Ap og Høyre i Oslo gikk sammen om riving av Y-blokka

Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo vedtok egenhendig støtte til riving av Y-blokka i regjeringskvartalet.

Tirsdag holdt aksjonister som vil bevare den Picasso-utsmykkede Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo, ring rundt bygget. Onsdag skal reguleringsplanen for kvartalet vedtas i bystyret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det omstridte vedtaket ble fattet i bystyret i Oslo onsdag kveld, mot stemmene til alle de andre partiene enn de to store: Arbeiderpartiet og Høyre.

Oslo bystyre går dermed inn for riving av Y-blokka, slik regjeringen ønsker i sin reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet.

Så sent som tirsdag ettermiddag holdt aksjonister som vil bevare den Picasso-utsmykkede blokka, ring rundt bygget og holdt appeller.

Motstandere av riving påpeker at Y-blokka og Høyblokka hører sammen i en arkitektonisk enhet, og at Picasso-bildet som pryder blokka må bevares der det står.

Les også

Y-blokken sidestilles med lagunen i Venezia

Likevel ble alle alternative forslag om gå for både bevaring og bare delvis riving av Y-blokka, slik Riksantikvaren har foreslått, nedstemt.

Tirsdag holdt aksjonister som vil bevare den Picasso-utsmykkede Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo, ring rundt bygget. Onsdag skal reguleringsplanen for kvartalet vedtas i bystyret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ap: – Sikkerheten viktigst

Leder Frode Jacobsen i Oslo Aps bystyregruppe fastslo i en kommentar etter avstemningen at selv om Y-blokka ennå står og rivingsmotstanderne ikke har gitt opp kampen for bevaring, «så blir den nok revet».

Ap vektlegger sikkerhetsbetraktningene til Statsbygg i sin beslutning om støtte til den statlige reguleringsplanen.

I sitt innlegg i debatten påpekte han at så sent som fire år før bomben gikk av 22. juli 2011, under debatten om stenging av Grubbegata, ble et slikt scenario vurdert som helt usannsynlig.

– Muligheten er der når det gjelder Y-blokka også. Derfor er det ganske modig av noen nå å avvise denne sannsynligheten, sa han.

Les også

Y-blokken eller Arne Garborgs plass?

Riksantikvaren vil bevare

Riksantikvaren foreslår at bare en del av blokka rives slik at man får en C-blokk. Ved å rive den delen som ligger over Ring 1, og som dermed er utsatt for eksempelvis et bombeangrep utenfra, skulle sikkerhetsaspektet være ivaretatt.

– Vi har foreslått et alternativ, og det er å bygge om Y-blokka til det vi kaller en C-blokk. Det vil si at den fløyen som vender opp mot Deichmanske bibliotek rives, og at man får en bygning som ligger langs ring 1, sier avdelingsdirektør Hanna Kosonen Geiran i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren til NRK.

Vedtaket i bystyret vil veie tungt for reguleringen som blir gjort av staten og Kommunaldepartementet.

Y-blokka ligger til venstre for høyblokka i Regjeringskvartalet.

Nei fra Sanner

Mandag 13. juni sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) planprogrammet for det nye regjeringskvartalet over til Statsbygg.

I følgebrevet slår Sanner fast at han ikke vil følge innspillene fra blant andre Riksantikvaren om å se på løsninger der Y-blokka kan bevares.

– I planprogrammet er OBOS-kvartalet tatt ut av reguleringsplanen og regjeringsbygget R5 tatt inn. Men Riksantikvarens høringsinnspill om å se på løsninger der Y-blokka bevares, blir ikke tatt med videre, heter det i brevet.

Utsmykningen av Y-blokka strekker seg tilbake til 1957 da Pablo Picasso og Carl Nesjar traff hverandre i Cannes. Picasso tegnet bildene som Nesjar sandblåste opp i stort format i naturbetong på bygget.