Oslo

Kommunen sier nei til 117 meter ved Oslo Spektrum

Oslo kommune foreslår å redusere det planlagte bygget til Oslo Spektrum fra 117 til maks 90 meter. Det er likevel høyere enn kommunens egen høyhusstrategi.

Plan- og bygningsetaten mener området rundt Oslo S tåler høyhus. Deres forslag på 90 meter sikrer samtidig at Oslo Plaza fortsatt skal være det høyeste i området.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det er omfattende planer Norges Varemesse har når de vil utvide Oslo Spektrum. Planene innebærer et 27 etasjers høyhus og en fullstendig forandring av bygningsmassen som grenser mot Sonja Henies plass og Oslo Plaza. Det vil blant annet gi en ekstra flerbrukssal med plass til 3000 mennesker, samt 1000 nye kontorplasser.

Dette har skapt reaksjoner, ikke minst forslaget om et høyhus på 117 meter.

Førstkommende mandag sendes reguleringsplanen på høring. Her følger det også med to alternative forslag fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune. I det ene foreslås en maksimal høyde på 42 meter, som også er i henhold til bystyrets vedtatte høyhusstrategi. Litt mer uvanlig er det at PBE også foreslår et alternativ på 90 meter.

Forslaget fra LPO Arkitekter er på 117 meter. Det sier Plan- og bygnmingsetaten nei til.
Les også

Oslos nye byplansjef: – Jeg er avventende til hvordan det blir å leve med fasaden på det nye Munchmuseet

– Dette stedet ligger rett ved Oslo S og er en viktig samlingsarena. Derfor mener vi det er riktig å kunne markere det med et høyt hus. Det kan bygge opp under det som er Norge største trafikknutepunkt. Det tåler dette området, sier direktør Andreas Vaa Bermann i avdeling for områdeutvikling i PBE.

117 meter vs. 90 meter

Forslaget er også i tråd med områdeprogrammet for Oslo S. Denne skal sikre at Oslo Plaza fortsatt skal være den høyeste bygningen i området. I forslaget fra kommunen heter det at dersom det skal etableres et høyhus på området, bør dette fremstå slankere enn Oslo Plaza og Postbygget.

– Grunnen er at vi vil følge opp høyhusstrategien. I områdeprogrammet for Oslo øst fremgår det at bebyggelsen skal trappe seg ned fra Oslo Plaza, både med hensyn til byform, hvordan man ønsker at silhuetten i sentrum skal være, og av klimahensyn, sier Bermann.

Opptatt av dagslys

I alternativ to fra Plan- og bygningsetaten foreslås et høyhus på 42 meter.

– Hvorfor er vi så redde for å bygge høyt i Oslo?

– Vi har ingen tradisjon for å bygge høyt. Vi er opptatt av å få dagslys ned i byrommene våre, og solen står lavere i Norge enn andre steder i verden. Samtidig skaper høyhus vindstrømmer i byrommene, og det ønsker vi å redusere, sier Bermann.

PBE foreslår også å rive broen mellom Oslo Plaza og Oslo Spektrum.

– Det er fordi vi ønsker å legge til rette for byliv på gateplan. Vi anbefaler at inngangen til Oslo S skal senkes ned på gateplan, sier han.

PBE er ellers positive til at LPO arkitekter og Norges Varemesse ønsker å gi fasadene farger.

– Vi synes de foreslår et spennende grep som bygger opp under arkitekturen. Det gir bygningen en spesiell karakter som skiller seg fra de andre husene. Dette viderefører også den kunstneriske utsmykkingen som allerede finnes på Oslo Spektrum i dag, sier Bermann.

Vil rive bro

I planene fra Norges Varemesse blir det også foreslått at deler av bygget skal «henge» over Sonja Henies plass – også kalt utkraging. Dette for å gi rom til en kongressal med kapasitet til 3000 mennesker. En slik utkraging er imidlertid i strid med kommuneplanen.

PBE vurderer likevel at dette kan anbefales under forutsetning av at plassen oppgraderes.

Les også

Uro i øyparadiset: Krever riving av ulovlige badehus og brygger

– Oslo Spektrum har en viktig og samlende funksjon i byen på et helt riktig sted med god kollektivdekning. Vi mener det er viktig å legge til rette for å styrke driften av arenaen. Planforslaget vil samtidig bidra med en åpnere og mer bymessig henvendelse mot Sonja Henies plass, Vaterlandsparken og Lybekkergata, sier direktør Siri Gauthun Kielland i PBE.

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Norges Varemesse setter nå sin lit til at politikerne vil gå for deres opprinnelige forslag fremfor alternativet til PBE.

– Ved å droppe syv etasjer vil dessverre kostnadene på hele prosjektet bli for stor, slik at det blir umulig å betjene gjelden. Selv om vi med dette tar et stort skritt videre på veien mot Spektrumkvartalet, vil ikke prosjektet la seg gjennomføre uten at politikerne tar grep. Vi opplever heldigvis at politikerne virkelig ønsker oss velkommen, derfor er jeg optimistisk, sier Hagen.

Etter planen skal saken behandles i bystyret i begynnelsen av 2021.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo Spektrum
  3. Oslo
  4. Oslo kommune