Oslo

Hvordan går pandemien i Oslo og nabokommunene? Slik svarer kommunene før regjeringen bestemmer seg.

Mangel på elementært utstyr som sprøyter, kanyler og spritservietter skaper vaksinetrøbbel i mange kommuner.

I flere kommuner er det mangel på vaksineutstyr.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

Å få vaksinert flest mulig så raskt så mulig, har vært et viktig argument for de strenge smittetiltakene.

Vaksineringen av tredje dose har gått sakte i Norge. Vaksineringen startet for sent, og altfor få ble vaksinert før jul.

Behovet for å få vaksinert flere, har i seg selv vært brukt som argument for beholde strenge smittetiltak.

Men selv om vaksinering har høy prioritert, er det mangel på helt grunnleggende utstyr som sprøyter, kanyler og spritservietter.

Dette er styret som mangler

Mandag meldte 17 av 52 kommuner i Oslo og Viken at de ville gå tomme for vaksinasjonsutstyr denne uken.

 • Flå, Frogn, Hemsedal og Ål manglet 1 ml sprøyter.
 • Hemsedal manglet blå kanyler. De gjorde også Krødsherad, men fikk løst problemet ved at Flå sendte 2000 kanyler.
 • Spritservietter er mangelvare i Frogn, Hemsedal og Hvaler.
 • Det var tomt for kanylebokser i Frogn, Hemsedal, Hvaler, Lunner, Modum og Nordre Follo.
 • Drammen, Flå, Frogn, Hemsedal, Hol, Hvaler, Lunner, Modum og Ål melder om mangel på Apowipes.

Før øvrig er det ingen kommuner som har noe til overs av risikoavfallsesker, som også er i ferd med å bli mangelvare.

Rapportene illustrerer at vaksineringen er en stor logistisk operasjon, som ikke går helt på skinner.

Tirsdag ble det inngått hasteavtale med Helsedirektoratet om å sende ekstra vaksineutstyr til Drammen. De 17 kommunene fikk tilbud om å hente det de mangler der.

Fire av kommunene, Asker, Jevnaker, Indre Østfold og Råde, takket tirsdag ja til tilbudet.

Tre kommuner, Aurskog-Høland, Hole og Nannestad har svart at de ikke har ressurser eller tid til å kjøre til Drammen.

Resten av kommunene dratt på handletur for å kjøpe sprøyter.

Mange Viken-kommuner melder også om mangel på selvtester.

Hvordan går det i Oslo og Viken nå?

Hva er risikoen nå for at pandemien kan føre til betydelig sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenestene i Oslo og Viken?

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå levert rapportene fra kommunene. Dette er et viktig innspill når regjeringen, FHI og Helsedirektoratet skal vurdere videre tiltak.

 • Fire av 52 kommuner vurderer risikoen til å være på nivå 3 i FHIs risikoscenarioer. Det gjelder Oslo, Lørenskog, Nordre Follo og Drammen. Det er som i forrige uke. Det betyr at kommunene mener det er «høy grad av innleggelser», og at smittespredning «påvirker samfunnet i alvorlig grad».
 • 31 kommuner er på middels nivå, som tilsvarer scenario 2. Det er fem færre enn forrige uke. Dette risikonivået betyr noe flere innleggelser, og at smitten «påvirker samfunnet i noe grad»
 • I 15 Viken-kommuner er man på laveste nivå. Det betyr «lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet».

Smittetallene øker kraftig nå i Oslo og Viken. Det er ventet som følge av økt testing og at omikronvarianten nå dominerer. I syv kommuner er mer enn 2 prosent av befolkningen blitt smittet de siste to ukene.

«Det er fortsatt høyt sykefravær i tjenestene og stor etterspørsel etter helsetjenester. Det er høy aktivitet på TISK (testing, smittesporing og telefon) og stort trykk på vaksinasjon. Den samlede belastningen på kommunene er stor», skriver Statsforvalteren.

På den andre siden har antallet innleggelser gått ned. Det er svært godt nytt, siden smittetallene økte kraftig før jul.

I flere kommuner mangler det utstyr som sprøyter, kanyler og spritservietter. I Oslo er det utfordrende med kapasiteten for å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

Slik oppsummerer kommunene situasjonen

Oslo hadde 11.314 smittetilfeller forrige uke. Det er en kraftig økning 5607 i uke 1. En viktig forklaring er at flere tester seg, og at omikron sprer seg..

På sykehusene er derimot situasjonen stabil. Kommunen skriver at kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene, er «utfordrende».

I 9 av 15 bydeler fører fravær til «en utfordrende situasjon i hjemmetjenestene». 9 bydeler og Helseetaten melder utfordringer med smittesporing.

Hvordan går det i nabokommunene?

Lørenskog melder om «høy risiko pga. økning av smitte generelt i kommunen». Det er vanskelig å få tak nok sykepleiere. Det er mye sykdom blant personalet. Og det har vært smitte både i hjemmetjenesten og på sykehjemmene.

Drammen «har problemer med å skaffe ekstra ressurser og omprioritering er eneste løsning ved behov». Kommunen har søkt om personell fra Statsforvalteren, Manpower og Forsvaret. I tillegg har kommunen bedt om bistand fra Sivilforsvaret til testing.

Bærum er på middels risikonivå. Situasjonen er «forsvarlig», ifølge kommuneoverlegen. Presset på tjenester er det samme, og antallet innleggelser øker ikke.

Det meldes om høy andel smitte blant ansatte i barnehager pga. smitte i husstander. Det fører til «utfordringer rundt fravær og levering av tjenester». Smittesporing skjer bare av prioriterte grupper. Andre får SMS med informasjon.

Asker er også på middels risikonivå. Smitten øker også her. Omikron utgjør 70 prosent. Koronaklinikken satt på rødt beredskapsnivå. Mangel på hurtigtester gjør at de bare deles ut etter den nasjonale listen for prioriterte grupper.

Lillestrøm er på middels risikonivå. «Men det er svært kritisk vedrørende personell på alle områder i TISK», skriver Statsforvalteren. Kommunen har, i likhet med flere andre, tatt i bruk SMS-løsning for varsling av smittede og nærkontakter. Det betyr at kommunen kun må ringe til de under 16 år, samt de som ikke har bekreftet at de har mottatt SMS.

Les hele rapporten fra Statsforvalteren i Oslo og Viken her.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Pandemier
 3. Oslo
 4. Omikron-varianten
 5. Koronaviruset