Menn med innvandrerbakgrunn overrepresentert blant voldsdømte i Oslo

Menn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant personer som er dømt i Oslo tingrett for de aller groveste voldshandlingene, melder TV 2.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener at en av årsakene til at menn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som dømte i grove voldssaker, er at mange kommer fra kulturer der vold er mer utbredt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

TV 2 har gått gjennom alle dommer der noen er dømt for grov kroppsskade og grov kroppskrenkelse i Oslo fra starten av 2018 og fram til i dag. Totalt 140 personer er dømt det siste året.

Det er stor overvekt av menn blant de dømte. TV 2s gjennomgang viser også at av de 140 gjerningspersonene, hadde 70 prosent innvandrerbakgrunn.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå 33 prosent av Oslos befolkning. Definisjonen av «innvandrerbakgrunn» er at man enten har innvandret selv, eller har to foreldre som er født i utlandet.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen sier hun ikke er overrasket. Hun mener at en av årsakene er at mange kommer fra kulturer der vold er mer utbredt.

– De er mer sårbare, de har opplevd mer traumer. En del av dem kommer fra voldelige kulturer, og det tar de med seg. Og så er det en del av dem som ikke er Oslo-borgere, som kommer fra andre land og kun oppholder seg her i noen få måneder, sier Bjørnebekk til TV 2.