Oslo

Bymiljøetaten anmelder egen ansatt for ulovlig gåsejakt

Den ansatte er anmeldt for flere lovbrudd etter å ha drevet jakt på hvitkinngås i Nordmarka.

Arkivfoto: Hvitkinngåsen var tidligere oppført på rødlisten over arter med fare for å dø ut i Norge, men de siste ti årene har bestanden tatt seg kraftig opp. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Kommunikasjonssjef Richard Kongesteinen i Bymiljøetaten (BYM) bekrefter til Nordre Aker Budstikke at etaten i høst anmeldte en person for ulovlig jakt i Oslo.

Han bekrefter også at den som er anmeldt er ansatt i Bymiljøetaten.

– Når vi anmelder sier det noe om hvor alvorlig vi ser på det, sier Kongsteien til avisen.

Brudd på flere lover

Ifølge Kongsteien er den ansatte anmeldt for brudd på følgende bestemmelser:

  • § 9 (jaktbare viltarter og jakttider) og § 19 (human jakt) i Viltloven.
  • § 6 (generell aktsomhetsplikt), § 9 (føre-var-prinsippet) samt § 15 (forvaltningsprinsipp) i Naturmangfoldloven.

Jakten på hvitkinngås skal ha skjedd i Nordmarka.

Selve anmeldelsen er unntatt offentlighet, og Nord Aker Budstikke har ikke fått tilgang på denne.

Bestanden har økt

Hvitkinngåsen ligner den mer kjente kanadagåsen, men arten er mindre. Arten hekket for første gang i Norge på 1970-tallet etter å ha blitt satt ut som parkfugl i Oslofjordområdet.

Hvitkinngås var tidligere oppført på rødlisten over arter med fare for å dø ut i Norge, men de siste ti årene har bestanden tatt seg kraftig opp, ifølge artsdatabanken.

Bymiljøetaten har ifølge egne nettsider ansvar for å forvalte fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord.

Les mer om

  1. Nordmarka
  2. Jakt
  3. Oslo