Oslo

Isskulpturer til 400.000 smeltet etter to uker

Plasteret på såret for at kommunen fjernet parkeringsplassene i Thereses gate, er i ferd med å smelte bort.

Skulpturen som tidligere var som et hjerte rundt treet, er nå i ferd med å bli til slush.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist
Noen steder har skulpturen rast sammen.
Disse bildene er tatt av kunstneren selv, og viser hvordan skulpturene så ut i mørket, før de smeltet.
afp000664065-xIZskKpOxv.jpg
afp000663973-t0cZTxdH5a.jpg

Tidlig i januar fjernet kommunen parkeringsplassene i Thereses gate. Årsaken er at feilparkeringer ofte fører til at trikken blir forsinket.

Hele 28 prosent av alle driftsstans som en følge av feilparkerte biler i 2013 skjedde i Thereses gate. Derfor ble store steinblokker plassert ut langs veien, i det som skal være et ett år langt prøveprosjekt.

Men både butikkeiere og beboere fortviler. Butikkeierne mener parkeringsforbudet fører til lavere omsetning. Beboerne sliter med å finne parkeringsplass.

Fikk plaster på såret

I forkant av at parkeringsplassene skulle fjernes, startet kommunen prosjektet «Sceneskift». Håpet er å trekke flere folk til gaten, og skal være «et pilotprosjekt som utforsker nye rammer for en helhetlig byutvikling.»

Til første del av prosjektet hyret kommunen inn Peder Istad til å lage isskulpturer tre steder i gaten, samt holde en workshop for barn.

theresesgate_mashup-KRbJdP2tDV.jpg

— Jeg synes de var fine. Særlig denne, sier Gloria Azalde som bor i Vidars gate, paralellgaten til Thereses gate.Azalde står og ser på det hun tidligere synes minnet om en ubåt. Nå synes hun den ser mer ut som en gresk ruin, med kun én delvis inntakt vegg og søyler som tidligere ikke var synlige.

— Det var et flott tiltak, men været var ikke med dem. Det er ikke noe kommunen kan klandres for, mener hun.

Kunsten smelter

Prisen for skulpturene og workshop ble totalt 400.000 kroner.

Skulpturene ble laget 1. februar. 17. februar var de så godt som borte. Det blir over 23.000 kroner pr. dag.

Prosjektansvarlig Ellinor May Aas i Bymiljøetaten mener kostnadene for prosjektet må sees i en større sammenheng. Hun viser til at det er et pilotprosjekt som endre måten kommunen tenker rundt bruken av ledig plass i Oslo.

— Kostnadene knyttet til dette prosjektet må dermed også sees som en del av en større helhet. Pilotprosjektet vil danne grunnlaget for en ny metode innen brukermedvirkning, midlertidig bruk av byrommet, og et diskusjonsgrunnlag for fremtidig arealdisponering i Oslo kommune, skriver Aas i en e-post.

Stolt kunstner

Peder Istad, kunstneren som står bak skultpurene som nå er borte, skulle gjerne sett at de fikk stå lenger.

— Det er alltid hyggelig når ting står lenge. Men det er en del av verkskraften, den temporære effekten. Den må oppleves der og da. Det blir som en performance, sier Istad.

— At det blir slikt vær i februar er ganske ekstremt. Fra 1. februar og utover pleier det været å være ganske stabilt, sier han.

Islabyrinten han laget i Botanisk hage på Tøyen er også borte, men kunstneren er fornøyd med besøket.

- Skulpturen i Botanisk hage var en suksess etter to dager, da 10.000 mennesker hadde sett den. For en uke siden var det over 30.000. Om en sammenligner vanlig utstillingsvirksomhet med kunst i det offentlige rom, så er det mange som har sett hva du gjør. Vi er alltid ute etter den suksessfaktoren, sier kunstneren.

Det er ingen som vet hvor mange som fikk se verkene i Thereses gate. Istad trekker frem hvor mange som kom og spurte hva de drev med da de monterte skulpturene.

— I Thereses gate er det en flyt og strøm hele tiden. Overraskende mange. Spesielt oppe i Brageveien, en liten stikkgate. Jeg ble sjokkert over hvor mange folk som rører seg i disse gatene alle tider av døgnet, sier han.

- Rent kunstnerisk er jeg veldig fornøyd med prosjektet.

Mer i vente

Prosjektet er langt fra over. Kommunen har mer i vente for butikkeiere og beboere som ikke lenger kan parkere i gaten. I første omgang var det de gamle parkeringsplassene som skulle smykkes ut, men i året fremover vil hele gaten bli utsmykket med kunst.

— Bymiljøetaten har mottatt mange henvendelser fra folk som har lyst til å være med i prosessen, og vi har fått mange spennende innspill til tema vi kan jobbe videre med, skriver Aas.

— Gjennom hele 2014 skal vi prøve ut ulik bruk i samarbeide med blant annet kunstnere, designere, arkitekter og håndverkere. De skal transformere de innspillene som kommer fra nærmiljøet til fysisk design og aktiviteter, alt av midlertidig karakter, skriver Aas, og oppfordrer spesielt næringslivet til å komme med innspill.

Les også

  1. Fjernet p-plasser, byr på trøstekunst

  2. Fjernet omstridte steiner etter seks dager

  3. Ingen grunn til ekstreme tiltak

  4. Beboere og butikkeiere i trikkeopprør