Oslo

St. Halvards gate 27 - tomten som fikk være i fred

Ingen har klart å gjøre noe med St. Halvards gate 27 siden 1980. Eieren har vært som sunket i jorden.

Slik så bygningen ut i 1998, elleve år etter at det brant.
  • Lene Li Dragland
  • Olav Eggesvik
    Journalist
Natt til 4. september 1987 brant bygget ned. Bildet er tatt morgenen 4. september.

Utkastelsen er bare nok et kapittel i en lang og merkelig historie som strekker seg tilbake til 1842.

Den inneholder konkurser, påstander om økonomisk kriminalitet og flukt, gateslagsmål med politiet, mislykkede kommunale forsøk på å overta tomten og en brann. Alt på en tomt som har huset et verneverdig bygg, skulle huse en barnehage og boliger og nå brukes til et alternativt boligprosjekt av en gruppe mennesker som har slått seg ned der uten lov.

SE TIDSLINJEN: St. Halvards gate 27 fra 1980 frem til i dag

I 1980 overtok selskapet St. Halvards gate 27 AS tomten. Etter det Osloby kjenner til, skal den nåværende eieren Chow Ho stått på eiersiden allerede den gang.

Bygget fra 1842 som står på tomten, er tema i flere artikler fra 80— og 90-tallet i Aftenposten Aften der Byantikvaren, politikere og andre beklager den dårlige tilstanden til bygningen som står der og forfaller.

Brann

Syv år etter selskapet St. Halvards gate 27 AS overtok eiendommen, hadde ingenting skjedd. Byantikvaren har flere ganger uttalt at det er et bygg som skal bevares.

I 1986 foreslår de derfor at bygget skal fredes. Året etter, natt til 4. september 1987, brenner det ned. Politiet konkluderte med at brannen var påsatt, men ingen ble siktet for forholdet. Ruinene blir stående og forfalle, løse deler raser ned og bekymrede naboer stiller opp i Aftenposten for å be kommunen om å gjøre noe.

Igjen tar Byantikvaren opp kampen. De mener at det forsømte bygget fremdeles er i en slik forfatning at det kan restaureres, etter en rapport som ble laget i 1988.

I 1991 gir Plan- og bygningsetaten et pålegg om at bygget skal rives. Eieren, Chow Ho, er sporløst forsvunnet. Ifølge en artikkel i VG, skal hun ha rømt landet like før politiet raidet leiligheten hennes i forbindelse med en sak om økonomiske misligheter.

Så er det stille

Ingen vet hvor det ble av eieren. I Eiendomsregisteret står det at St. Halvards gate 27 AS gikk konkurs i 1991. Bobestyreren fortalte den gang til Aftenposten at han har hatt store vanskeligheter med å komme i kontakt med henne. En kilde, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier til Osloby at ingen av kreditorene ville ha eiendommen. Derfor ble bygget stående og forfalle helt til det ble fredet i 1999.

Les også: Okkupantene skal ut for andre gang

Året etter slår en gruppe seg ned, for å protestere mot det de mener er en usosial boligpolitikk i byen. De starter et prosjekt de kaller Brakkebygrenda. Kommunen mislykkes med et forsøk på å ekspropriere eiendommen i 2003, og nok en gang med forsøk på å tvangsselge eiendommen i 2005. I 2008 blir okkupantene kastet ut.

Et arkitektfirma tegner en barnehage, men det blir ikke noe av. I 2010 er okkupantene tilbake igjen.

- Dypt tragisk

Morten Stige i Byantikvaren mener det er en skandale at bygget ble stående og forfalle i så mange år, før det ble revet.

— Det var ikke totalskadet etter brannen, og det ville ikke vært noe problem å redde det. Det er dypt tragisk at det ikke ble tatt fatt i, sier han, og forklarer at det illustrerer den svakheten som lå i lovverket på den tiden.

— I og med at man ikke fikk tak i eieren, var det svært vanskelig å ta tak i det. Konsekvensen er at vi tapte et veldig verdifullt løkkeanlegg, som var et av de mest autentiske, og hadde meget høy arkitektonisk kvalitet.

Usikker fremtid

Foreløpig vet ingen hva som skal skje med tomten, eller om historien vil gjenta seg nok en gang. Osloby har fått høre at et arkitektfirma er engasjert, men ikke klart å få dette bekreftet.

Ifølge Plan- og bygningsetaten, er tomten regulert til «offentlig almennyttig formål med barnehage.»

Osloby har forsøkt å komme i kontakt med Chow Ho. Daglig leder i selskapet, Andre Craig Ta, har ikke besvart Oslobys henvendelser.

I 2014 skal okkupantene bort. 34 år etter at firmaet overtok tomten, er det fremdeles ikke sikkert hva den skal brukes til.

Les også

  1. Jul i Brakkebygrenda

  2. - Bråkte verre enn pønkerne

  3. Tåregass mot demonstranter

  4. Anbefaler tvangssalg

  5. Okkupanter med politiet som nabo