Oslo

KrF om barnehagene: - Vi må ta en pust i bakken

Frp og byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF står sammen om forsøket som opprører foreldre og ansatte. Men KrF legger ikke skjul på at de egentlig er skeptisk til å legge kommunale barnehager ut på anbud.

Erik Lunde (KrF).
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Det var i forbindelse med budsjettforhandlingene høsten 2012 at Frp kom med et krav om konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager (se faktaboks). Foreldre er opprørt, og flere erfarne pedagogerhar varslet at de ser seg om etter ny jobb.

Høyres barnehagebyråd Anniken Hauglie står for gjennomføringen, og har forsvart forsøket, men byrådspartner KrF legger ikke skjul på at dette er en vanskelig sak for dem.

Krever skikkelig evaluering

— Det er ingen tvil om at vi ikke har vært noen sterk forkjemper for hverken konkurranseutsetting eller salg av kommunale barnehager, men vi var med på dette som en del av budsjettforliket med Frp i 2012 og kommer selvfølgelig til å stå bak avtalen, sier Erik Lunde, fylkesleder og KrFs eneste bystyremedlem.

— Den støyen og uroen vi ser, og som jeg forstår, forteller oss at vi bør tenke oss nøye om før vi konkurranseutsetter nye barnehager. KrF har i utgangspunktet vært skeptisk til dette og det er nødvendig med en skikkelig evaluering før man eventuelt går videre.

- Advarte dere mot dette under forhandlingene ?

- Jeg vet ikke om jeg har lyst til å kommentere det, men det er ingen hemmelighet at på ikke-sosialistisk side i Oslo, så er KrF det partiet som er mest skeptisk til konkurranseutsetting av både sykehjem og barnehager.

- Hvordan skal kvaliteten i barnehagene opprettholdes hvis pedagogene forsvinner?

— Det er derfor jeg sier at vi står for avtalen vi har inngått med Frp, som er en ganske begrenset konkurranseutsetting, men at det for oss ikke er aktuelt med nye runder uten at dette evalueres skikkelig og man eventuelt ser at man har gode erfaringer. Vi må ta en pust i bakken.

Arrogant å ikke lytte

Lunde innrømmer at protestene fra foreldre og ansatte gjør inntrykk.

— Jeg tror vi som er politikere skal ta innover oss at den type uro vi nå ser er særlig alvorlig fordi det handler om hverdagen til små barn. Det vil være fryktelig arrogant å ikke lytte til hva foreldrene har å si oss.

Dette er ikke en politikk vi har kjempet frem, og jeg tror det vil være uklokt å ikke ta seg god tid til å evaluere denne runden og være åpen for at det kanskje blir den siste.

- Er dette en av de større kamelene dere har måttet svelge?

— Jeg vil ikke karakterisere hva som er stort og smått. Dette er ikke en politikk vi har kjempet frem, og jeg tror det vil være uklokt å ikke ta seg god tid til å evaluere denne runden og være åpen for at det kanskje blir den siste.

- Hadde det vært aktuelt for KrF å stemme mot de andre byrådspartiene hvis saken hadde blitt tatt opp på nytt?

— Vi er til å stole på når vi har inngått en avtale. Det vil alltid være sånn at man er mer begeistret for noen punkter enn andre. Vi skal følge opp det vi har sagt, men er også veldig opptatt av, og har stor tiltro til, at byråd Anniken Hauglie håndterer dette på en god måte, sier Lunde.

Venstre vil ikke si så mye

Venstres fungerende gruppeleder i bystyret, Odd Einar Dørum, vil i liten grad kommentere saken eller forhandlingene høsten 2012.

Odd Einar Dørum (V).

— Dette er en del av en budsjettavtale vi er parti i. Vi legger til grunn at alle barnehager, også disse, skal drives faglig forsvarlig, er hans kommentar. - Men hva tenker du om at ansatte sier de skal slutte, og foreldrenes bekymring?

— Når det skjer endringer forstår jeg at det skaper meget stort engasjement. Nå har vi ganske mange omfattende diskusjoner, men jeg holder fast ved det jeg har sagt. Vår forståelse er at barnehagene uansett skal drives faglig forsvarlig, så får de som har det konkrete ansvaret følge opp dette.

Byråd Anniken Hauglie (H) gjorde det i tirsdag klart at hun nå vil ha skriftlige innspill fra foreldreutvalgene i de syv barnehagene. Samtidig utsettes anbudsfristen til 27. februar.

Les også:

Les også

Utsetter anbudsfristen på barnehagedrift

Saken blir trolig tema under bystyremøtets muntlige spørretime i morgen, onsdag. Kl. 17 samme dag er det planlagt fakkeltog utenfor Rådhuset.