Oslo

Byrådet går inn for T-bane til Fornebu

Byrådet har gått bort fra flere transportforslag til Fornebu og landet på det dyreste.

Slik kan Skøyen-området bli seende ut med ny T-banestasjon. Byrådet legger i morgen frem en sak om kollektivløsning til Fornebu. Det satses på det dyreste alternativet: T-bane/metro fra Fornebu til Lysaker, Skøyen og Majorstuen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

I morgen kommer Oslos anbefaling om T-bane fra Fornebu via Lysaker, ­Skøyen og til Majorstuen.

Flere tusen nye boliger og arbeidsplasser skal lande på den gamle flyplasshalvøya. 31-bussen har allerede for dårlig kapasitet. Derfor har det vært snakket om alt fra svevebane til superbuss i flere år, men nå kommer byrådet med sin kollektivløsning for Fornebu.

Vraker Ullernåsen

Miljø— og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) vil ha T-bane, eller metro, som både han og Ruter gjerne vil kalle det, fra Fornebu via Lys­aker, Skøyen og videre til Majorstuen. Alle andre alternativer er forkastet fordi:

Les også

- Vil ha Fornebubanen under bakken

- Det er bare metro som kan ta unna den trafikkmengden som er nødvendig ut mot Fornebu.T-bane via Ullernåsen var også inne i bildet, men byrådet velger Skøyen-vrien fordi den gir større potensial for byutvikling.

— 100-årsinvestering

- Dere velger den dyreste løsningen?

- Dette er en 100-årsinvestering for byen. Hvis vi skal kunne håndtere mer trafikk og flere reisende i tiårene fremover trenger vi en slik tung utbygging, sier Elvestuen.

Spleiselag

T-bane via Skøyen ble beregnet til å koste 4,5 milliarder i 2009. Det vil si 522 000 kroner pr. meter dobbeltspor. Byrådet legger opp til et spleiselag der staten betaler halvparten. Nå avventer Elvestuen Nasjonal transportplan (NTP), som legges frem om kun kort tid, for å se hva som står om Fornebu der.

- Forsinker prosessen

Arbeiderpartiet støtter T-bane til Fornebu, men vil se nærmere på alternativene før de gir byrådet full støtte.

Les også

Så lønnsom blir Oslo-trafikken

- Trasévalget må vi komme tilbake til. Det vi har reagert på er at saken kommer så sent. Akershus behandlet den for fire måneder siden. Jeg synes det er synd at byrådet forsinker prosessen, sier Abdullah Alsabeehg (Ap) i samferdsels— og miljøkomiteen.Både Alsabeegh og Marianne Borgen (SV) viser til at Regjeringen har varslet at det kommer til å bli satt av 26,1 milliarder i NTP i storbyene.

- Med en gang NTP blir vedtatt bør Oslo kommune gå i dialog med staten for å se hva man kan hente ut av penger, sier Borgen.

Også hun vil avvente byråds­saken før hun konkluderer om trasévalg.