«Alle de tingene som har lokket deg til å kjøpe elbil, blir bare borte»

Elbiler mister retten til 25.000 gratis P-plasser. Dette kommer på toppen av flere fordeler som elbilister mister i 2019.

Thomas Stai mener at miljøpolitikken og avgiftspolitikken ikke henger sammen når politikerne stadig vekk vil avskaffe elbil-goder.

I vår innførte Oslo kommune ladeavgift for elbiler. I disse dager kommer det opp nye skilt flere steder i byen som sier at bare elbiler under lading kan stå på ladeplasser, og det mot betaling. Inntil nylig var det gratis å lade.

De som ikke betaler, får nå 600 kroner i gebyr.

I april ble det innført strengere regler for bruk av elbil i kollektivfelt på E18 i Asker og Bærum. Og fra 1. juni kommer det bomavgift for elbiler.

Og for de elbilistene som synes dette er i meste laget, så er det nå også bred enighet blant politikerne i Oslo om å frata elbilene enda et gode: Retten til gratis parkering der det er innført beboerparkering. I praksis gjelder det all kommunal gateparkering innenfor Ring 2 og i flere sentrale områder utenfor Ring 2.

I dag må beboerne betale 3000 kroner for et beboerkort, mens elbiler fra hele landet kan stå gratis på de samme plassene. Ved utgangen av mai vil det være nesten 25.000 beboerparkeringsplasser i Oslo.

– Vil kvitte meg med elbilen

Det at enda et elbil-gode er på vei ut, er ingen god nyhet for Thomas Stai som kjører BMW i3. Aftenposten møter ham på Skøyen der han står gratis i en gate med beboerparkering. Denne dagen vil han kjøre gratis gjennom fire bomringer mellom jobb og hjem til Grorud.

Thomas Stai er ikke fornøyd med at elbiler mister stadig flere goder. I dag kjører han gratis gjennom bomringen og parkerer gratis der det er kommunal parkering. Disse godene skal det bli slutt på.

– Nå leaser jeg denne bilen, men jeg vil kvitte meg med elbilen når godene forsvinner. Alle de tingene som har lokket deg til å kjøpe elbil, blir bare borte. Miljøpolitikken og avgiftspolitikken henger ikke sammen. Jeg jobber litt forskjellige steder og kan reise kollektivt noen ganger, men fordelen med en liten elbil er at man enkelt kan kjøre i byen, sier Stai.

I Vika er det derimot jubel for at politikerne vil ta betalt for beboerparkering.

Denny Greve har nettopp parkert sin dieselbil i Vika og er glad for at elbiler ikke skal få lov til å stå der gratis. Selv om han har beboerkort, er det ikke uvanlig at han må lete etter parkering i over 30 minutter når han kommer hjem fra jobb.

– Jeg støtter det 120 prosent. Selv om jeg har beboerkort, så hender det jeg må lete etter ledig parkering i over 30 minutter. Det er mange elbileiere som parkerer her gratis og går til Aker brygge eller Oslo sentrum, sier Denny Greve, som kjører en Mercedes med dieselmotor og bor i området.

Vil stoppe pendlere med elbil

Andreas Halse i Arbeiderpartiet vil i likhet med flere andre politikere i Oslo at også elbilister betaler for parkering.

– I vårt program står det at også elbilene skal begynne å betale for å stå på beboerparkeringsplasser, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo.

Han legger til at dette må vedtas i bystyret først. Derfor vil dette tidligst skje fra neste år.

– Vi har ikke landet på et prisnivå ennå, men det skal fortsatt være gunstig å være miljøvennlig. Et nasjonalt vedtak sier også at elbiler maksimalt skal betale halvparten av ordinær takst, sier Halse.

– Er dette for å stoppe pendlere med elbil?

– Det er en sammenheng her. Beboerparkering er ment for beboere i området. Ikke for dem som pendler, svarer Halse.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier at også Høyre har dette i programmet sitt for kommende bystyreperiode. Partiet ønsker å «fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler der det er beboerparkering».

– Vi opplever at i noen nabolag i Oslo, som på Frogner, står det mange elbiler fra andre kommuner. Det er urimelig at de parkerer gratis mens beboerne uten elbil betaler 3000 kroner, sier Lae Solberg.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ønsker også at elbiler skal betale når de parkerer der det er beboerparkering. Han presiserer at dette ikke bør gjelde elbiler som tilhører bydelen.

Han understreker at elbiler som tilhører beboere i bydelen fremdeles skal få lov til å parkere gratis.

– Tror du ikke færre vil velge elbil når enda et gode forsvinner?

– De store fordelene, som kraftig redusert pris i bomringen og null engangsavgift, blir jo videreført. Uansett skal ikke elbilene betale mer enn maks 50 prosent av ordinær pris. Vi mener at disse godene bør videreføres til 2025.

Frp: Vil frata elbiler alle goder

Aftenposten har også snakket med SV og Frp i Oslo. Også de ønsker å avvikle ordningen med gratis parkering for elbiler.

– Den viktigste utfordringen med beboerparkering i dag er fremmedparkering. Det er viktig at fremmedparkering ikke er gratis, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Vi er imot beboerparkering og særfordeler for elbiler. Jeg mener at alle bileiere skal betale likt. Hadde elbiler betalt bomavgift og engangsavgift, så ville staten få 11,2 milliarder kroner mer i inntekter. Da kunne vi ha greid oss uten bompenger i store deler av landet, sier Carl I. Hagen (Frp).

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er rimelig at elbiler etter hvert også må betale for den plassen de tar opp i byen.

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier at også byrådet vurderer dette nærmere.

– En viktig forutsetning for oss er at det alltid skal være mye billigere å bruke elbil enn fossilbil, samtidig som det også er rimelig at elbiler etter hvert må betale for den plassen de tar opp i byen, skriver han i en e-post.

Tre av fem elbiler var feilparkert

De fleste parkerte bilene i Hansteens gate i Vika torsdag er elbiler. Fem av disse står parkert på en ladeplass for elbiler. Plutselig dukker en parkeringsvakt og skriver ut gebyr på 600 kroner til to av disse. Dette fordi de ikke har betalt for å stå på en ladeplass. Idet betjenten er i ferd med å skrive gebyr til den tredje bilen, dukker eieren opp.

Her får to elbiler under lading gebyr på 600 kroner i Vika. P-betjenten fra Oslo kommune ønsker ikke å stå frem med navn i avisen.

– Jeg har parkert her i ett år og var ikke klar over de nye reglene, sier Merita Gashi som dermed slipper gebyr.

Som elbilist fra Ski har hun ladet gratis i Vika mens hun har gått på skole ikke så langt unna.

– Det gikk dårligere enn antatt på eksamen. Så det var godt at jeg slapp dette gebyret. Det er jo kjedelig at elbiler må betale for parkering, men jeg forstår at folk som har beboerkort blir irriterte når de ikke finner ledig plass, sier Gashi.

Også hun vil vurdere om det lønner seg å satse på elbil neste gang hun skal bytte bil.

– Jeg er miljøbevisst og har benyttet meg av godene elbileierne har hatt tilgang til. Hvis enda flere goder forsvinner, er det ikke sikkert at jeg vil velge elbil neste gang.

Merita Gashi fra Ski har spart flere tusen kroner på parkering i Oslo fordi hun har elbil. Hun sier at hvis enda flere elbil-goder forsvinner, så er det ikke sikkert at hun vil velge elbil neste gang.

I løpet av de neste ukene vil enda flere ladeplasser få nye skilt som forbyr parkering hvis bilen ikke er under lading.

– Betyr mye for valg av elbil

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening, mener politikerne ikke bør haste med forslaget om innføring av betaling for elbil-parkering.

– De må kartlegge grundig og ikke bare basere dette på anslag. Vi mener at det er en god utnyttelse av parkeringsplasser hvis noen få pendlere med elbil kan stå på beboerparkeringsplasser på dagtid og kjøre ut før beboerne kommer på kvelden, sier Haugneland.

Han er ikke i tvil om at færre vil bytte til elbil hvis stadig flere goder forsvinner i like høyt tempo.

– Oslo har veldig ambisiøse mål for klimautslipp. Disse restriksjonene vil ha effekt på å nå målene, sier Haugneland.

– Hva synes du om at elbilister som ikke betaler for å stå på ladeplass får gebyr?

– Hvis de ikke har behov for lading, så bør de ikke stå der. Man parkerer ikke rett ved en bensinpumpe hvis man ikke skal fylle bensin.