Oslo

Her skal Bjarne Melgaard dø

Her er huset du aldri har sett maken til. I en alder av 46 år har kunstner Bjarne Melgaard tegnet huset hvor han vil dø når den tid kommer.

Modell av hovedhuset, "A House to Die In".
  • Charlotte Karlsen
Både byggefirmaet Selvaag (Sealbay Invest) og arkitektfirmaet Snøhetta har tradisjonelt hatt fokus på forholdet mellom landskap og arkitektur. Store deler av Bjarne Melgaards konstruksjoner vil komme til å være lokalisert under bakken, slik at det som synes i terrenget skal bidra til å videreføre den kunstneriske profilen boligområdet rundt "Kikuttomta" har pr. i dag.
De ulike delene av byggverket.
Melgaards tegning som var utgangspunkt for bygningene som planlegges reist på Ekely.
max_d30111f42ac1f6d574255b411af7db49.jpg

Byggingen tar til så snart Snøhetta og kommunen er enige om reguleringsdetaljene. De har utvekslet tegninger og modeller siden 2011, og nå tyder alt på at Bjarne Melgaards noe absurde boligprosjekt – "A House to Die In" — blir realisert.

Den New York-baserte kunstneren har ikke planer om å bo permanent på tomten like ved der Edvard Munchs våningshus sto frem til 1960.

Tårn og hundehoder

– Vi er i gang med regulering av tomten til prosjektet, sier landskapsarkitekt Jenny B. Osuldsen i Snøhetta AS, som er firmaet bak de noe særegne eiendomstegningene.

Huset, med atelier i form av to hundehoder, samt et 16 meter høyt tårn, er blitt betegnet som dødens arkitektur.

Han er kjent for kontroversielle bilder av sex, vold, død og lettkledde barn. Nå skal den ekspressive 46-åringen få bygget huset der han skal dø – på Ekely-tomten til Edvard Munch på Ullern i Oslo.

Eier av tomten er familien bak byggefirmaet Selvaag, og sammen med Snøhetta er deres mål at Melgaards nye deltidsbolig skal stå klar innen 2016. Mens operaen i hvit marmor og det nasjonale minnemuseet for 11. september i New York er blant signaturverkene til Snøhetta, går de med "A House to Die In" i en helt annen retning:

Hovedhuset skal nemlig bygges i svartbrent, forkullet eik – som etter sigende skal være et materiale som gjenspeiler Melgaards generelle forståelse av verden.

– Hus for selvmord

Den uttrykksfulle billedkunstneren vil, i et område dominert av kunstnerboliger reist i 1950-åra, reise eneboligen som på ingen måte symboliserer «det gode liv».

«House to commit suicide in. House to die inside. House for not living.» – slik lyder Melgaards kommentarer på skribleriene som er utgangspunkt for de arkitektoniske tegningene.

Med noe velvilje er disse blitt gjort om til modeller av bygningsdeler hvis funksjoner er «hus», atelier og tårn. Modeller av bygningene har vært utstilt i både London og New York og er ventet å kunne stå ferdig innen 2016.

Det er på "Kikkuttomta", der Edvard Munchs vinteratelier fremdeles står, at Bjarne Melgaards kommende dødsbo er planlagt. Adressen er Jarlsborgveien 2, like ved kunstnerkolonien.

Snøhetta skriver i prosjektomtalen at de har vært nødt til å tre ut av sin komfortsone i den kreative prosessen med å utvikle disse bygningene.

Har hatt oppstart

Etter at rammesøknad for prosjektet ble sendt Oslo kommune i november, var det forrige uke oppstartsmøte mellom investorer, prosjektører og plan— og bygningsetaten i kommunen. Nå starter arbeidet med å ferdigstille en reguleringsplan som tilfredsstiller alle involverte instanser.

– Det er mange som har sitt å si før vi kommer noe videre i denne saken. Vi håper å få på plass møte med Byantikvaren medio februar, forklarer Osuldsen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget under den forutsetning at det tas hensyn til friområde, fredningsvedtak på tomten, biologisk mangfold med mer.

– Vi har gitt noen føringer for videre planarbeid, men vi vurderer at prosjektet vil kunne være et tilskudd til Ekelyområdet og bidra til å utvikle dets kunstneriske profil, sier kommunikasjonsrådgiver i etaten, Atle Jan Larsen.

I sin konkrete vurdering av planskissene skriver etaten blant annet at det er et krav at intensjonen i fredningen og viktige landskapstrekk ivaretas. For at prosjektet skal underbygge en kontinuitet i området samtidig som det bryter med konvensjonell byggestil, rådes utbyggerne å samarbeide med By- og Riksantikvar som vil gjøre vurdering opp mot kulturminneloven.

Tårn kan bli problematisk

– Selv om denne saken er meget spesiell, vil vi vurdere den på linje med alle andre, sier Olaf Steen.

Han er kommunens antikvar på saken og har vurdert de foreliggende skissene opp mot fredningen som gjelder for kulturmiljøet på Ekely med henblikk på videre saksgang. Steen ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt da Byantikvaren fikk saken på bordet, men vedgår at elementer i forslaget kan bli særlig problematisk å realisere.

– Det 16 meter høye tårnet er plassert direkte inne i fredningsområdet som gjelder for deler av Kikut-tomten. Nye installasjoner kan ikke bryte intensjonen i fredningsbestemmelsene, presiserer antikvaren.

– Kulturminneinteresser avgjørende

Etter at rammesøknad for prosjektet ble sendt kommunen i november, var det forrige uke oppstartsmøte med investorer, prosjektører og Plan- og bygningsetaten (PBE). Nå starter arbeidet med å ferdigstille en reguleringsplan som tilfredsstiller alle involverte instanser.

– Oppstartsmøtet var absolutt positivt, og vi går nå i gang med flere illustrasjoner frem mot et møte med Byantikvaren. Reguleringsprosessen tar vanligvis et år, sier arkitekt Osuldsen i Snøhetta.

Olaf Steen kan fortelle at Byantikvaren går inn i saken med åpent sinn, og venter på mer detaljert illustrasjonsmateriale fra utbyggere.

– Vi har til nå bare levert en kjapp uttalelse der vi viser hva som er viktig å ivareta med tanke på en mulig konflikt med fredningen.

– Kan denne saken komme til å bli med omfattende enn en mer tradisjonell byggesak?

– Det blir trolig mye frem og tilbake i denne saken, ja, sier antikvaren til osloby.no.

Osloby har over en lengre periode forsøkt å komme i kontakt med Melgaard selv, men uten hell.