Oslo

Syklister og fotgjengere liker seg i nye Torggata

Omleggingen av Torggata har vært vellykket. Men noen syklister og fotgjengere mener gaten kan gjøres enda mer attraktiv om man lager egne sykkelfelt.

- Det er blitt fint her, men det burde vært sykkelfelt. Det er kaotisk når syklister og gående skal dele på plassen. Det var bedre før, da det var sykkelfelt på begge sider, sier Jørgen Remmen, som har syklet fra Nittedal til Oslo via Torggata daglig i en årrekke.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Torggata ble bygget om til kombinert sykkel— og gågate etter nederlandsk modell i fjor høst. Gaten, som den siste tiden har fått flere nye restauranter og kafeer, ble også utstyrt med brostein. Poenget var å gi syklister og fotgjengere førsteprioritet.

 • Det er blitt fint, men det har tatt sin tid.
  I 2008 var Torggata enveisregulert i retning Akerselva. Da kunne man kjøre hele veien fra Youngstorget til Hausmanns gate. Gjennomsnittlig døgntrafikk med bil var da 3000.
 • I dag er det ingen biltrafikk på strekningen fra Youngs gate til Badstugata.
 • I resten av gaten ligger trafikken mellom 290 og 1200 biler per døgn på hverdager. Målet er under 500 kjøretøy pr. døgn.
  Mer om sykkel-Oslos fremtid:
Les også

Dette er Oslos nye sykkelveier

Fornøyde fotgjengere

Ipsos har undersøkt hva folk synes om omleggingen på oppdrag fra Bymiljøetaten. 354 fotgjengere og 150 syklister ble intervjuet høsten 2015. Undersøkelsen fra 2015 er en oppfølging av en undersøkelse Synovate (Ispos i dag) gjorde i 2008, før grepene ble gjort.

Her er noen funn:

 • 94 prosent syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for fotgjengere i 2015. I 2008 var denne andelen 28 prosent.
 • 73 prosent syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for syklister i 2015. I 2008 var dette tallet 23 prosent.
 • Langt flere sier at de synes det er trivelig i gaten nå enn ved forrige undersøkelse, i 2008. I den ferske undersøkelsen sier ni av ti synes det er trivelig i Torggata.
 • Butikktilbudet, spisestedene, stemningen og fremkommeligheten i gaten trekkes frem som årsaker til at man trives i Torggata.
 • Og to av tre oppfatter Torggata som mer attraktiv enn andre sentrumsgater.
  Ifølge undersøkelsen er lite biltrafikk, god fremkommelighet, at området er oversiktlig og at syklister prioriteres i trafikkbildet faktorer som gjør Torggata godt tilrettelagt for syklister.

Tre av fire synes det er trygt å sykle i Torggata. I en spørreundersøkelse fra 2013 sa færre enn en av ti seg enige i at Oslo er en trygg by å sykle i.

Kan bli bedre med egne sykkelfelt

De som føler seg utrygge, trekker frem biltrafikken som hovedårsak til utryggheten, men noen nevner også at fotgjengere i veibanen er et problem.

Med lite biltrafikk og ingen oppmerkede sykkelfelt opplever noen forvirring om hvem som har forkjørsrett i veibanen. Man kan få inntrykk av at noen fotgjengere tror de befinner seg i en gågate, og dette skaper hindre for syklistene, oppsummeres det i rapporten.

Både fotgjengere og syklister mener tiltak som ytterligere reduksjon av biltrafikken, egne sykkelfelt og flere trær, busker og grønne områder vil gjøre Torggata enda mer attraktiv. Viktigst var redusert biltrafikk og egne sykkelfelt.

Torggata kan bli mal for bilfri by

— Torggata er et kjempegodt eksempel på at det kan skapes liv i gatene selv om man tar bort biler, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG)

- I rapporten står det at målet er 500 kjøretøy pr. døgn i Torggata. Betyr det at biltrafikken gjennom Torggata skal strupes ytterligere?

— Torggata ligger utenfor det vi har sagt skal være bilfritt, men vi ønsker også å strupe trafikken ytterligere i gater som ligger utenfor Ring 1. Så vi vil se på hvordan vi kan få til ytterligere reduksjon av biltrafikken i Torggata, sier Marcussen.

- I rapporten kommer det frem at gaten kan oppleves som en gågate, hvor folk jo går litt i alle retninger, etter at biltrafikken ble redusert. Det igjen skaper trøbbel for syklister som skal rett frem. Vil dere lage egne sykkelfelt i Torggata?

— Torggata er en handlegate, hvor fartsnivået til alle trafikanter skal være lavt. De aller, aller fleste er fornøyd med dagens løsning, og ni av ti syklister føler seg trygge. Sykkelfelt er av flere grunner uaktuelt i Torggata, blant annet ut fra ønsket fartsnivå, tilgjengelig bredde og estetiske hensyn. Vi vil imidlertid vurdere andre oppmerkings- og informasjonstiltak som tydeliggjør at dette ikke er en gågate, sier Marcussen.

Hun mener rapporten vil være et godt grunnlag for arbeidet som nå skal gjøres med å legge til rette for et sentrum uten privatbiler.

— Gode byrom og gode forhold for myke trafikanter er viktig for at myke trafikanter skal trives. Rapporten viser at det går an å lage levende og trivelige byområder ved å legge til rette. Den viser også at det å prioritere ned biltrafikken kan være positivt for gatelivet og handelsstanden, påpeker Marcussen.

OHF - En fin handlegate

Gunnar Larsen, leder i Oslo Handelsstands Forening (OHF), synes Torggata er blitt en fin handlegate.

— Vi trekker den frem som et godt eksempel på hvordan vi kan lage bygater med flere brukere hvor det samtidig er mulig å få levert varer, og at du kan gå og sykle. Her har det også kommet mye ny virksomhet, sier Larsen, som berømmer Olav Thon-gruppen for å ha valgt ut leietagere med god kvalitet.

— Gaten var jo kjent for å ha litt luguber virksomhet tidligere. Vi er glade for det som har skjedd i Torggata. Den inngår jo i en akse fra Grünerløkka til Vippetangen, sier Larsen.

 • Torggata er et godt eksempel på hvordan den privatbilfrie byen kan fungere. Omsetningen i Torggata har gått vesentlig opp. Vi har ikke separate tall, men vi snakker med leietagerne der og de er stort sett fornøyd, sier Larsen.

Han er ikke negativ til mindre privatbilisme.

— Vi vil gjerne ha mange bilfrie gater som hegner sammen et nettverk, gjennom Oslo sentrum. Gater som preges av mennesker som handler, spiser og har opplevelser i sentrum. Torggata er en god start, som Karl Johans gate, som jo stort sett er bilfri fra Egertorget og ned til Oslo s. Det vi reagerte på var ideen om å stenge alle gater innenfor Ring 1, sier han.

Les også

 1. Torggata er blitt en av Oslos hippeste gater

 2. Sykkelfolket skal få et bedre liv i Torggata

 3. Stengte gate, fikk politiet på nakken