Oslo

Ruter: Uklart om det er behov for egen bussvei langs ny E18

Både Ruter og Jernbaneverket mener det i fremtiden vil være et mindre behov for buss inn og ut av Oslo langs E18 Vestkorridoren.

Oslopakke 3-forhandlingene pågår for fullt. På bare fem dager ble Ruter og Jernbaneverket bedt om å gjøre rede for nytten av E18 Vestkorridoren for kollektivtransporten. Begge skriver at det i fremtiden trolig vil gå færre busser langs traseen inn til Oslo - og at det trengs grundigere utredninger.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Akkurat nå pågår forhandlingene om Oslopakke 3 for fullt. Der forhandler politikere i Oslo og Akershus og Statens Vegvesen om hvordan flere titalls milliarder kroner skal fordeles til kollektiv-, sykkel- og veiprosjekter de neste årene.

 • Hard kamp om ny vei: Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt enn det dagens planer legger opp til

Tilhengere av E18-prosjektet trekker frem den dedikerte bussveien som skal bygges.

Fikk fem dager til å vurdere nytten av prosjektet

Det er Statens vegvesen som har planlagt prosjektet. På bare fem dagers varsel ble Ruter og Jernbaneverket bedt om å gi en vurdering av nytten til E18 Vestkorridoren-prosjektet ut fra kollektivtrafikkens behov.

Aftenposten har fått tilgang på notatene som onsdag ble sendt til styringsgruppen for Oslopakke 3.

Både Ruter og Jernbaneverket påpeker at de ikke har fått nok tid til å gi et skikkelig svar, og at det trengs grundigere vurderinger av spørsmålene.

Svarene er i stor grad basert på langsiktige planer og strategier som allerede foreligger.

De trekker også frem at målet om befolkningsveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange - og at andelen som kjører bil ikke skal øke.

Ruter vil heller bruke av dagens kapasitet

Dette er noen av konklusjonene til Ruter:

 • De store kollektivprosjektene, som ny sentrumstunnel for T-banen, bør prioriteres høyere enn ny E18.
 • Ruter ønsker heller å ta av kapasiteten til dagens vei for å bedre fremkommeligheten for buss.
 • I fremtiden vil bussbehovet i Akershus stort sett gå på tvers av regionen, ikke inn mot Oslo. Skinnegående transport skal flytte de store massene.

Men om veiprosjektet gjennomføres slik planene er i dag, er det viktig at bussen får god fremkommelighet, påpeker Ruter.

Jernbaneverket tror det blir mindre behov for buss langs E18 i fremtiden

Dette er noen av konklusjonene til Jernbaneverket:

 • Slik planene til Jernbaneverket foreligger i dag, vil det være et vesentlig mindre behov for veikapasitet for buss i Vestkorridoren i fremtiden.
 • Det trengs en mer detaljert analyse av dette for å kunne gi et skikkelig svar.

De påpeker også, i likhet med Ruter, viktigheten av at det planlegges for god bussadkomst i knutepunktene Lysaker, Sandvika og Asker.

Ønsker ikke kommentere saken

Aftenposten har vært i kontakt med Ruter og Jernbaneverket, som ikke ønsker å uttale seg om saken.

Det er Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens Vegvesen som leder styringsgruppen i Oslopakke 3. Han ønsker ikke å svare på Aftenpostens spørsmål, utover denne kommentaren gitt gjennom kommunikasjonsavdelingen:

– Jeg bekrefter at det har vært en bestilling fra styringsgruppen. Fristen gir seg selv, fordi man ønsket å få disse innspillene inn i forhandlingene.

Ruter-sjefen: Planleggingen tar for lang tid

Tidligere har Ruter-sjefen uttalt dette til Aftenposten:

– For å gjøre en betraktning fra utsiden: Nå står Oslo og Akershus i kompliserte forhandlinger om E18 Vestkorridoren og Oslopakke 3. Alle de store investeringene i infrastruktur er prosjekter som allerede har en lang historie. Planene er ikke basert på valg og teknologi fra i dag. Så kan du spørre om de er relevante om 20 år. Der tror jeg flere er enige med meg om at planlegging og gjennomføring tar for lang tid, sa Bernt Reitan-Jenssen til Aftenposten.

Les mer om

 1. Bane NOR
 2. T-banen
 3. Kollektivtransport
 4. Oslopakke 3
 5. Ruter
 6. Oslo