Oslo

Nå åpner Høyblokken for publikum

  • Stein Erik Kirkebøen
Statsråd Jan Tore Sanner (til v.) og statsbyggdirektør Harald Nikolaisen en prøvegikk torsdag løypen gjennom Høyblikken som fredag morgen åpnes for alle.
  • Det er en viktig symbolsk handling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter å ha prøvegått løypen.

Fredag morgen kan du legge veien gjennom Høyblokken i Regjeringskvartalet på din ferd gjennom byen.

Fra 07.30 er det åpent for fotgjengere å ta snarveien gjennom blokken. Statsråden mener det er en viktig symbolhandling som er med på å trekke linjer tilbake til en fortid med så stor åpenhet at det til og med gikk bilvei gjennom blokken, og til en fremtid med et helt nytt regjeringskvartal.

Åpent

— Er ikke dette fantastisk! sier kommunal- og moderniseringsministeren entusiastisk mens han ser tvers gjennom den bomberammede høyblokken.

— Både med tanke på det som har skjedd her og med tanke på at det i fremtiden skal være et område som er så åpent som det er mulig å gjøre det, så er det en viktig symbolsk handling å åpne bygningen for publikum. Derfor åpner vi for gjennomgang, og håper det vil skape enda mer interesse og entusiasme rundt byggeprosjektet.

Når anleggsarbeidene kommer i gang, vil de igjen legge begrensninger på hvor åpent det kan være.

— Men det er mange år til. I mellomtiden statser vi på at det skal være åpent her, og mest mulig liv, sa Sanner før han gikk gjennom blokken sammen Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen.

Hard konkurranse

- Det er ikke veldig hyggelig her?

— Nei, men vi har tanker om utstillinger og informasjonsmateriell både om hva som har skjedd her og om hva som skal skje. Vi ønsker å skape liv i dette sentrale byrommet, og vi ønsker interesse for og rundt byggeprosjektet, sier Sanner.

afp000805292-7LjnN3yCWW.jpg

Statsbygg er for lengst i gang med prosjektet:— Vi har langt på vei definert behovene i det fremtidige regjeringskvartalet, og så gjenstår det å få på plass utformingen, sier Nikolaisen. En konkurranse hvor 24 arkitektkontorer stiller, er i sluttfasen. Her skal det kåres fire til syv vinnere. I løpet av vinteren skal de få lage hvert sitt utkast til hvordan det fremtidige regjeringskvartalet kan bli. Disse vil bli stilt ut i fire uker fra midten av april - og så er det klart for debatt.

Innflytting fra 2023. Kanskje.

— Og den håper vi blir både bred og god, slik at vi har et best mulig grunnlag når endelig avgjørelse fattes om hvordan kvartalet skal utformes, sier Sanner.

Men før man kan begynne å bygge noe som ingen i dag vet hva vil bli - men som skal være i størrelsesorden 150-200.000 kvadratmeter, noe sånt som 30 fotballbaner - må det rives ned.

Statsbygg er godt i gang med å rive S-blokken. Deretter står R5 og Y-blokken for tur. Først deretter er det tid for å bygge opp.

— Ifølge planen skal Stortinget fatte vedtak i 2019, så kan vi begynne å bygge i 2020 og avslutte i -22. Da kan innflytting skje mellom 2023 og -25, sier Nikolaisen.

Les også

  1. Høyblokken har fått ny fasade

  2. Høyblokka åpnes for fotgjengere

  3. Høyblokken er blitt et symbol på motstandskraft