Fikk P-bot mens hun kjørte i bomringen

Sandra Petersen fikk bot for feilparkering mens hun kjørte fra Asker til Oslo. Nå legger Q-Park seg flate.

Her er beviset, i form av dokumentasjon på bompasseringer, som viser at Sandra Petersen ikke hadde feilparkert på det aktuelle tidspunktet 13. november.

Klokken var 19.10 da Sandra Petersen passerte bomringen på grensen mellom Oslo og Bærum 13. november. To minutter senere passerte hun bomringen på E18 ved Skøyen.

Da hun kom frem til Operaen i Oslo sentrum for å hente sin syv år gamle sønn og hans seks år gamle venninne som synger i barnekoret, gikk hun inn for å melde ifra om at hun var der. Ifølge Petersen var klokken cirka 19.18.

Plutselig ser hun en parkeringsbetjent som er i ferd med å skrive et gebyr på 500 kroner for feilparkering. Petersen løper ut for å fortelle at hun er i ferd med å hente barna, men blir ikke hørt.

Overraskelsen blir stor da hun ser gebyret: Der står det at hun hadde feilparkert fra klokken 19.04 til 19.30.

— Betjenten sa at jeg hadde stått der i over 20 minutter. Det var jo åpenbart feil. Jeg ble veldig irritert fordi jeg bare hadde vært borte fra bilen for å hente barna, og fulgte med på bilen hele tiden.

Fikk medhold

Hun betalte gebyret og klaget samtidig. I klagen la hun ved dokumentasjon fra bomselskapet som viser at hun passerte bomringen ved Skøyen klokken 19.12.

Nå har Q-Park beklaget hendelsen og frafalt kravet.

— Først og fremst ønsker vi å beklage denne åpenbare feilen som vår betjent har gjort i dette tilfellet. Kontrollavgiften ble av den grunn også makulert så raskt feilen ble oppdaget, sier Kjetil Bratseth, markedsdirektør i Q-Park.

Menneskelig feil

Ved ankomst til området logger betjentene seg inn på parkeringsområdet. Dette skjer ved hjelp av en håndholdt terminal betjentene har.

- I dette tilfellet er det dette det ene tidspunktet som fremgår på kontrollavgiften i tillegg til selve ileggelsestidspunktet. Derfor står det to klokkeslett på gebyret, forklarer Bratseth.

Han sier at det er sjeldent at betjentene begår slike feil.

— Dette skjer svært sjelden. Vårt inntrykk er også at bilførere tar kontakt med oss når de opplever denne type feil.

- Har dere ikke systemer som kan hindre dette?

— Til tross for gode systemer og tydelige rutinebeskrivelser vil det dessverre ikke være mulig å gardere seg 100 prosent mot menneskelige feil. I tilfeller hvor kunder mener de er feilaktig blitt ilagt en kontrollavgift, ber vi om at de tar kontakt med vår klageavdeling.

Ikke provisjon

- Får betjentene deres provisjon av gebyrer de skriver ut? Eller har dere måltall som sier hvor mange gebyrer en betjent skal skrive ut?

— Nei, våre betjenter får ikke provisjon. De har heller ikke «måltall» på hvor mange kontrollavgifter de skal skrive.

- Hva vil skje med den aktuelle betjenten som skrev ut dette gebyret? Er vedkommende fortsatt i jobb?

— Denne aktuelle saken er allerede under oppfølging internt. Samtaler med den ansatte er en del av dette, svarer Bratseth.

Kan oppstå feil

Leif N. Olsen er leder i Parkeringsklagenemnda. Han sier på generelt grunnlag at lignende kan skje av flere grunner.

— Dette tyder helt klart på svikt et eller annet sted. Slikt kan skje hvis betjenten skriver feil reg. nummer på bilen eller feil tidspunkt. For øvrig er det sjeldent at vi får klager på lignende saker. Vårt inntrykk er at selskapene klarer å rydde opp i slikt selv, sier Olsen.

Har du opplevd lignende, eller vil dele din P-historie med oss, send den til: osloby@aftenposten.no