Oslo

Tom tomt etter utkastelse i St. Halvards gate 27

Det vil ta flere år før det bygges på Brakkebygrenda.

I forrige uke hadde okkupantene forberedt seg på den forestående utkastelsen ved å bygge provisoriske barrikader rundt tomten.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Okkupantene skal ut, men en omreguleringsprosess vil ta flere år. Dermed blir det ikke bygget noe med det første.

Helt siden 80-tallet har man sett på tomten St. Halvards gate 27. Den gang sto det et verneverdig bygg som brant ned, og senere forfalt også ruinene.

Etter en lang historie med okkupanter som er blitt kastet ut, har flyttet inn igjen, og nå skal kastes ut igjen, er det på ny ting på gang.

Arkitektfirmaet F35 Arkitekter er engasjert i arbeidet med å omregulere tomten. Planen er å bygge en barnehage og boliger for førstegangskjøpere.

Se historien:

Les også

Tidslinje: St. Halvards gate 27

Men en slik prosess kan ta mellom to og fem år. Deretter skal byggene prosjekteres. Kommunen krever at tomten er ryddet innen 30. april. Dermed kan tomten igjen bli stående tom i flere år før det skjer noe.

- Det er en møysommelig prosess, og vi har nettopp startet. Erfaringsmessig tar en slik prosess mellom to og fem år i Oslo kommune, sier daglig leder i F35 Arkitekter Terje Solberg. Han er klar på at han ikke ønsker å kommentere historien til tomten eller prosessen med å få fjernet okkupantene.

Etter påske håper han å møte Plan— og bygningsetaten, et første skritt på veien til å få omregulert tomten. Og det er, ifølge Solberg, en stor investering.

- Det er ikke noe man gjør for å spille for galleriet. Dette er en stor investering for tiltakshaver, både i tid og kroner, sier han.

- Vi er ikke hørt

Namsfogden er nå i ferd med å forberede en utkastelse av okkupantene, i samarbeid med politiet. Det var ingen tvil hos dommeren om at okkupantene oppholder seg ulovlig på tomten. Men de vil ikke gå frivillig.

Gruppen vil begjære en muntlig forhandling. Det ble ikke idømt saksomkostninger i denne omgangen, men okkupantene risikerer å sitte igjen med en lite hyggelig regning dersom de gjør det. Skulle politiet komme på døren, vil ikke okkupantene flytte seg frivillig. Enkle barrikader er nå på plass.

- Hvis vi ikke har mulighet til å forsvare oss på lovlig vis, er ikke dette en demokratisk prosess. Da må vi bruke ikke-demokratiske midler for å forsvare oss, sier Jan, en av representantene i Brakkebygrenda.

Han vil ikke oppgi sitt etternavn, i frykt for å havne på kant med sin arbeidsgiver. Skulle de bli kastet ut, er det flere tomter som kan okkuperes, forteller han.

Les også:

Les også

St. Halvards gate 27 - tomten som fikk være i fred

I kjennelsen fra Oslo byfogdembete er imidlertid ikke okkupantene hørt. «Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling. Av samme grunn har de saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet,» heter det i kjennelsen.

- Vi mener at vi ikke er hørt, og føler oss overfalt av Oslo kommune, eieren og Oslo byfogdembete. Dette er en «Kafka-prosess» der vi er tilskuere til vår egen utkastelse, sier Jan.

Risikerer bot

Mandag var representanter for Brakkebygrenda i møte med Byutviklingskomiteen. Enkelte beboere skal ha flyttet ut etter vedtaket.

Det er firmaet St. Halvards gate 27 AS, som har eid tomten siden 1980, som er pålagt av Plan— og bygningsetaten å rydde tomten innen 30. april. Selskapet ga opprinnelig beboerne en frist til 1. februar til å fjerne seg fra tomten.

Fristen er gått ut, men det er foreløpig uklart når beboerne vil bli fjernet. Dersom tomten ikke er ryddet innen fristen, risikerer selskapet en tvangsmulkt på 25.000 kroner og dagbøter frem til tomten er ryddet.

Les også

  1. Okkupantene i Brakkebygrenda skal kastes ut

  2. Brakkebygrenda: Kastes ut for andre gang

  3. Jul i Brakkebygrenda