Oslo

Lærerne må følge 172 skriftlige regler

I et 52 siders dokument instruerer ledelsen ved Haugerud skole i detalj hvordan skolens lærere skal opptre på jobb - og på fritiden sin.

0405plakat-QrEsv2FEfA.jpg
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

På mange skolerhar man «klasseregler»: En håndfull regler for oppførsel, nedskrevet på en plakat på veggen i klasserommet.

På Haugerud ungdomsskole i Groruddalen har de også lærerregler. De fyller 52 sider og inneholder blant annet:

 • Fritiden må disponeres slik at den ikke går ut over arbeidsinnsats og humør.
 • Din jobb er like viktig som ektefellens jobb. Ved syke barn deler vi på å være hjemme.
 • Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om.
  Les alle reglene her (PDF — ekstern lenke)

Reglene fremgår av et dokument fra 2013, som ble revidert før skolestart høsten 2014. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

- Ekstrem detaljstyring

Trond Welstad er stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Han kaller dokumentet diktatorisk og mener det ligger en ekstrem detaljstyring i det.

— Dette er et av de aller verste eksemplene på kontroll- og regeltyranni jeg har sett. Ikke bare begrenser det lærernes ytringsfrihet, det griper også inn i deres privatsfære på en fullstendig uakseptabel måte, sier han til Dagsavisen.

Lærerreglene inneholder detaljerte regler ikke bare opp opptreden i klasserommet, men også om lærernes opptreden overfor elever og ikke minst utad, både i arbeidstiden og på fritiden.

— En av mine største innvendinger er at det er ekstremt vanskelig å regulere mellommenneskelige relasjoner med rettsregler slik man gjør her. Nissen som følger med på lasset, er at du svekker læreren som profesjonell yrkesutøver og dermed også deres mulighet for å gjøre en god jobb, sier Welstad til avisen.

Mener reglene er lovstridige

Reglene inneholder blant annet:

 • Du snakker aldri negativt om elever, foresatte, kolleger eller ledelse.
 • Du er lojal mot Oslo kommunes verdier.
 • Du forstår at vi jobber i et politisk system hvor vi har som oppgave å gjennomføre samfunnets bestilling. Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen.
  Advokat Jon Wessel-Aas, som i en årrekke har engasjert seg i spørsmål om menneskerettigheter og ytringsfriheten mener regelverket er lovstridig.

— Man kan ikke kategorisk bestemme at en ansatt aldri kan ytre seg negativt utad om «ledelsen». Det kan heller ikke bestemmes kategorisk at en ansatt lærer aldri utad kan lufte sin personlige mening om hvordan generelle systemer/løsninger fungerer, selv om det innebærer et annet syn enn det «vedtatte», sier han til Dagbladet.

Fungerende rektor Terje Eide forsvarer derimot reglene.

— Jeg forstår at noen av punktene kan virke kontroversielle, men hos oss lever vi godt med dette dokumentet. Vi praktiserer åpen dør, der alle kan komme inn til lederne med sine bekymringer, og hvis man er uenige tar man disse diskusjonene internt, sier han til avisen.

Les også

 1. Omstart på Haugerud