Ulovlig taxitriks: Tjener tusenvis av kroner uten å jobbe

Flere taxieiere leier ut løyvet ulovlig og tjener 6–7000 kroner svart i måneden uten å jobbe. Nå vil kommunen inndra løyvene.

Taxibransjen i Oslo har slitt med skandaler som skattesvindel og falske kjøresedler i en årrekke. Nå har kommunen oppdaget at flere leier ut taxiløyvet ulovlig.

En taxisjåfør som har vært i yrket i noen år, kan få eget løyve og starte egen taxibedrift. Det er kommunen som deler ut løyver til nye taxieiere når gamle eiere blir pensjonister eller gir seg av andre grunner.

Nå viser det seg at flere eiere fremleier drosjeløyvet sitt ulovlig, altså uten tillatelse fra kommunen. Prisen for leien i det svarte markedet ligger på minst 6000–7000 kroner. Dette er svarte penger. Det betales ikke skatt av inntekten.

Personen som leier løyvet, driver som regel egen taxibedrift med eget løyve fra kommunen, og kan med et ulovlig løyve få enda en bil ut i trafikken. En taxi med døgnkontinuerlig drift kan omsette for rundt to millioner kroner i året. Dermed tjener begge parter på dette.

Det er ikke ukjent at enkelte utleiere flytter ut av landet og får leien rett inn på kontoen månedlig, men nå har kommunen skjerpet kontrollen mot den ulovlige virksomheten.

– Vi er kjent med at det har vært tilfeller der folk har mistet løyvet fordi de befinner seg i utlandet sier leder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo, Glenn Tuxen.

Flere har mistet løyvet

I fjor ble 16 taxieiere fratatt løyvet på grunn av ulovlig fremleie. Og kontrollvirksomheten fortsetter inn i det nye året. For et par uker siden fikk ytterligere 15 taxieiere inndragningsvarsel fra Oslo kommune på grunn av mistanke om ulovlig fremleie.

– Vi har hatt fokus på ulovlig fremleie av løyver i en periode nå og har løpende kontroll mot dette. I tillegg til våre egne kontroller, avdekker vi flere slike saker gjennom tips fra bransjen, sier Richard Kongsteien, fungerende kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Kongsteien sier at kommunen synes det er positivt med oppmerksomhet rundt dette og håper det har en preventiv virkning.

– Dessuten er det mange som står i kø for å få eget løyve, og det er mange som driver seriøst, sier Kongsteien.

I dag må en sjåfør ha vært i taxiyrket i nesten 18 år for å bli eier hos Oslo Taxi. For å bli eier hos en av de mindre sentralene i hovedstaden tar det kortere tid.

– Hva risikerer personer som er leietager av et løyvet på denne måten?

– I utgangspunktet har vi ikke hjemmel i yrkestransportregelverket som gir oss sanksjonsmuligheter som går direkte på det å ulovlig bestyre et løyve. Men hvis den som ulovlig bestyrer løyvet selv har ett eller flere løyver, vil etaten kunne vurdere om han bruker så mye tid på å bestyre at det kommer i strid med kravet om at drosjeyrket skal være hovedervervet ditt, eller at du ikke oppfyller kravet om å ha drosjen i drift, svarer Kongsteien.

Har han derimot ikke eget løyve, har etaten ingen sanksjonsmuligheter mot vedkommende.

Roser kommunen

De 15 som risikerer å miste løyvet, har rett til å uttale seg før Oslo kommune tar endelig avgjørelse i saken.

Alt i alt ble det tilbakekalt 23 løyver i fjor. I seks av sakene mente kommunen at løyvehaver hadde annet hovederverv enn taxibedriften.

Glenn Tuxen, leder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo, sier at det ikke er noe hemmelighet i bransjen at det eksisterer et ulovlig marked. Han kan ikke fastslå hvor mange løyver det er snakk om.

– Vi synes det er bra at Oslo kommune rydder opp i dette. Det er nemlig ulovlig for løyvehavere å overlate den økonomiske risikoen og driverplikten til andre, sier Tuxen.

Det finnes lovlig metode

Tuxen presiserer at det går an å leie ut løyvet lovlig etter tillatelse fra Bymiljøetaten.

– Hvis man for eksempel er syk, sier Tuxen.

I hovedregel skal dette være tillatt i inntil tre år. Taxieiere som er slitne eller utbrente, skal i utgangspunktet ikke ha lov til å leie ut løyvet.

– Eierne som vil leie ut, bør ta kontakt med etaten hvis de er usikre, råder Tuxen.

– Hvor vanlig er det at folk leier ut løyvet og flytter til utlandet?

– Vi er kjent med at det har vært tilfeller der folk har mistet løyvet fordi de befinner seg i utlandet, men vi har ikke noe konkret tall på det.