Oslo

Vårfenomen i tørre Oslo-gater gir «betydelig helserisiko»

Onsdag ettermiddag viser flere luftmålestasjoner i Oslo «betydelig helserisiko». – Egentlig et vårfenomen, sier Norsk institutt for luftforskning.

De siste dagene har det vært pent vær, vindstille, mildt og tørt i Oslo. Det gir vårlige forhold for svevestøv. Her er Oslo tirsdag ettermiddag.
  • Marianne Stensland
    Journalist

– Det dreier seg om slitasje av asfalt og oppvirvling av svevestøv i forbindelse med perioden da mange reiser hjem fra jobb, sa Christine Forsetlund Solbakken, kommunikasjonssjef hos Norsk institutt for luftforskning (NILU), til Aftenposten tirsdag.

Hun fortalte da at målingene var fra timen før kl. 17 tirsdag ettermiddag – en tid på dagen da det er mye trafikk på veiene.

– I tillegg har det vært lite snø og is – gatene er tørre. Det ligger også mye oppsamlet veistøv fra vinteren på veiene, og dette virvles opp når det er mye trafikk. Dette er egentlig et vårfenomen, utdyper Solbakken.

Ni av tolv målestasjoner siste døgn

Onsdag ettermiddag ved 16-tiden er det fortsatt dårlig luft mange steder i byen.

Målestasjon for måling av luftkvaliteten i Oslo plassert i Kirkeveien.

På fem målestasjoner i Oslo var onsdag ettermiddag luftforurensningen markert som rød - høy på nettsidene som overvåker Oslo-luften: Bryn skole, Bygdøy allé, Alna senter, Manglerud og Smestad. Rød farge indikerer «betydelig helserisiko».

I tillegg har fire målestasjoner nivå oransje - moderat forurensning.

Ni av tolv målestasjoner har i løpet det siste 24 timene registrert høy luftforurensing.

Varsler høy forurensning også torsdag

Det er Oslo kommune og Statens vegvesen Region øst som samarbeider om målingene.

Også torsdag varsler Oslo kommune høy luftforurensning enkelte steder: «Generelt lite forurenset luft. Langs de største veiene moderat til høyt fra trafikk i rushtidene», heter det i varselet.

Dårligst luftkvalitet i Norge var det onsdag ettermiddag i Lørenskog i Viken. Her er luftforurensningen markert som lilla - svært høy.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Trafikk
  3. Luftkvalitet