Nå møter Ubah Aden og Kafia Hashi Mohamud fast i Oslo bystyre. Det hjelper litt på Oslo Aps kvinneunderskudd.

Oslo Aps bystyregruppe øker fra to til tre kvinner når Ubah Aden og Kafia Hashi Mohamud nå går inn som faste representanter i bystyret. Men fremdeles er mennene i overveldende flertall i bystyregruppen.

Kafia Hashi Mohamud (t.v) og Ubah Aden blir Oslo Aps nye representanter i bystyret. Det er noen av de mange endringene i Oslo bystyre som er utløst av stortingsvalget.

Etter at Oslo Ap denne uken valgte en mann både til posisjonen som gruppeleder og varaordfører, har det blitt en diskusjon om Oslo-partiet har et kvinneproblem.

Oslo Ap har nå menn i alle sine fem ledende posisjoner.

Aps nye gruppeleder Andreas Halse sier det ikke er tvil om at det er et kvinneunderskudd i bystyregruppen. Den har frem til nå bestått av to kvinner og ti menn. Årsaken er at velgerne kumulerte frem mennene på listen på bekostning av kvinnene, ifølge Halse.

Etter bystyremøtet onsdag, øker kvinneandelen imidlertid til tre. To kvinner, begge med somalisk bakgrunn, rykker nå inn for å erstatte Aps mangeårige gruppeleder Frode Jacobsen og varaordfører Kamzy Gunaratnam som er valgt inn på Stortinget.

Ubah Aden og Kafia Hashi stilte onsdag til sitt første møte i bystyret som faste representanter.

 Kafia Hashi Mohamud er ny fast representant i Oslo bystyre for Ap.

– Strukturelt problem

Kafia Hashi Mohamud (24) kommer fra Hovseter. Til daglig studerer hun til lektor i matte og geologi på Universitetet i Oslo. Hun er også miljøarbeider på et bofellesskap med utviklingshemmede.

– Det er ikke Oslo Ap som har et kvinneproblem, slik jeg ser det. Men det er velgerne som kumulerer menn og ikke kvinner. Det er et strukturelt problem i hele samfunnet, sier Mohamud om Aps manglende kvinner i bystyregruppen.

Mohamud sier at selv om hun har stått som første vara på Aps liste, har det vært en hel rad med kumulerte menn som har kommet inn før henne.

Hun beskriver seg selv som en ung, engasjert kvinne som ønsker å bidra i samfunnet.

– Det jeg liker å si, er at jeg brenner for Hovseter, for det er jo Hovseter jeg representerer. Men mest av alt brenner jeg for skolepolitikk fordi jeg skal bli lærer, sier hun.

Ubah Aden er ny fast representant i Oslo bystyre for Ap. Hun mener det er trist at velgerne fremdeles kumulerer menn til politiske verv fremfor kvinner.

– Vi kvinner må bli mer synlige

Ubah Aden blir Aps fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i bystyret, og dermed heltidspolitiker.

Aden, som bor på Holmlia, kjenner utdanningsfeltet godt. Hun har i over ti år jobbet som minoritetsrådgiver ved blant annet en rekke skoler.

Aden sier hun synes det er trist at velgerne fremdeles velger å løfte frem menn fremfor kvinner når de kumulerer.

– Det er et problem. Vi må finne ut hvordan vi kan løfte opp kvinnene mer. Jeg tror det er viktig at vi kvinnene som er i politikken blir mer synlige, sier hun.

Aden sier hun tar med seg to hjertesaker inn i arbeidet i bystyret. Det ene er et bedre og mer systematisk arbeid i skolen med å avdekke negativ sosial kontroll og frihetsberøvelse.

Det andre er et bedre tilbud til sent ankomne elever. Det vil si barn og ungdom som kommer som flyktninger og begynner i den norske skolen sent i skoleløpet.

– De får i dag ti måneders språkopplæring før de blir plassert inn i klasserommet. Det er altfor lite. Mange har ikke gått på skole før, de har krigstraumer og kommer alene som enslige mindreårige. De trenger tett oppfølging og tilrettelagt opplæring over mye lengre tid enn i dag, sier hun.

Jenny Clemet von Tetzschner (H) er tilbake i Oslo bystyre. Hun går fra Statsministerens kontor til komiteen for byutvikling.

Tilbake etter regjeringsbyttet

Det er ikke bare i Arbeiderpartiet det nå skjer bytter.

Med Høyre ute av regjeringskontorene, kommer også flere av Høyres statssekretærer tilbake til bystyret i Oslo.

Saida Begum var Høyres ordførerkandidat i 2019. Hun ble ikke ordfører, men har vært statssekretær for Torbjørn Røe Isaksen (H) i Arbeids- og sosialdepartementet siden januar 2020. Nå er hun tilbake i bystyret hvor hun skal sitte i finansutvalget.

Også Jenny Clemet von Tetzschner kommer tilbake til bystyret. Hun har vært politisk rådgiver for tidligere statsminister Erna Solberg (H). I bystyret skal hun jobbe med byutvikling.

Camilla Strandskog har vært fast møtende vara på Stortinget for Nikolai Astrup (H), mens han var statsråd. Før det var også hun i regjeringsapparatet, som politisk rådgiver for Monica Mæland. Nå skal hun jobbe med helse- og sosialpolitikk i Oslo.

For første gang på ett og et halvt år kunne bystyret i Oslo få avholde fysiske møter i bystyresalen igjen.

Exit og nye roller

Flere profilerte bystyrepolitikere ble takket av under møtet onsdag, inkludert Aps mangeårige gruppeleder Frode Jacobsen og varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Også Senterpartiets ene representant Bjørg Sandkjær går ut, hun blir ny statssekretær for utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp). Morten Edvardsen overtar for henne.

Ola Elvevold Wolff blir ny gruppeleder for SV i bystyret.

Andre fikk også nye roller. Ola Elvevold Wolff blir ny gruppeleder for SV etter at Sunniva Holmås Eidsvoll tirsdag overraskende overtok som ny oppvekst- og kunnskapsbyråd etter Inga Marte Thorkildsen.

Andreas Halse overtok onsdag formelt gruppeledervervet i Ap etter Frode Jacobsen.

Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg hadde også sin ilddåp som varaordfører, etter å ha blitt valgt votering mandag.