Oslo

Mener komplisert lov har skylden

Samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Fr.p.) mener tunge planregler må ta skylden for treg utbygging. Han vil ikke garantere når sykkelveinettet blir ferdig.

— Det er ikke penger det står på. Vi har bevilget i bøttevis, og gjennomfører alle prosjekter som blir ferdigregulert, sier Myhre, som mener plan- og bygningsloven er blant de mest kompliserte i verden. - Det må være den loven med flest ankemuligheter. Det er ikke et argument som ikke kan brukes mot å ferdiggjøre en plansak. I andre land kan man bare tegne sykkelkart og sende til bystyret. Hos oss er det hundre millioner hindringer underveis, sier han. - Kan du garantere at sykkelveinettet vil stå ferdig utbygd i 2015?- Vi må få på plass det aller meste slik at hovedintensjonen fra 1990 blir innfridd. Men vi kan ikke garantere for hver eneste meter. Jeg er heller ikke så opptatt av om den siste kilometeren kommer på plass i 2015 eller 2017. Det viktigste er at det vi får så mye som mulig av hovedsykkelveinettet på plass, slik at det blir lettere og tryggere å sykle, sier han. Uansett vil det drøye mange år. Både Statens vegvesen og Samferdselsetaten bekrefter at det er de tunge og kompliserte planene som gjenstår. Veivesenet har igjen 36 av sine 115 kilometer. Samferdselsetaten mangler 22 av totalt 65. Ingen opererer med noen ferdigstillelsesdato. - Det er kamp om arealer og mange interesser. Vi må ofte "ta" fra privat grunn, parkeringsplasser eller grøntareal, sier seksjonssjef Åsa Nes i Veivesenet region Stor-Oslo. Hun mener imidlertid at flere av planene nå har løsnet. Neste år er målet å starte byggingen av seks nye kilometer sykkelvei.- Vi har helt klart høye ambisjoner om å få til et godt og funksjonelt hovedsykkelveinett, sier Nes.

Les også

  1. Fem kilometer sykkelvei på tre år