Håper på mindre togtrøbbel i vinter

Millardprosjektet med å fikse skinner og signalanlegg mellom Oslo og Lysaker er snart ferdig. Det vil kundene merke, mener Jernbaneverket.

Vinteren 2007/2008 oppsto 2300 forsinkelser på lokaltog i Oslo-området grunnet banefeil. Sist vinter far tallet under 400.

Natt til onsdag denne uken fikk vi høstens første frostnatt i Oslo. Samme dag braket det løs med store problemer og forsinkelser i togtrafikken.

  • Et linjebrudd i Lieråstunnellen førte til store forsinkelser. Flytoget ble innstilt og passasjerene fraktet med buss mellom Drammen og Asker. Feilen ble først rettet etter fem timer.
  • På Vestfoldbanen gjorde en signalfeil at regionstogene ble 30-40 minutter forsinket.
  • Også på Oslo S førte en signalfeil til forsinkelser.

Skal det bli en slik vinter igjen?

Torsdag etter var det på’n igjen for togpendlere vest for Oslo. Problemer med strømtilførselen ved Asker førte til togstans i 15 minutter på Vestfoldbanen.

Informasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket region øst forsikrer at problemene onsdag og torsdag ikke skyldes at vinteren er i anmarsj.

— Feilen torsdag skyldtes en svikt i strømleveransen fra Hafslund til vår omformer ved Asker. Det førte til overbelastning i resten av vårt nett i området, forklarer Isaksen.

Stoppen i Lieråstunnelen skyldtes at man oppdaget et «uforsvarlig stort hakk» i skinnene. Dermed måtte en skinnebit kappes av, og en ny settes inn.

— Slik skal helst gjøres i det løpende vedlikeholdsarbeidet, slik at det ikke hindrer trafikken, medgir Isaksen.

Færre forsinkelser

Siden 2009 er det brukt store ressurser på skinner og infrastruktur gjennom Oslo. Prosjektet, som koster 1,75 milliarder kroner, avsluttes i desember 2012.

Isaksen hevder de allerede har merket god effekt og bedre punktlighet som en følge av reparasjonene.

Det var krisevinteren 2007/2008 som utløste den store opprustningen. Den vinteren var det over 2000 forsinkelser grunnet banefeil på strekningen Lysaker-Grefsen. Sist vinter var antall slike forsinkelser grunnet banefeil nede i under 400.

Antall forsinkelser grunnet signalfeil og sporvekslere går også ned, men ikke like markant. Sist vinter ble det registrert 2500 slike forsinkelser, mot 3500 for fem år siden.

Punktligheten er målt ved togets endestasjon, men Jernbaneverket mener likevel mye av fremgangen skyldes arbeidet som er gjort i Oslo. Punktligheten på Drammensbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen henger i stor grad sammen med hvordan trafikken flyter gjennom Oslotunnelen.

Til kamp mot frosne sporvekslere

Forrige vinter var riktignok relativt snill, men det var også vinteren 2007/2008. Fremgangen i punktligheten skyldes altså ikke bare været, mener Jernbaneverket.

- Kan dere love at togene blir enda mer punktlige i vinter?

— Vinter er vinter. Her kan selvsagt både snø og kulde spille oss et puss, selv om strekningen Oslo til Lysaker er ferdig oppgradert, sier Isaksen. Hun er likevel optimist.

— Noe av det viktigste vi har gjort, er å øke sporvekslervarmen i østlandsområdet, slik at de ikke fryser når det er beinkaldt. Det er ofte frosne sporvekslere som skaper problemer om vinteren, sier Isaksen.

— Vi har også innført økt vinterberedskap, det vil si at vi har flere personer klare til å steppe inn hvis snøen laver ned og setter seg fast i sporvekslere.