Oslo

- Har fått tilbud om forbedringer

Gårdeier mener 82-åringen har sagt nei til flere forbedringer i leiligheten. Han tilbakeviser kritikken om forholdene i Darres gate 1.

Eiendomsinvestor Leif B. Hesle kjøpte i 1993 gården Darres gate 1 etter et tvangssalg.
  • Thomas Olsen
    Journalist

— Vi kunne ha sagt opp leieforholdet hennes med den begrunnelse at leiligheten hennes skulle restaureres. Det har vi ikke gjort, men har heller gjort forbedringer i leiligheten hennes mens hun har bodd der. Dette etter hennes eget ønske, opplyser eier i en e-post. - Hun har også fått tilbud om bad i leiligheten, men har avslått. Så forferdelig ille kan det vel neppe være, i og med at hun nå er 82 år, og har valgt å bli boende. Oss bekjent så har hun tilbud om eldreleilighet, men sier til oss at hun klarer seg fint i og med at hun har hjemmehjelp, skriver han. - Vi har totalt hatt svært få konflikter og behandler våre leieboere med respekt, skriver gårdeier.

Prostituerte på oppsigelse

Han er blitt varslet om at noen har utøvet prostitusjon i gården. Vedkommende er blitt sagt opp i juni, opplyser han. - Nå sier loven at beboere skal ha tre måneders oppsigelse, og det gjelder også her. De mistenkte i saken skal normalt flytte i denne måned. Det kan gå noe lengre tid dersom namsmannen må inn. I mellomtiden har vi vakthold for å hindre at slikt skjer. Gårdeieren har lenge tilbudt å bytte ut 82-åringens inngangsdør.- Vi ble varslet om dette, og døren ble reparert og forsterket uten opphold. Vi har tidligere foreslått at hun skal ha ny trapperomsdør, men hun har nektet. Nå for rundt to uker siden henvendte hun seg til oss og ønsket ny dør. Dette får hun selvsagt, forsikrer han. .- Er hun blitt behandlet slik fordi hun har sittet på en livstidskontrakt som gir mindre inntekter?- Som sagt kunne vi ha flyttet beboeren og satt opp leien betydelig for mange år siden, opplyser gårdeier.

Les også

  1. - Jeg føler meg ikke trygg