Oslo-politiet: Har registrert 360 koronasaker

Oslo-politiet har hittil registrert 360 koronasaker siden det ble innført restriksjoner og smittevernregler. I 30 saker har personer truet med å smitte politifolk eller andre med korona.

Oslo kommune anmeldte i november utestedet Gamla etter at minst 38 personer ble smittet her kvelden før det ble innført skjenkestopp 9. november. Saken er under etterforskning.

I 2020 og hittil i år har Oslo politidistrikt registrert til sammen 360 koronasaker:

  • 170 saker gjelder brudd på karantene eller isolasjon.
  • Over 70 bedragerisaker der det er mistanke om misbruk av økonomisk koronastøtte.
  • 30 trusselsaker/vold mot offentlig tjenesteperson. 15 av disse sakene har vært trusler mot polititjenestepersoner.
  • To anmeldelser gjelder brudd på koronarestriksjoner ved serveringssteder. Disse er knyttet til smitteutbruddet på Gamla og et utested som skjenket alkohol etter midnatt under da det var innskrenket skjenketid.
  • Resten av sakene gjelder hjemmefester eller arrangement i lokaler med for mange mennesker til stede.
  • Det er gitt bøter fra 5000 til over 20.000 kroner.
Les også

Oslo-politiet gleder seg over lite festing: – Tyder på at folk tar reglene på alvor

161 saker siden Oslo strammet inn

Da Oslo kommune i november innførte strenge koronarestriksjoner og skjenkeforbud, varslet samtidig Oslo politidistrikt en holdningsendring fra politiet når det gjelder brudd på smittevernreglene.

– Der vi tidligere har gitt råd og veiledning, vil vi nå anmelde brudd på smittevernbestemmelsene når det gjelder aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg. Eksempel på dette er politioppdrag tilknyttet private fester og arrangementer, opplyste pressesjef Unni T. Grøndal.

I begynnelsen av november i fjor hadde politiet registrert 199 koronasaker i Oslo politidistrikt. Etter to måneder med svært strenge restriksjoner er antall koronaanmeldelser økt til 360.

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, forklarer at politiet fortsatt i hovedsak gir råd og pålegg ved brudd på smittevernbestemmelsene.

– Men vi nøler ikke med å anmelde hvis dette ikke følges opp. Vi driver i liten grad oppsøkende arbeid for å finne brudd på smittevernregler. Men vi slår ned på dette når man kommer over det. For eksempel at folk har leid lokaler for arrangementer eller hjemmefester med for mange deltagere.

– Mest alvorlig sett i et samfunnsmessig perspektiv er bedragerisaker, der man svindler fellesskapets koronastøtte. Men pandemimessig er det mest alvorlig at man bryter smittevernreglene ved å ha hjemmefester og arrangementer.

Politiet har siden pandemien startet brukt smittevernutstyr som munnbind på utrykninger. Her fra en trusselhendelse ved Akerselva 2. påskedag.

Spyttet på politifolk

Men stabssjef Harald Nilssen mener også trusselsakene er svært alvorlige.

– Dette er saker som ofte oppstår når politiet dukker opp på andre forhold og skal pågripe noen.

I mars i fjor ble en mann i Oslo tingrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte.

I en annen sak fikk en person 12.000 kroner i bot for å ha opptrådt skremmende på Oslo kommunale legevakt ved å si at han hadde korona og skulle smitte andre på legevakten.

I de fleste trusselsakene blir gjerningspersonen anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann der reaksjonen er fengselsstraff.

– Politiet er flinke til å bruke verneutstyr og munnbind, men det hjelper jo ikke hvis noen spytter eller puster tett på deg. Da blir tjenestefolk tatt ut i karantene og etaten får en merbelastning. Men heldigvis har ingen blitt smittet i tjeneste, sier Nilssen.


Natt til lørdag 22. november oppløste politiet en fest med over 20 deltakere i Motzfelts gate på Grønland:

Ingen oppblomstring av ulovlige fester

En effekt av koronarestriksjonene og skjenkeforbudet har vært få politisaker i Oslo sentrum. Tidligere har det kokt på politiets operasjonssentral sent i helgene. Nå er det færre utrykninger og ordensproblemer om kveldene i sentrum.

– Vi merker godt at det er roligere i Oslo sentrum. Sakene har flyttet seg fra natt til kveld. Vi har også merket at det er mer mennesker som samles i periferien og ute i bydelene, selv om det ikke har vært noen markant økning i politisaker der.

Tross to måneder med svært strenge restriksjoner har ikke politiet registrert noen trassig økning i smittevernbrudd.

– Vi har inntrykk av at folk flest innordner seg restriksjonene og følger smittevernanbefalinger, sier stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen.

– Er du overrasket over at det ikke er flere saker?

– Nei, nordmenn og osloborgerne har høy tillit til myndighetene. Derfor forventer vi at man følger regelverk og anbefalinger.

I England og flere europeiske byer politiet slitt med en kraftig oppblomstring av ulovlige fester etter langvarig nedstengning. Hvorfor skjer ikke det her?

– Jeg tror det er fordi vi har vært flinke til å forklare grunnlaget for restriksjonene. Man har klart å opprettholde en tillit til publikum fordi tiltakene kommer med et budskap og en forklaring på hvorfor dette innføres. Derfor skjønner vi alle at dette er noe vi bare må igjennom, sier Nilssen.