Oslo

- Russcenene er en liten, men helt sentral del av byen

I 50 år har de narkomane blitt jaget rundt i Oslo. Billedkunstner Lars Sandås (31) bruker tekst, kart og illustrasjoner i sitt «atlas» som viser hva som har skjedd.

Billedkunstner Lars Sandås har studert avisarkiver og snakket med politiet, kriminologer, forskere og brukere i arbeidet med «Narkoatlas – Oslo».
  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

I 50 år har byens narkomiljø blitt jaget og forsøkt oppløst, for så å dukke opp på et nytt sted like etterpå: Slottsparken, Egertorget, Domkirkeparken, Kirkeristen, Europarådets plass, Plata, Jernbanetorget, Skippergata, Storgata og nå Brugata.

— Handlingsforløpet har vært påfallende likt hver gang: Rusmiljøet samler seg, privatpersoner og næringsliv klager, situasjonen slås opp i mediene, og myndighetene presses til å gjøre noe. Politiet blir bedt om å rydde opp. De kommer med bøter og bortvisning, før miljøet flytter seg til et nytt sted. Det skjer igjen og igjen, sier Sandås som har vært har vært fascinert av åpne russcener siden oppveksten på Torshov.

I boken Narkoatlas – Oslo beskriver Sandås gjennom tekst, kart og tresnittillustrasjoner hvor de narkomane har oppholdt seg gjennom historien og hvordan politiet jevnlig har aksjonert mot miljøet. Fra natt til 1. mai-slaget i Slottsparken i 1978 og jagingen av de siste hasjrøykerne fra samme sted i 1984, til sentrumsarbeidet i 2011.

Boken er illustrert med tresnitt.

Sandås peker mot en skråning langs Akerselva. Rett ved siden av ligger karaokebaren Syng, med sin for tiden alltid fulle uteservering.— Tidlig på 1980-tallet lå det en paviljong der som var okkupert av sniffe-ungdom fra Grünerløkka og områdene rundt. Etter noen år forflyttet de seg til «Eika», det vil si den store bøken ved Nybrua som noen må ha trodd at var en eik, sier Sandås.

  • Hver dag straffes 22 personer for bruk og besittelse av narkotika:– Det er ikke mulig å være aktiv rusbruker i dag og ikke være plaget av politiet.
Kartet viser hvor rusmiljøet i Oslo oppholdt seg i perioden fra 1998 til 2004. Området markert i rødt representerer den tunge russcenen i Sentrum, mens det gule området er miljøet langs Akerselva. Illustrasjonen er laget av Lars Sandås og hentet fra boken.

Ser mørkt på 80-tallet

Selv ser Sandås på 80-tallet som det aller mørkeste kapittelet i Oslos rushistorie – en tid med spesielt mange og svært unge brukere.

— Det sto generelt mye dårligere til på 80-tallet, med sosiale problemer, et dysfunksjonelt barnevern, arbeidsledighet og boligkrise. De narkomane fikk ikke metadon, de kunne ikke selge gatemagasiner og de fikk ikke trygd. På toppen av dette kom hiv, sier Sandås.

Natt til 1. mai 1978 oppsto det sammenstøt mellom politiet og flere hundre ungdommer i Slottsparken, da politiet gikk til aksjon med hester og hunder for å rydde parken. Bildet er fra Universitetsplassen.

Eneste løsning var prostitusjon og kriminalitet. Folk ble truet og ranet med påstått HIV-infiserte sprøyter. — På noen områder har det faktisk gått fremover, selv om antallet bøter, arrestasjoner og overdoser er gått opp, sier han.

I to-tre år har Sandås studert Aftenpostens arkiver, snakket med politiet, kriminologer, forskere og brukere. Beskrivelsene i boken er nøkterne, kalde og faktaorientert. Ingen personlige beretninger. Mye overdosestatistikk.

Det vil si, en bok er det ikke blitt helt ennå. Flere forlag har likt prosjektet, men tvilt på salgspotensialet. Derfor forsøker Sandås å få boken finansiert av leserne før den går i trykken. Sandås trenger 180 kjøpere og 50.000 kroner for å nå målet. Skulle prosjektet strande før det er fullfinansiert, får bidragsyterne tilbake pengene sine.

Kongens Garde overvåker ungdom som rydder søppel i Slottsparken, 17. juni 1969.

Kampen pågår ennå

Overdosetallene toppet seg rundt millenniumsskiftet, med 400 dødsfall i 2001, ifølge SSB. Miljøet var samlet på Plata, som i flere år var den desidert største, åpne russcenen i Europa.

— En av politiets teorier er at mye skyldes ettervirkninger av 90-tallets ecstasy-bruk. På denne tiden var det også generelt mye rusbruk blant ungdom, med alkohol, cannabis og amfetamin, sier Sandås.

Brukere som Sandås snakker med, sier i dag at de er like mange som før, men mer spredt. Blant annet har et desentralisert hjelpeapparat med utdeling av metadon i bydelene sørget for at færre samles i sentrum.

Området rundt Totobua, kalt Plata, var i mange år et samlingssted for narkomane, med åpenlys omsetning av stoff. Bildet er fra 2004.

— Noen vil ha det til at Oslo ikke lenger har en åpen russcene, men det er et selvbedrag. Miljøet holder til i Brugata, og det pågår en kontinuerlig aksjon for å få det oppløst, sier Sandås.

Uteseksjonen: - Løsningen er gode tiltak i hele landet

Seksjonsleder Børge Erdal i Uteseksjonen i Oslo kommune mener situasjonene for byens rusmisbrukere er blitt ganske mye bedre de siste årene. Tilbudene er styrket og de åpne rusmiljøene i sentrum er redusert i omgang.

Tresnitt av Oslos åpne rusmiljø.

— Problemet i Oslo har vært at folk med rusproblemer kommer fra hele landet og blir en del av de åpne rusmiljøene. Flere utenbys tilhørende har dødd av overdoser i Oslo, sier han.Erdal mener dette blant annet skyldes at man har bygget opp et stort lavterskel hjelpetilbud i Oslo sentrum, samtidig som det er mangel på tilbud i bydelene og ikke minst i andre kommuner.

- Skal vi lykkes med å motvirke åpne rusmiljøer, må det bygges ut gode, lokale tiltak i alle kommuner. Oslo kan ikke løse problemet alene, sier Erdal.

I tillegg er det helt nødvendig at folk aksepterer og inkluderer rusavhengige som medborgere i sitt nærmiljø.

— Vi er godt i gang i Oslo kommune. Her er det nylig bevilget 12 millioner kroner til å opprette tiltak til rusavhengige i bydelene. Det er blant annet mer av dette vi trenger, sier Erdal.

Tror de åpne rusmiljøene vil forsvinne

Han mener deler de helse- og sosialfaglige hjelpetilbudene i Oslo får ufortjent lite oppmerksomhet for jobben de gjør med rusmisbrukere.

Oslo kommune er selv en stor aktør med mange ulike tiltak. Innsatsen til blant andre Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Sykepleie på hjul og Blåkors er også ganske massiv.

- Politiet får unødvendig mye kritikk for den viktige innsatsen de gjør, sier Erdal, som tror de åpne russcenene i Oslo vil forsvinne på sikt.

Les mer om

  1. Kunst
  2. Litteratur