Tajik: Noen opplever det som et mareritt å bo med familien

Flere hundre minoritetsbarn- og ungdommer i Oslo lever daglig under ekstrem sosial kontroll.

Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, Ap-politiker Hadia Tajik og Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen er bekymret for minoritetsungdom som utsettes for sosial kontroll.

93 personer ble registrert tvangsgifteti fjor, mens flere hundre ble utsatt foræresrelatertvold, viser ferske tall fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi). De har kartlagt tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet registrert i 2014.

De fleste sakene dreier seg om trusler og vold eller tvangsekteskap og unge som er redde for å bli tvangsgiftet.

Les også

«Amir» ble sendt til Pakistan - foreldrene fryktet at han skulle bli for norsk

— Økende antall henvendelser betyr ikke nødvendigvis at det er en økning i faktisk gjennomførte tvangsekteskap, men at flere tar kontakt og søker hjelp, understreker Solfrid Lien, fungerende seksjonsleder ved IMDis forebyggingsseksjon.

Ofte bakgrunn fra storfamiliebasert kultur

Økning eller ei, nå vil Arbeiderpartiet fremme et nytt representantforslag i Stortinget. En handlingsplan mot sosial kontroll.

- Vi har tilfeller der barn og ungdom i minoritetsmiljøer må komme rett hjem fra skolen, ikke får delta på fritidsaktiviteter, får styrt sin pengebruk, PC-bruk, klær og ikke minst venner. Enkelte opplever kontrollen som et mareritt, sier Hadia Tajik (Ap).

Ifølge Tajik henger sosial kontroll ofte sammen med å ha bakgrunn fra en kultur som er storfamiliebasert.

— Møtet med det individualistiske Norge kan føre til at foreldre strammer til bevegelsesfriheten til den unge. For noen er kontrollen moderat, for andre blir den et mareritt. Gutter og jenter tvangsgiftes. Eller trues med det. Tvangsekteskap er allerede forbudt. Vi vil ta tak i den sosiale kontrollen, som kan begrense ungdommenes liv og muligheter.

Blir stående alene

Målet med handlingsplanen er å få bukt med det Tajik karakteriserer som «begrensninger i bevegelsesfriheten til unge».

— Vi kan ikke forby foreldre å legge begrensninger på hva unge gjør og ikke. De fleste foreldre gjør det. Men for disse unge er begrensningene omfattende og handler om alt fra hvordan en skal gå kledd til at man ikke får delta på fritidsaktiviteter der det annet kjønn er til stede eller hva slags venner man kan ha.

Hun mener personer som utsettes for streng sosial kontroll, risikerer å bli «veldig alene».

— De mister kompetanse i å bli selvstendige, ta individuelle valg og får i liten grad bygget nettverk. Derfor er økt kunnskap om utfordringene viktig.

- Hva skal handlingsplanen inneholde?

— Det viktigste blir å få foreldrene med på laget. Vise dem verdien av å la barna delta i samfunnet. I tillegg må kompetansen økes i flere instanser.

- Hvilke?

— Konfliktrådene bør få økt kunnskap om æresrelatert vold. Kompetansenivået bør også økes på skoler og idrettsarenaer. En lærer bør lære å gjenkjenne det dersom en elev utsettes for sosial kontroll, og vite hvordan man kan ta det opp. Her har også frivillige lag og foreninger en nøkkelrolle. De må få både kompetanse og støtte i arbeidet for å inkludere denne gruppen i sine tilbud.

Redsel for å integreres

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen, mener i likhet med Tajik at det må tas grep i hovedstaden.

— Jeg bor selv på Alna, og barna mine har gått på skole her. Mange minoritetsungdommer deltar i svært lite etter skoletid, sier han.

Johansen mener sosial kontroll skyldes redsel for å integreres i et nytt samfunn.

- Det er et stort problem fordi vi lever i et samfunn som i stadig større grad må takle ulikhet og ulik kulturell bakgrunn. Vi vet at det at i enkelte miljøer forventes at guttene i familien fungerer som kontrollører for sine søstre på skolen og i fritiden. Det er utvilsomt en belastende rolle å tildeles.

- Også foreldre utsettes for sosial kontroll

Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen laget i fjor dokumentaren Frivillig Tvang , der han fulgte fire unge norskpakistanere og deres forhold til henteekteskap. Han er glad for at det rettes politisk oppmerksomhet mot utøvelsen av sosial kontroll i minoritetsmiljøer. Et problem han mener er normen i enkelte bydeler i Oslo.

- Jeg kjenner til eksempler på barn som ikke har fått dra på leirskole fordi foreldrene tror at alle drikker seg fulle og overnatter sammen. Barna er triste for ikke å få være med på skoletur, men uttrykker samtidig at de er glade for å slippe drikkepresset. Målet med en slik handlingsplan må være å få foreldrene til å forstå at de færreste klasseturer på barneskolen fungerer slik, sier han.

Samtidig understreker Ulriksen viktigheten av å få i gang et samarbeid med foreldre.

— Splitter vi familier gjør vi barna og samfunnet en bjørnetjeneste. Støtte fra familie er viktig. Foreldre er ofte også utsatt for sosial kontroll fra øvrig slekt.

Rolfsen står på Arbeiderpartiets kandidatliste til Oslo bystyre 2015-2019.


Tips til saker? Kontakt oss her!

Les også

- Når jeg er ute med etnisk norske venner, ser jeg meg alltid over skulderen