Nå får du stor fisk i Akerselva

Husker du klor-katastrofen i 2011? Nå er både laks og sjøørret tilbake i Akerselva for fullt. Og fiskesesongen er langt fra over.

Magnus Andersson prøver fluene ved Vulkan, midt i Oslo by.

Det er fremdeles muligheter for å hente kortreist villaks midt i Oslo by. Klorutslippet i mars 2011 – tilsvarende 240.000 flasker – gjorde slutt på nær sagt alt liv i hovedstadselven. Men OFAs arbeid med å kultivere elven gir nå solide utslag på statistikken.

Fikk laks på 5 kilo

Kun noen titalls fisk ble observert årene etter utslippet. Så langt i årets sesong viser fangstrapportene for Akerselva 23 laks på over 1 kilo. Den største så langt er på 5 kilo. Tallene er omtrent de samme for sjøørret.

Aftenposten tok signalene på alvor og la ut på bytur før soloppgang tirsdag morgen. Etter halvannen time ved Grünerbrua var en nygått laks på 3,2 kilo halt på land.

Klokken 6.30 tirsdag morgen fikk Aftenpostens utsendte opp en laks på 3,2 kilo.

Snittvekten øker

– Jeg har sett flere fisk på 3–5 kilo. Det virker som om snittvekten er høyere i år en tidligere, forteller fluefiskeren Magnus Andersson, som har posisjonert seg ved Vulkan på Grünerløkka. Han fisker vanligvis i Sandvikselva og Lysakerelva, og har ennå til gode å vippe opp noe i Oslo sentrum.

Det var langt mellom de håpefulle langs Akerselva mandag ettermiddag. Elven er full av fisk, og det er plass til mange flere stenger.

– Fisk er bonus. Jeg er tålmodig og satser ikke på å komme hjem med middag, forteller han.

– Jeg fisker kun med flue, men har inntrykk av at det meste her er tatt med mark eller spinner, forteller han.

Akerselva er et trivelig sted å fiske, legger han til.

– Miljø langs elven er godt, og det er like spennende hver gang jeg står her. Jeg har vel så stor glede av å se andre få fisk som å få napp selv.

  • I 2015 dokumenterte Aftenposten at laksen for alvor var på vei tilbake i Akerselva:
Les også

Laksen er tilbake i Akerselva

Elven stengt i fem år

Siden 2011 har Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) jobbet for fullt med å rehabilitere Akerselva. Elven var stengt for alt fiske frem til 2016. De første signalene om at noe positivt var på gang, kom i 2015. Da viste telleverkene at mer enn 350 fisk hadde gått opp elven – mer enn en tredobling siden bunnåret 2011.

Høsten 2015 rykket stor laks og sjøørret tilbake til Akerselva (arkivbilde).

– Da vi rehabiliterte elven, måtte vi hente ut yngel fra Sandvikselva og Hamang klekkeri, forteller Finn Hungerholdt, daglig leder i OFA.

– Antallet har variert fra år til år, men snittet har ligget på omtrent 120.000 yngel. Det samme tallet gjelder for i år, men forskjellen er at yngelen nå kommer fra Akerselva. Vi driver utstrakt stamfiske, og vi frakter nå rogn til anlegg i Sørkedalen før vi returnerer dem til hovedstaden.

Årets største laks så langt i Akerselva er på 5 kilo, og ble tatt av Morten Haakenstad.

Husk fiskekort

Fiskesesongen i Akerselva varer ut september, og fiskekort løses via inatur.no. Det er fristende å si: Løp og hent!

Lite tyder på at oppgangen har stoppet opp. Vannstanden er optimal, og bare i løpet av tirsdag formiddag er det registrert ytterligere 40 fisk på vei inn i byen.