Her står partene i E18-saken nå. Heller ikke denne fredagen ble et kompromiss klart.

Partene som forhandler om E18, skulle vært i mål for lengst. Her er oversikten over hvor de står nå, og hvilke høyst ulike behov og krav Asker og Bærum, Viken, Oslo og staten har.

Dagens E18 på sitt bredeste, rett ved Oslo-grensen. Akkurat nå er det et stort spørsmål om planene for ny E18 blir noe av. Mens regjeringen ønsker en rask avklaring, mener flere av partene som forhandler om veien, at det slett ikke haster.

Fredag 8. mai var det nok et møte mellom partene som reforhandler Oslopakke 3, altså den store bompengeavtalen i hovedstadsområdet.

Partene ble ikke enige denne gangen heller, men avtalte å møtes på nytt fredag om en uke. For første gang på lenge skal de da treffes ansikt til ansikt.

Tidlig i mars fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) partene til å gjenoppta forhandlingene om E18 vest for Oslo. Men fremgangen har vært liten.

Midt i april trakk staten seg ut av forhandlingene, og til Aftenposten uttalte Hareide at det rundt om i landet finnes mange som gjerne overtar summene staten planla å bruke på E18 og kollektivprosjektene Fornebubanen og ny T-banetunnel.

Det hele kan ende i at forhandlingene rett og slett settes på pause. Men bryter forhandlingene sammen, er det dramatisk for flere store kollektivprosjekter og for samarbeidet mellom Oslo, Viken og staten.

Her er en oversikt over hvor situasjonen står nå midt i finalerunden etter at Aftenposten har snakket med partene.

1) Hva er det egentlig de krangler om?

Landets mest trafikkerte vei.

E18 vestkorridoren er Veivesenets navn på sitt mest kostbare og kompliserte veiprosjekt, som har vært planlagt i årevis. Den 16 km lange motorveistrekningen fra Lysaker (Oslo-grensen) til Asker skal bygges helt om. Veivesenet står klare til å stikke spaden i jorden på de første 4 kilometerne.

Forkjemperne viser til at den vil gi lange strekninger motorvei i tunnel med bedre buss- og sykkeløsninger og bedre trafikkavikling. Motstandne viser til at det vil gi økt kapasitet med ny vei på toppen, at det er svært kostbart, og at pengene heller bør brukes på andre områder.

Slik er ny E18 egentlig planlagt, med buss- og sykkelveier som løper langs sidene av motorveiene, og flere strekninger i tunnel. llustrasjonen viser Strand i Bærum
På toppen av tunnel-strekningene, og parellelt med motorveien forøvrig, er det planlagt en ny lokalvei. Nettopp dette er sentralt for endel kritikerne, de mener man slik utvider kapasiteten i praksis. llustrasjonen viser Strand i Bærum

2) Dette er partene blitt enige om:

En ny og stor kollektivterminal på Lysaker der busser kan snu og reisende enkelt kan bytte mellom buss og tog – og på sikt også Fornebubanen.

En egen bussvei ved siden av ny E18 tas ut av prosjektet. I stedet får bussene kollektivfelt som en del av motorveien, der elbiler i utgangspunktet ikke får kjøre.

Det er langt på vei enighet om hvor høye de nye takstene i bommene skal være.

Det er også langt på vei enighet om at elbilene snart må bidra mer til finansiering av fremtidens samferdselsprosjekter.

3) Dette må Oslo ha:

Oslo er avhengig av store summer fra staten for å få bygget Fornebubanen, ny T-banetunnel i sentrum og helt ny Majorstuen T-banestasjon under bakken. Det er kritisk viktig at Fornebubanen påbegynnes i høst.

Oslo er også avhengig av et nivå på bompengene høyt nok til å faktisk finansiere kollektivprosjekter og andre prosjekter både i Oslo og i Viken.

Politisk er Oslo-politikerne, spesielt byrådspartiene Ap, SV og MDG, avhengig av å få gjennomført kollektivprosjektene de har lovet innbyggerne, samt å levere på løftene sine om storstilt reduksjon i biltrafikk og utslipp.

Les også

«Nye E18 er ikke lenger en vei. Den er et politisk havari», skriver kommentator Andreas Slettholm

4) Dette må Bærum og Asker ha:

Ny E18. Dette er det tidligere fylket Akershus’ i særklasse største prosjekt i avtalen, og i de to kommunene er det svært brede politiske flertall for prosjektet.

Politisk trenger lokalpolitikerne å vise innbyggerne sine at de får noe igjen for alle bompengene som er betalt inn i mer enn et tiår. I tillegg gir ny E18 muligheter til å dempe trafikkstøy og fjerne lokal luftforurensning, og det åpner for byutvikling i Sandvika, i Asker og på Høvik.

5) Dette må Viken ha:

Store summer fra staten for å få bygget Fornebubanen.

Politisk skal det nye rødgrønne flertallet i Viken ta vare på løftene som innbyggerne i Akershus er gitt gjennom mange år. Men de skal også følge opp sitt eget vedtak fra i fjor høst om å stanse E18-prosjektet slik det er planlagt.

Slik ser det ut på Høvik i Bærum i dag.
Illustrasjonen over hvordan det kan, er på nesten samme sted som bildet over. Motorveien er i tunnel, mens ny lokalvei er lagt på toppen.

6) Dette må staten ha:

Regjeringen trenger et ja fra Stortinget for en finansieringsplan for E18, et vedtak som igjen er avhengig av aksept lokalt i Viken og Oslo.

Staten trenger dessuten en lånegaranti for et betydelig beløp til E18, en garanti Akershus ga, men som Viken inntil videre har trukket tilbake.

Politisk har regjeringen lovet ny E18. Den trenger å vise handlekraft. Men den må også vise at staten virkelig vil betale over halvparten av utgiftene til store kollektivprosjekter i og rundt Oslo, slik den tidligere har lovet.

Les også

Ny analyse: To av tre regulerte boliger i Oslo kan ikke bygges nå

7) Her står partene nå

Oslo-byrådet: Til Aftenposten har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttalt om E18 at «veien må bygges», vel å merke uten en kapasitetsøkning. Men i sin felles byrådserklæring slår Ap, SV og MDG fast at de vil stanse prosjektet helt. Det var en stor seier for MDG.

Nå virker det også som det er MDG som kjører forhandlingene på vegne av byrådet. Underveis i forhandlingene har partiet vært kategorisk på at de er imot enhver utbygging av E18, som de oppfatter som et gammeldags motorveiprosjekt, og ikke kan kompromisse på dette punktet.

Bærum og Asker: Står kategorisk på full utbygging av ny E18 og opplever at de får fint lite igjen for Oslopakke 3-samarbeidet og bomringen om ny E18 ikke blir noe av. Bærum vurderer å stille en egen lånegaranti for E18 og har varslet at de vil stanse all videre utbygging på Fornebu hvis ny E18 ryker. Kommunenes problem er at de ikke selv er direkte part i forhandlingene.

Viken: Ap ved fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen vil at ny E18 skal bygges, men ikke nødvendigvis slik den er planlagt. MDG i Viken er kategorisk imot veien, men sier i likhet med Ap at de unner tettstedene i Bærum og Asker den samme byutviklingen som Oslo har fått, med veitunneler under sentrum.

8) Kompromisset som både er mulig og vanskelig

I juli 2016 var partene egentlig enige om å starte byggingen av ny E18, men bare fra Lysaker til Strand (Rundt 2 av 4 km som er planlagt i første etappe).

Vedtaket, som Stortinget nektet å godta, kunne av motstanderne av E18 tolkes som et stort skritt mot full stans av resten av utbyggingen. Tilhengerne kunne tolke det som en garanti for full utbygging.

Nå ligger dette kompromisset på bordet igjen. Men det vil uansett være et omstridt prosjekt som gir Veivesenet store ekstrautfordringer med tanke på bygging. Dessuten har samferdselsminister Hareide avvist det.

Høyre, både i Viken og Oslo, kan håpe på at Stortinget igjen overkjører et slikt kompromiss og beordrer bygging av hele første etappe slik de gjorde i 2017.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) Har satt hardt mot hardt.

9) De største planene i og rundt Oslo kan falle sammen

Blir det ikke noen enighet om en ny Oslopakke 3-avtale og dermed sannsynligvis heller intet vedtak om en finansiering av E18 på Stortinget, kan flere store kollektiv- og byutviklingsprosjekter stanse opp.

Da fortsetter den gamle avtalen å gjelde, og den mangler penger. Bompengesatsene i den er for lave til å finansiere alt politikerne ønsker.

Først vil Fornebubanen bli utsatt og videre utbygging av boliger på Fornebu stanse opp. Det stanser også planene om ny Majorstua stasjon med boliger på toppen. I tillegg ryker pengene til tunnel eller lokk på Filipstad i Oslo, som kan utsette planene om byutvkling flere tusen boliger der. En rekke prosjekter påvirkes også.

Oslopakke 3 er et kompromiss hvor alt henger sammen med alt. For borgerlig side lokalt er dette viktig: Den eneste måten de kan få bygget ny E18 på, er som del av et bredt forlik. Hareide har dessuten gitt beskjed om regjeringen ser finansiering av kollektivprosjektene og E18 i sammenheng.

10) Disse står på sidelinjen og roper «tenk nytt»

En rekke ungdomsorganisasjoner, med Grønn Ungdom i Oslo i spissen, kommer gjennom Aftenposten med et opprop om å stanse E18.

«Vi ungdom har streiket for klimahandling i over ett år nå. Vi må gjennomføre tiltak som faktisk sikrer utslippskutt, og som gir oss bærekraftige kollektivløsninger for fremtiden! Men E18-utbyggingen vil føre til mer kø og mer utslipp, stikk i strid med klimamålene til Oslo», lyder det i oppropet.

Multiconsult er et ledende rådgivningsselskap som staten ofte bruker ved store samferdselsprosjekter. Også Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for by og samfunn i Multiconsult, ser noe dinosauraktig ved E18-planen.

Han mener at den bærer preg av at den er laget for en del år tilbake, og at den ikke vil tåle en «klimatest» med tanke på målene Stortinget har satt for 2030. Ifølge Mehammer er planene også altfor svake når det gjelder steds- og byutvikling langs knutepunktene.