Elbilene kastes ut fra kollektivfeltet på Mosseveien

Fra 21. februar får ikke elbiler bruke kollektivfeltene på E 18 og E6 sør for Oslo og flere andre hovedveier. Grunnen er at Brynstunnelen skal pusses opp.

Her er Mosseveien i morgenrushet i mars 2015, sett fra et bussvindu.

Lørdag 20. februar klokken 22 starter anleggsarbeidene i Brynstunnelen — den tredje av ti tunneler i Oslo-området som skal oppgraderes for å innfri EUs nye krav til brannsikring og rømningsveier.

Tilsvarende arbeider på Smestadtunnelen startet i juni i fjor, og i oktober ble også Granfostunnelens kapasitet halvert for å gi plass til rehabiliteringer.

- Kollektiv først

Når det samme nå skjer i Brynstunnelen, blir det stor belastning på omkjøringsveiene. Derfor vil Statens Vegvesen prioritere kollektivtrafikken fremfor elbiler.

- Det er velkjent at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet har skapt utfordringer for bussene, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik i Statens Vegvesen.

– Vi prioriterer derfor kollektivtrafikk og nødetater på sentrale, berørte strekninger i forbindelse med tunnelrehabiliteringsprosjektet.

Det betyr at elbiler ikke lenger får bruke kollektivfeltet på disse strekningene:

  • E6 / Ring 3 inn mot Oslo sørfra på strekningen Nøstvet -Teisenkrysset
  • E18 Mosseveien på strekningen Mastemyr – Sydhavna
  • Rv 162 Kong Håkon 5s gate
  • E18 Dronning Eufemias gate
  • E18 Langkaigata
    Vedtaket gjelder fra 21. februar klokken 0600 til 1. juni 2017.

Trangt i Bjørvika

i fjor sommer gjorde Vegvesenet et lignende grep vest for Oslo. På E 18 får ikke elbiler bruke kollektivfeltet ved Vækerø inn mot Oslo mellom 06.00 og 09.00, eller utover mellom 14.00 og 18.00— med mindre de har passasjerer. De får heller ikke bruke kollektivfeltet på Ring 3 mellom Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Grunnen til at også Mosseveien og gatene i Bjørvika rammes av vedtaket, er ifølge Vegvesenet at Mosseveien fungerer som avlastningstrasé når det blir kø på E6 sørfra. Dette fører til økt trafikk også inn i gatesystemet i Bjørvika, der det allerede er trangt i dag.

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.

Brynstunnelen bsto ferdig i 1970, og er den eldste av de ti tunnelene som skal oppgraderes frem mot 2020. I tillegg til bedre brannsikring og rømningsveier skal nesten samtlige tunneler få nye lys og ventilasjonsanlegg. Flere av tunnelene får også ny asfalt og bedre drenering.

Prislappen for hele rehabiliteringen blir på 2,5 milliarder kroner.