Oppgradering gir sommertrøbbel for NSB-kunder ved Oslo S

Oppgraderingsarbeider på Oslo S i sommer vil gi til konsekvenser for togtrafikken i to uker. Målet med arbeidene er færre forsinkelser.

Oslo Sentralstasjon. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
  • NTB

Natt til lørdag starter en seks uker lang arbeidsperiode på Oslo S. Arbeidene på Oslo S er en del av fornyelsen av infrastrukturen i Osloområdet og byggingen av nye spor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot stasjonen.

Arbeidene vil få omfattende konsekvenser for togtrafikken i både den første og den siste uken arbeidene varer, melder Jernbaneverket.

I uke 26 (27. juni-30. juni) stenges Østfoldbanen fra Oslo S til Ski. I uke 31 (1. august-7. august) blir det dessuten stenging av strekningene fra Oslo S til Grefsen, Bryn og Lillestrøm.

På de stengte strekningene erstattes togtrafikken med alternativ transport med buss og T-bane.

I de fire ukene mellom uke 26 og 31 vil togene gå i normale sommerruter på alle strekninger ut og inn av Oslo S. Togene vestover mot Asker og Drammen vil gå som normalt fra Oslo S i hele perioden.

Målet med arbeidene er å få ned antall feil som skaper dårlig punktlighet i togtrafikken og å øke kapasiteten på stasjonen for å få til en bedre trafikkavvikling. Oppgraderingsarbeidene koster 160 millioner kroner.