Frp går ikke i byråd uten billigere bomring i Oslo

Dersom det blir borgerlig flertall i Oslo ved høstens kommunevalg, krever Oslo Frp reduksjon i bompengeavgifter. Ikke aktuelt, sier Venstre.

Ikke i byråd uten lavere bompengesatser. Lars Petter Solås (Frp) fikk flertall på Oslo Frps årsmøte for å stille ultimatum.

Under Oslo Frps årsmøte lørdag fremmet bystyrekandidat og gruppesekretær Lars Petter Solås en resolusjon om å kreve bompengereduksjon for å delta i byråd etter høstens valg.

Resolusjonen ble tatt opp til votering, og fikk flertall.

– Dette betyr at om det blir borgerlig flertall i det kommende kommunevalget, vil denne avgjørelsen være bindende, mener Solås.

Han bekrefter at resolusjonen blir en type ultimatum. Enten får Oslo Frp gjennomslag for bompengereduksjon, eller så lar de være å gå inn i et byråd.

– Dette er en tydelig beskjed til velgerne om at Oslo Frp ikke vil gå i byråd for at vi skal kjøre sorte biler. Vi skal gå i byråd for å sikre at alle Oslo-folk skal kunne kjøre bil, sier han.

Inngår kompromiss

Solås understreker at Frp helst ønsker å fjerne bomstasjonene helt, men at de på veien mot det endelige målet må inngå kompromisser. Allikevel ser han for seg betydelige kutt om det blir borgerlig flertall i kommunevalget i Oslo, og Frp går inn i forhandlinger.

– Det er viktig at vi setter klare krav, slik at velgerne får se at stemmene deres faktisk vil bety noe, mener han.

Les også

LES OGSÅ: Om få kan bomstasjonene bli erstattet av en avgift pr. kilometer

Usikkert hvor store kutt

Hvor store kutt som må til for at Frp skal gå med på i gå inn i et byråd, er uklart. Men Solås har gjort seg tanker om ønskelige utfall.

– Eksempler på betydelige kutt kan være å redusere passeringavgiften, fjerne bompengene på kvelden og i helgene, eller å redusere antallet bompengestasjoner, sier han.

1. mars 2019 blir det innført bompengeinnkreving fra 73 bomstasjoner i Oslo i Akershus. 53 av disse er helt nye og 20 av dem i dagens bomring som skal oppgraderes, skriver Statens Vegvesen.

De nye bomstasjonene vil føre til at flere blir med på å betale for tiltakene i Oslopakke 3. I dag betaler omtrent halvparten av bilene som passerer bomringen i Oslo. Fra mars vil ca to av tre bilturer bli avgiftsbelagt. Det vil bli toveis innkreving, men prisene halveres og timesregelen opprettholdes.

Vil ta diskusjonen etter valget

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg synes ikke det er overraskende at Frp vil redusere bompengene.

– Jeg håper valget i høst vil gi grunnlag for et borgerlig flertallsbyråd. Men diskusjonen om hva de ulike partiene skal få gjennomslag for må vi ta når velgerne har talt, sier han.

Høyres Eirik Lae Solberg lar seg ikke overraske av Frp.

Solberg kan ikke si klart hvor mye partiet kan være villig til å forhandle med Frp om, men forteller at Høyre stiller seg bak den nåværende ordningen med Oslopakke 3.

– Vi har et bredt flertall i partiet som vurderer bomstasjonene som nødvendige for at vi skal kunne få gjort det vi vil for veier kollektivtrafikk. Oslopakke 3 løser dette, sier Lae Solberg.

– Om vi går til forhandling etter valget, kommer alle involverte partier til å ha sine standpunkt om bompenger, men jeg er sikker på at vi vil komme frem til en ordning alle kan stå inne for.

Les også

LES OGSÅ: 4,2 millioner færre bompasseringer i Oslo og Bærum

Venstre bom fast

Venstre står bom fast på Oslopakke 3, forsikrer gruppeleder Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i bystyret, sier det er utenkelig for partiet hans å gå bort fra Oslopakke 3.

– I motsetning til Frp har Venstre og alle de andre partiene i Oslo stemt for Oslopakke 3. Det er et samarbeid som har gitt Oslo vanvittig mye.

– Hva betyr Frps vedtak for valgkampen til høsten?

– Frp må få si hva de vil, men dette er et standpunkt de står alene om i Oslo.

– Blir det vanskelig å gå til valg med et avklart alternativ til det rød-grønne byrådet?

– Nei, det mener jeg ikke. Vi har gjennom historien hatt mange perioder med borgerlig flertall, og det har alltid endt med borgerlige byråd i ulike varianter, sier Bjercke.

Les også

LES OGSÅ: Oslo får 53 nye bomstasjoner et halvt år før valget. Naivt ikke å være bekymret for hvordan det blir tatt imot, mener Raymond Johansen (Ap).

Har tiltro til Regjeringen

Om forhandlingene ikke går Frps vei, holder Lars Petter Solås fast ved at Oslo Frp ikke vil støtte de andre borgerlige partiene i et byråd. Han mener imidlertid det er liten risiko for at det vil skje.

– En vennligsinnet regjering gir oss et godt utgangspunkt for å få gjennomslag for kravet om bompengekutt. Partiene vi vil gå i forhandlinger med i Oslo, er de samme som vi sitter i regjering med, og jeg har stor tro på at de vil være samarbeidsvillige, mener han.

Bompengene genererer rundt tre milliarder kroner i året i inntekter, og en stor andel av disse pengene går til finansiering av kollektivtrafikken.

– Hvor skal Frp finne pengene som forsvinner ved kutt i bompenger?

– Frp har lenge ment at det ikke skal være bilistene som skal ta hoveddelen av regningen, så vi åpner for å øke både den lokale og statlige finansieringen, i tilegg til å reforhandle planen for Oslopakke 3.

Ifølge Solås kan utviklingen av kollektivtrafikken gå som planlangt, selv med mindre bompengeinntekt.

– I tillegg har byrådet sagt at ni av ti kroner går til andre ting enn vei, så da skal vi nok klare å finne kutt som ikke vil gå utover veiprosjekter, hevder han.