Oslo

Oslo før: Når kroppen gir navn

Oslos navneverden rommer også navn fra vår egen kropp, selv om de av og til har endret seg til det nesten ugjenkjennelige.

Selv om vei og busker i dag bryter utsikten fra den gamle Mariakirkens ruiner, er det nesten 50 meter høye «hodet» på Hovedøya fremdeles lett å se fra middelalderbyen Oslo, der «hǫfuð» kanskje ble til «hode». Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Hodeøya

Et hode sitter på toppen av kroppen, liksom den 49 meter høye kollen nord-øst på Hovedøya er øyas høyeste punkt. Den var følgelig den første delen av øya som først kom over vannet da tunge ismasser smeltet for ca. 10.000 år siden og gjorde at landet steg.

Og fordi et hode heter «hǫfuð» på norrønt mål, ble denne første synlige delen kalt «Hofuðøya».

Derfor kunne godt øya i dag hett «Hodeøya». Men kanskje ettertiden heller syntes at den var en Hovedøy, siden den ble et svært viktig område, først religiøst og så militært?

Nesegården

Som en lang nese skyter «Nestangen» ut nord i Maridalsvannet og er grunnen til at gården rett ved en gang fikk navnet «Nes». For som ellers i landet navnga dette neset i en tidlig fortid både nærmeste sted og gård. Og det korte navnet forteller at Nes gård er svært gammel; naturnavn i ubestemt form entall er nemlig de aller eldste vi har.

Vippetunga

Det er som om Sørkedalselva rekker lang tunge der den renner ut i Bogstadvannet, noe som har navngitt både gård og vei i nærheten. Foto: Kartverket.no (illustrasjon)

En tange er noe som stikker ut i terrenget på samme måte som vi kan stikke ut tunga; det er i grunnen samme ordet, slik det for eksempel ble navnet på Vippetangen og på gårdene Tangen, Søndre Tangen og Nordre Tangen rett ved der Sørkedalselva lager en lang tunge der den renner ut i Bogstadvannet.

Albueelva

En bøyd albue kaltes en «ǫln» på norrønt mål, og det latinske ordet «ulna» betyr underarm. Følgelig er det nærliggende å tro at Alna fikk navn etter de store svingene den gjør nedover i det flate våtmarksområdet ved Smalvollen.

Ved Smalvollen gir Alnas store albue-svinger en god forklaring på navnet. Foto: Leif Gjerland

Der lager elva stadig større slynger som gjør at den til slutt har laget noe som ser ut som en slange. Den som tar toget opp Groruddalen, kan se det tydelig når man passerer Smalvollen.

Sentrumsryggen

Vi kan gå opp på den langstrakte Akerryggen nedenfor Telthusbakken, og ned igjen der den ender ved Kontraskjæret. Foto: Leif Gjerland

Det langstrakte høydedraget fra Sankthanshaugen til festningen kalles «Akerryggen», og er som en ryggrad som markerer Oslos sentrums to deler.

Den er lett å lese i landskapet der den gir oss god utsikt, bl.a. fra Sankthanshaugen, Egeberg, Gamle Aker kirke og Kontraskjæret.

(Artikkelen bygger på Leif Gjerlands bok «Oslonavn», utgitt i 2017.)

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Navn
  3. Kropp
  4. Nes