Oslo

Oslo skal kjøpe 87 Spania-trikker til mer enn fire milliarder

Alle dagens trikker skal byttes ut og erstattes av 87 nye. De kommer fra Spania og, ja – de er blå.

Oslo kjøper nye trikker fra den spanske leverandøren CAF. De første kommer høsten 2020.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Valget av leverandør ble klart på en pressekonferanse mandag.

– Det kommer til å merkes i byen dette her. Ved hjelpe av trikkeprogrammet skal hovedstaden rett og slett få en real ansiktsløftning, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen.

Da ble det også klart at det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA), som vant anbudet, har blant annet levert trikker til Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham.

De nye trikkene er av typen Urbos 100 og får navnet SL18 (etter året de blir bestilt).

Hvordan de nye trikkene skal se ut innvendig blir ikke avgjort før senere.

Kostnadsrammen for kun trikkene er 4,1 milliarder kroner. Prisen kan imidlertid bli høyere eller lavere enn dette.

– Ekte spansk kvalitet

Det var Marianne Vik, leder for trikkeanskaffelsen og konserndirektør for økonomi og finans i Sporveien, som annonserte anbudsvinneren.

Det har vært et mål å skaffe en «vel utprøvd trikk tilpasset Oslos forhold».

– CAF har med sitt velutprøvde vognkonsept truffet godt på kravene i målbildet for Trikkeanskaffelsen. Tilbudet scorer høyest på teknisk løsning og er best på pris. I tillegg er trikken både moderne og effektiv i møte med passasjerene, sier Vik.

De nye trikkene skal bråke mindre enn SL-95. De skal også veie mindre. Mens SL-95 har en vekt på 79,5 tonn med passasjerer, skal SL-18 veie 64 tonn med passasjerer.

Før produksjonen av trikkene kommer i gang, skal Sporveien blant annet måle støyen.

Vik sier de har undersøkt om det har vært problemer i andre byer hvor trikken er i drift, og hun kjenner ikke til at det har vært noen.

– Denne trikketypen er velutprøvd med gode resultater. Det er ekte spansk kvalitet, sier Vik.

– Med offentliggjøring av leverandør er vi et viktig steg nærmere målet om nye trikker i Oslo. Vi skal nå kjøpe 87 nye trikker, oppgradere infrastruktur og utvikle trikkebaser, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under dagens pressekonferanse. T.v., Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien, t.h. Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Planlegger å bruke 4,1 milliarder

Oslo kommune har vedtatt å kjøpe 87 nye trikker, med en mulighet til å kjøpe ytterligere 60 trikker. Denne gangen er det blitt vektlagt å kjøpe trikker som allerede er i bruk i andre byer. De nye trikkene skal også bli universelt utformet.

Kostnadsrammen for kun trikkene er 4,1 milliarder kroner. Prisen kan imidlertid bli høyere eller lavere enn dette. Kontrakten er ennå ikke signert, og de andre selskapene som har kjempet om kontrakten kan i en periode klage på tildelingen.

– Med de 87 nye trikkene blir det mulig å frakte om lag 100 millioner årlige reisende. Dette blir et viktig bidrag i Sporveiens arbeid med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i Oslo, sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Vinnerselskapet er spansk og heter CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA).

Når kommer trikkene?

De første trikkene skal leveres høsten 2020. Da skal de testes på vinterføre.

Deretter skal trikkene bli levert fortløpende. Målet er at alle trikkene er levert og i drift innen utgangen av 2024. Samtlige 72 trikker i dagens trikkepark skal fases gradvis ut.

Det pågår også et stort arbeid med å oppgradere infrastrukturen til trikkene. Blant annet må det være større avstand mellom de to motgående sporene enn det er i dag. Samtidig som gatene graves opp, gjør Vann- og avløpsetaten oppgraderinger av vannrør og Bymiljøetaten oppgraderer flere av gatene. Verksted og trikkebaser på Grefsen og Holtet skal også oppgraderes.

Prosjektet er en del av Trikkeprogrammet, og blir kalt Samlet plan.

  • Skal grave opp gater i tre år: Her kan du se hvilke gater som skal graves opp.
Målet er at alle trikkene er levert og i drift innen utgangen av 2024.

Kollektivselskapene kranglet i over ett år

Prosessen for å kjøpe nye trikker har ikke vært enkel. Oslos tre kollektivselskaper, Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap, var uenige om hvem av dem som skulle være ansvarlige for innkjøpet.

De tre kranglet så mye at Ruter senere hevdet trikkekjøpet ble forsinket med ett år.

Til slutt måtte samferdselsbyråden, den gang Guri Melby (V), kalle selskapene inn på teppet. Deretter fikk Sporveien ansvaret for anskaffelsen, men de to andre selskapene har også vært med i prosessen.

«Italia-trikk» ble kjøpt i 1995

Oslo har kjøpt trikker fra sydlige europeiske strøk tidligere. De såkalte «Italia-trikkene», av typen SL-95, har ikke fungert som de skulle. Trikkene ble kjøpt i 1995.

De bråker mye, er svært tunge og har i flere omganger blitt tatt ut av trafikk. I 2013 ble det oppdaget rust og sprekkdannelser på trikkene, og i 2014 måtte trikkene gjennom omfattende oppgraderinger.

De gamle trikkene av typen SL-79 nærmer seg slutten av sin levetid. De blir stadig dyrere å vedlikeholde.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier politikerne denne gang har satt rammene for trikkeinnkjøpet, og at han har tillit til at Sporveien har gjort en god jobb.

– Vi må innse at det er krevende å levere trikker til en så kald by som Oslo. Mitt inntrykk er at Sporveien og de andre kollektivselskapene har lært mye av de tidligere trikkeanskaffelsene. Jeg stoler på at Sporveien har gjort en ordentlig jobb, sier Johansen.

Les mer om

  1. Trikk
  2. Trikkeprogrammet
  3. Kollektivtransport
  4. Sporveien
  5. Samferdsel