Sprøyterommet ble stengt på grunn av korona. Høyre foreslår sprøytetelt for Oslos narkomane som erstatning.

Bystyrepolitikere frykter liv vil gå tapt om rusmisbrukere ikke får på plass et tilbud i sentrum igjen.

Sprøyterommet på Prindsen mottakssenter er stengt. Høyres bystyrerepresentanter Mehmet Kaan Inan og James Stove Lorentzen frykter konsekvensene av en langvarig stengning.

– Det vil hindre at de bruker hverandres utstyr, og det vil hindre dødsfall, sier Mehmet Kaan Inan (H) om forslaget.

Han er bystyremedlem og helsepolitiker for Høyre i hovedstaden. Nå ønsker han at Oslo kommune skal gjenåpne et sprøyterom-tilbud.

Da de strenge tiltakene mot koronaviruset ble iverksatt for tre uker siden, ble blant annet det såkalte sprøyterommet i Storgata i stengt. Til vanlig tilbys rusmisbrukerne der rent brukerutstyr og trygge omgivelser med helsepersonell.

– Det er ikke så viktig om det er et telt eller et rom, det viktigste er at de får et tilbud, sier Inan.

Han mener at det på kort sikt er raskest og enklest å åpne et telt som brukerrom, siden det kan spesialinnredes med tanke på smittevern.

– Jeg har tillit til at kommunen får gjennomført det på en måte som er i henhold til smittevernreglene.

Les også

Kommunen utreder eget friområde for gatenarkomane. Men hvor bør det ligge, og er det egentlig en god idé?

Vanskelig å ivareta smittevern

Aftenposten skrev i helgen om hvordan dopprisene øker, samtidig som deler av hjelpe- og overnattingstilbudet til gatemiljøene er stengt.

Sprøyterommet drives av Velferdsetaten. Da det ble stengt, ble det begrunnet i smittevernhensyn, forklarte Velferdsetaten til lokalavisen VårtOslo nylig.

Helsedirektoratet påla 15. mars å stenge alle helserelaterte virksomheter, både offentlige og private, som ikke oppfyller retningslinjene.

For dårlig plass

I en e-post til Aftenposten forklarer avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten at lokalene er for trange.

«I lokalene er det utfordrende å skulle holde to meters avstand. Kombinert med at mange personer med rusproblemer risikerer alvorlige forløp av covid-19 på grunn underliggende helseproblemer, så kan vi ikke ta sjanser med smittespredning», skriver han.

Helsepersonell som vanligvis er ved Prindsen mottakssenter, jobber nå i stedet oppsøkende blant annet med å teste for koronasmitte. Danielsen understreker at den såkalte smittevernluken er åpen. Der kan sterilt brukerutstyr hentes gratis.

«Ved brukerrommet vil det være smittefare for eksempel i kø før man kommer inn», skriver Danielsen.

Direktøren er avvisende til forslaget om et midlertidig telt-alternativ og spør om det i enda mindre grad faktisk vil ivareta smittevernhensyn enn det ordinære tilbudet.

«Lov og forskrift om brukerrom gir klare føringer for brukerrom når det gjelder hva brukerromsordningen skal inneholde – både knyttet til helse- og sosialfaglig oppfølging og rent bygningsmessig. Dette vil være vanskelig å ivareta i et telt», skriver han.

Les også

Frykter koronavirus vil gi økte priser og doptørke

København har åpnet igjen

Det er bekreftet koronasmitte hos et fåtall i Oslos rusmiljø. Ved at de deler brukerutstyr og omgås tett, frykter Mehmet Kaan Inan i Høyre at smitten kan spre seg videre.

Han peker på at både København og Basel har klart å gi de narkomane et tilbud til tross for koronaviruset. København har gjenåpnet sprøyterommene sine, mens Basel har satt opp telt.

Mange av byens rusmisbrukere henger i Brugata ved kjøpesenteret Gunerius. Mehmet Kaan Inan ønsker at tilbudet skal være i nærheten slik at de som trenger tilbudet, ser det.

– Det er politikerens ansvar at de narkomane får et verdig tilbud. Det er å gi dem et midlertidig tilbud sånn at de får hjelp i den situasjonen vi står i nå. I dag har de ingenting, alt er stengt, sier Inan.

Som kompensasjon for at ordinære tilbud er stengt, har Velferdsetaten trappet opp innsatsen på andre områder. Blant annet deles sterilt brukerutstyr nå ut på mange ulike steder i byen.

Les også

Forskernes sammenligning av korona og influensa skapte stort engasjement. Slik svarer de på kritikken.

– Ikke mulig nå

Omar Samy Gamal (SV) er ansvarlig byråd på området. Han mener føringene fra Helsedirektoratet gjør at det ikke er mulig å gi et sprøyteromstilbud nå, hverken innendørs eller i telt, på grunn av kravet om to meters avstand mellom folk og maksimalt 15 minutters varighet av oppholdet.

«Det er rett og slett et dilemma at brukerrommet er stengt, dette er jo et tiltak som er ment å skulle forebygget smitte og overdoser», skriver han i en e-post.

«Om direktoratet gir nye råd, kan situasjonen bli en annen», skriver han også.

Har ikke satt dato for gjenåpning

Kirkens Bymisjon, som er en av aktørene som arbeider på rusfeltet i dag, ønsker ikke å kommentere forslaget. De sier til Aftenposten at de for tiden er i løpende dialog med Oslo kommune om tilbudet til rusavhengige.

John Ingar Danielsen i Velferdsetaten forteller også at det blant annet er opprettet en egen korona-isolasjonsenhet for personer med rusproblemer, og at en enhet for karantene også er på vei.

Han sier at en eventuell gjenåpning av sprøyterommet avhenger av hvordan koronasmitten eventuelt sprer seg i brukermiljøene samt av føringer fra myndighetene.

Dermed er det «for tidlig å angi en dato for når og hvordan brukerrommet kan settes i drift igjen», skriver Danielsen.