Oslo

Nå åpnes det for boligbygging i støyområder i Oslo. Det kan innebære 120.000 nye boliger til 2030.

I sentrale deler av Oslo, i utviklingsområder og langs de store innfartsårene i Oslo åpnes det nå for at det kan reguleres boliger. Nå skal byen fortettes.

Tett opp mot innfartsårer og andre støyutsatte områder kan det nå reguleres for boliger. E18 ved Vækerø er blant disse områdene det kan reguleres for boliger tett opp mot motorveien. Foto: Tone Georgsen

  • Lorns Bjerkan
  • Fredrik Hager-Thoresen
    Redaksjonell utvikler

Regler for hvor mye bråk som er greit, har vært hindringen for at Oslo kommune har kunnet regulere boliger i store deler av Oslo – særlig tett opp mot store ferdselsårer.

Nå åpner kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) for at kommunen kan avvike fra støyreglene i sentrale deler av Oslo og noen steder i utkanten av Oslo.

Dette gjelder typiske utviklingsområder og Hovinbyen.

Oslo kommune antar at det er mulig å bygge 120.000 nye boliger og 7,8 millioner kvadratmeter med nytt næringsareal i disse områdene frem mot 2030.

Innenfor området der Oslo kommune nå kan regulere boliger selv om de er støyutsatt, er det i områdene merket med rødt det er så mye støy at det som hovedregel ikke har blitt regulert boliger tidligere. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

– Bakgrunnen for denne beslutningen er at Oslo vokser, og at Oslo vokser raskt, sier Sanner til Aftenposten.

Ifølge beregningene til Oslo kommune vil det bo i nærheten av 136.000 flere mennesker i Oslo i 2030, enn det gjør nå.

Kommunalministeren viser også til prisveksten på boliger i hovedstaden.

Ifølge Eiendom Norge har det vært en boligprisvekst på 21,7 prosent i Oslo de 12 siste månedene.

  • Her er grafene som viser alt om boligene som ikke er bygget: Derfor er det boligtrøbbel i hovedstaden

Fornøyd byrådsleder

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er godt fornøyd med avgjørelsen til Sanner.

– Det er veldig bra at statsråd Jan Tore Sanner tar inn over seg at Oslo er i en spesielt utfordrende situasjon. Dette kan føre til omfattende boligbygging, også i nærheten av høyt trafikkerte veier, sier han.

Johansen vil ikke peke på hvilke konkrete områder i støysonen han kan se for seg at vil bli omregulert.

– Vi har transformasjonsområder på Økern, Ensjø og Løren, hvor store områder nå bygges ut. Også langs ringveiene er det transformasjonsområder som berøres av dette. Vår store strategi er å bygge innenfra og utover, hvor det bygges høyt og tett ved kollektivknutepunkter. Der er det generelt sett mye støy, sier byrådslederen.

– Vil være noen konflikter

Sanner fikk denne saken på bordet etter at Statens vegvesen kom med en innsigelse på kommuneplanen som et bredt flertall i Oslo bystyre vedtok i slutten av september 2015. Denne planen handler om hvordan Oslo skal reguleres mot 2030.

Veivesenet mente at området hvor det er greit å avvike fra støyretningslinjene kommuner normalt regulerer etter, var for stort.

Når det kommer en slik innsigelse er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kommer med den endelige avgjørelsen.

I vurderingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort, heter det at departementet ser at målet om fortetting kan komme i konflikt med det nasjonale målet om å redusere antall støyplagede med 10 prosent innen 2020.

Her peker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på kartet hvor det viser hvor det nå kan bygges. Til venstre er Oslo Høyres stortingsrepresentant Mudassar Kapur, bak er statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) og til høyre er Pia Farstad von Hall (H), fraksjonsleder for Høyre i byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Skal du bygge og fortette i by, så vil det alltid komme noen målkonflikter. For det er mange ambisjoner og mange mål, men for oss var det overordnet at vi skal bygge mer bærekraftig og rundt kollektivknutepunkt, sier Sanner.

Tror de finner gode støyløsninger

Han peker på at det må fortettes i indre deler av Oslo by og i deler av ytre by om man ikke skal bygge i dyrket mark og i Bymarka.

Samtidig er han klar på at Oslo kommune og utbyggere må finne gode løsninger der det skal bygges i støyutsatte områder.

Regjeringens avgjørelse setter imidlertid en stopper for at det kan bygges grunnskoler og barnehager i de områdene med mest støy.

Der det vil bli bygget i avvikssonen er det også besluttet at boligene må ha en stille side med minst ett soverom og et oppholdsareal utendørs hvor det er stille.

– Har gått for sent

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) forventer nå at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) følger opp med å fortette byen.

– Han har sagt at han skal doble boligbyggingen i Oslo, uten at vi har sett mye til det. Nå får han enda en god grunn til å nå målet, sier han.

Ifølge Oslos kommune egne tall har de i snitt vedtatt 2500 boliger årlig de siste fem årene, mens utbyggerne i snitt har igangsatt utbygging av 3500 boliger.

– Det er helt riktig at det har gått for sent å regulere i Oslo. Vi gjennomfører store forenklingstiltak fra regjeringens side. Da er det helt åpenbart at Oslo kommune må få opp tempoet, sier kommunalministeren.

Johansen: – Kom ikke til dekket bord

Raymond Johansen svarer at han ikke «kom til dekket bord av Sanners kamerater» og at «Kapur ikke har fulgt særlig godt med.» Han mener de har fått fart på sakene etter de overtok styringen av Oslo i fjor.

– Taktskiftet er i gang. Ved utgangen av oktober i år var det gitt igangsettingstillatelser for 3800 boenheter. Det er over 500 flere enn i hele 2015. Dette året var et bra år for det forrige byrådet. Men jeg forventer heller ikke at vi får honnør fra Høyre for at vi har fått til et taktskifte, svarer byrådslederen.

Samtidig kunne Aftenposten forrige uke fortelle at det står 15.810 boliger ferdig regulert i Oslo, som ikke er bygget ut.

– Vi ser det gis flere igangsettingstillatelser når prisen er høy, enn når den er lav. Utbyggerne har vel nå ikke har noen unnskyldning til ikke å bygge ut. Vi ønsker at også de tar en stor del av ansvaret, sier Johansen.

– Taktskifte i reguleringer

Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for byutvikling i Høyre, er enig i at det har skjedd et taktskifte, men at dette skjedde mens de fortsatt var i byråd.

– Det skjer fordi man har sett et behov i å øke antall reguleringer, slik at mulighetsrommet øker for utbyggere. I 2015 ble det regulert over 5600 boliger. Der har det skjedd mye, sier hun.

Selv om avgjørelsen fra Sanners kontor nå gjør at det kan reguleres 120.000 nye boliger i Oslo, er Sanner åpen for at det ikke nødvendigvis skjer.

– Det er et mulighetsrom. Det betyr ikke at dette skal bygges frem mot 2030, sier han.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Jan Tore Sanner
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  4. Raymond Johansen