Skolebyråden: – Søgnen er ikke sparket. Dette er en frivillig avtale.

Sentrale spørsmål i saken står ubesvart, mener Høyre. Byrådet er ikke enig.

Onsdag ble det kjent at Astrid Søgnen går av som skolebyråd, men beholder lønnen hun har hatt i fire måneder.
  • Christian Sørgjerd

Onsdag ble det kjent at Astrid Søgnen, etter 18 år i jobben, gir seg som skoledirektør i Oslo. Selv ønsket Søgnen å fortsette i stillingen.

– Jeg vil starte med å takke Søgnen for den fantastiske jobben hun har gjort. Oslo-skolen er løftet til å bli landets beste under hennes ledelse, sier bystyrerepresentant Saida Begum (H).

Skolepolitikeren fra Høyre påpeker at det fremstår som om det nærmest er en slags isfront mellom byrådet og Utdanningsetaten.

– Denne avgangen virker mest politisk motivert og ikke basert på resultatene Søgnen har levert. Ingenting tyder på at den fastlåste situasjonen vil bli løst av dette i seg selv. Det er trist at byrådet er i konflikt med sin egen etat, og at det har fått et slikt utfall. Det sender et uheldig signal til andre ansatte i kommunen, sier Begum.

Hun mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål i saken.

  • Hør dagens episode av Forklart om konflikten i Oslo-skolen:

Thorkildsen: – En frivillig avtale

I to måneder har den borgerlige opposisjonen i bystyret bedt om en konkretisering av Thorkildsens påstand om samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

I bystyrets spørretime onsdag var det nok en runde om det samme. Tidligere har Thorkilden vist til de pågående undersøkelsene av varslene mot seg selv – og derfor ikke konkretisert.

Nå viser hun i stedet til at dette er redegjort for i granskningsrapporten om varslene, som i detalj tar for seg en rekke av møtene mellom politisk ledelse og skoledirektørene.

– Rapporten gir en innsikt i noe av det dette dreier seg om, sa hun i bystyret.

– Hvorfor kan det ikke legges frem referater og protokoller fra møter som dokumenterer den påståtte illojaliteten, og hvorfor man velger å sparke en etatsdirektør? spurte James Stove Lorentzen (H).

Det tente Thorkildsen.

– Søgnen er ikke sparket. Vi er kommet frem til en frivillig avtale. Jeg vil takke henne for innsatsen gjennom 18 år som direktør for en sentral etat i kommunen, sa byråden.

Høyres Morten Steenstrup, som er advokat av yrke, delte ikke den forståelsen.

– Slike frivillige avtaler som det vises til her, oppfatter jeg som at hun er blitt sparket. Hadde Søgnen et reelt handlingsalternativ, kunne hun sagt «jeg blir»?

Han fikk ikke svar.

Les også

LES OGSÅ: Astrid Søgnen beholder millionlønnen og får fire måneders betalt permisjon

Evenrud: – På tide

Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt og nestleder i bystyrets kultur- og oppvekstkomité, mener at Søgnens avgang skjer på overtid. Allerede i mai, da det stormet rundt den såkalte Malkenes-saken, mente Evenrud at utdanningsdirektøren burde vurdere sin stilling.

– Det er på tide. Dette er den rette politiske beslutningen, og det har jeg ment i lang tid, sier Evenrud.

– Nå må man få inn en direktør som forstår skolens helhetlige samfunnsmandat og sin egen rolle som toppbyråkrat, legger hun til.

Rektorene: – Det var ventet

Trond Nilsen leder Skolelederforbundet i Oslo. Forbundet organiserer mange av hovedstadens rektorer og andre med lederstillinger i skolen.

Forbundet har tidligere reagert kraftig på flere av skolebyråd Inga Marte Thorkildsens uttalelser og hvordan hun offentlig har fremstilt Oslo-skolen.

De har fått med seg Søgnens avgang, men er foreløpig forsiktig i sine uttalelser.

– Det kommer ikke som noen bombe, sier Nilsen.

– Hva bør skje nå?

– Det er vanskelig å si. Søgnen har vært leder lenge. Det er en sterk leder som går av, og vi er litt redde for at det kan oppstå et vakuum etter henne. Men det trengs ro i Oslo-skolen nå.

Les også

LES OGSÅ: Byrådslederen om Thorkildsen-varslene: – Ingen regelbrudd fra Thorkildsens side

«En seier for demokratiet»

Utdanningsforbundet, som organiserer brorparten av lærerne i Oslo-skolen, synes det er en god løsning at Søgnen går av.

– Jeg synes det er bra at det er kommet til en avklaring. Det er en klok beslutning at direktøren fratrer sin stilling, sier fylkesleder Aina Skjefstad Andersen.

– Hva bør skje nå?

– Jeg har tillit til at byrådet har en plan og iverksetter de tiltak som er nødvendige for å komme videre. Vi må rette blikket fremover.

I Skolenes landsforbund (SL), den LO-tilsluttede «lillebroren» til Utdanningsforbundet, benytter de dagen til å rose byrådsleder Raymond Johansens håndtering av varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Den endte med at Thorkildsen ble frifunnet på alle punkter av sin egen sjef.

Fylkesleder Roger Vinje i SL kaller det «en seier for demokratiet».

– Denne saken har vært et skoleeksempel på at byråkrater har forsøkt å styre politiske avgjørelser og ikke omvendt. Gjennomføringen og resultatet av behandlingen er en seier for demokratiet. En epoke er over, og vi ønsker Astrid Søgnen lykke til med nye utfordringer, sier han.

Onsdag morgen uttalte Astrid Søgnen seg gjennom en pressemelding, og hun understreket at hun ikke vil kommentere sin egen avgang utover dette.

– Jeg mener at jeg har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene. Jeg må likevel konstatere at byråd Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, sa Søgnen.