Oslo

Varsler høy luftforurensing i Oslo mandag

Det ventes moderat til høyt forurensingsnivå i Oslo sentrum og langs hovedstadens mest trafikkerte veier fra mandag ettermiddag.

Det varsles høy luftforurensing i Oslo mandag ettermiddag og kveld.
  • NTB
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Instituttet varsler moderat til høyt forurensingsnivå i sentrum og langs større veier, og et høyt nivå langs sterkt trafikkerte veier.

De høyeste konsentrasjonene ventes i rushtiden og tidlig på kvelden.

På kvelden ventes det også høy forurensing fra svevestøv i områder med vedfyring.

  • Rapport: Det er mer svevestøv på perrongen på Nationaltheatret togstasjon enn i Kirkeveien på dårlige dager.

Dieselforbud? Da skal det varsles 24 timer før

Oslo kommune har en egen nettside om dieselforbud og skriver her at det ikke er dieselforbud i dag. Et eventuelt dieselforbud vil bli varslet minimum 24 timer før det iverksettes.

Dette skjer via kommunens nettsider, pressemelding og sosiale medier, samt på lystavlene langs hovedveiene.

Per nå er det ikke fare for dieselforbud, skriver kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen i Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

– Det er fare for høy luftforurensning i kortere perioder (noen timer), men inversjonen ligger så høyt at det ikke er fare for innestengt luft. Kriteriene for at det skal innføres dieselforbud er at det er ventet høy luftforurensning med en varighet på to dager eller mer, og over et større geografisk område.

Tirsdag 17. januar var det midlertidig dieselforbud i Oslo for første gang.

Les også

  1. Dette bør du vite om dieselforbudet

  2. Dieselforbud vil trolig bli erstattet med femdobling av prisene i bomringen

  3. Her er Oslo-politikernes råd til deg som skal kjøpe bil i Oslo