen (28) har begynt med pakketransport med elsykler for transportselskapet Schenker.

Ikke først til mølla denne gangen

Bedrifter må begrunne hvorfor de søker om tilskudd, hva de har tenkt å bruke sykkelen til og hvilken biltransport sykkelen skal erstatte. Søknadene vil bli vurdert individuelt på bakgrunn av dette.

Poenget er å unngå at enkeltmannsforetak søker om støtte for å bruke sykkelen privat.

For å få fart på markedet

– Hvorfor gjør dere dette, miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)?

– Lastesykler er kostbare. Engangsstøtten gir vi for å få fortgang i markedet. Vi ønsker å tilby støtten til bedrifter som vil gå foran og bytte ut varebilen med en lastesykkel, sier Berg.

Hun påpeker at flere kommunale etater og bedrifter i Oslo har gått over til el-lastesykler allerede.

– Det er greit og raskt å komme frem med el-varesykkel om det er kø. Og det er enklere å stoppe og levere varer med lastesykkel enn med en varebil, påpeker hun.

– 300 nye lastesykler i Oslos gater vil merkes. Skal de kjøre i sykkelfeltene?

– De kan velge hvor de vil sykle, men vi oppfordrer til å bruke sykkelfelt, sier hun.

Hun ser ikke det som noe problem å få parkert lastesyklene, og viser til at de nye sykkelstativene som settes ut, også egner seg for større varesykler.

Klimaetaten anslår at for hver bil som erstattes av en elvaresykkel vil det bli en reduksjon på rundt 6 tonn med Co₂.

– Varetransport er en stor kilde til klimautslipp i Oslo. Den viktigste effekten av denne ordningen er å bidra til å få fart i markedet for elvaresykler, slik at det på sikt kan bli mange flere enn de 300 syklene på sykkelveiene i Oslo, påpeker Lan Marie Berg.