Oslo

I to av fire bydeler i Groruddalen har flertallet innvandrerbakgrunn

- Jeg tenker mer på Oslo som en delt by i form av hvordan man ser forskjellene om man følger t-banelinjen. Øst/vest, den utviklingen er jeg mer bekymret over enn innvandring, sier Jeanette Krosby (t.v.). Jemile Daush er enig. Her er de sammen på Stovner senter, lengst nord i Groruddalen.

– Innvandring skremmer meg ikke i det hele tatt, sier Jeanette Krosby (23). Hun er vokst opp i Groruddalen, og hun har nettopp kjøpt leilighet der med kjæresten.

 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Sol Kristiansen

Diskusjonen har gått friskt etter at forfatter Halvor Fosli denne uken ga ut debattboken Fremmed i eget land — samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen.

«De innfødte er kanskje først og fremst triste, særlig den eldre generasjon bærer på en sorg over en idyll som ble borte», skrev Fosli i en kronikk i Aftenposten.

Jemil Daush (16) går på Stovner VGS og er oppvokst i Groruddalen. Jeanette Krosby er prosjektleder for kompetanse og utvikling for ungdom i Grorud bydel. Ingen av dem kjenner seg igjen i beskrivelsene som kommer frem i boken hans.

— Jeg synes det er trist at de har dette bildet. Groruddalen er et flott sted. Hver gang denne tematikken kommer frem i media lurer jeg på hvor det kommer fra. Det er ikke noe jeg legger merke til i hverdagen, sier Daush.

Flere har etterlyst yngre stemmer i debatten. En rapport fra Fafo og Rambøll i fjor høst peker på at fremmedgjortheten flere norske sier at de opplever, kan være et generasjonsfenomen.

— Foslis bok er ikke representativ for oss som bor her. Det hadde vært like lett å skrive en bok med 20 mennesker som mente det stikk motsatte. Om man bare har lest negative ting, vil man kanskje lete etter de tingene som bekrefter det du allerede trodde om Groruddalen. Innvandring skremmer meg ikke i det hele tatt, det er jeg vokst opp med, sier Jeanette Krosby.

Flertall i tre bydeler

Torsdag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en omfattende rapport om levekår og demografi blant innvandrere og deres etterkommere i Oslo. Rapporten tok for seg de syv bydelene hvor andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn er over snittet:

 • Alna
 • Bjerke
 • Gamle Oslo
 • Grorud
 • Grünerløkka
 • Stovner
 • Søndre Nordstrand

I Oslo har andelen med innvandrerbakgrunn økt fra 19 til 31 prosent siden 2000. Men det er svært store forskjeller både innad i Oslos bydeler og mellom dem.

Både i Stovner bydel (51,5 prosent) og Alna bydel (rett over 50 prosent) er det i dag et flertall med innvandrerbakgrunn. I Grorud bydel er tilsvarende tall 46 prosent, og i Bjerke bydel er tallet 42 prosent.

Økningen har skjedd fort. Bare seks år tidligere utgjorde personer med innvandrerbakgrunn 41 prosent av befolkningen i Stovner bydel. I samme periode, fra 2008 til 2014, er det blitt 2200 færre personer med norsk bakgrunn i bydelen.

For to år siden ble Søndre Nordstrand den første Oslo-bydelen hvor det var flertall med innvandrerbakgrunn, men siden flatet det ut der og Stovner dro forbi.

- Unge sosialisert inn i det

Jonas R. Kunst, doktorgradsstipendiat i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på immigrasjon og relasjoner mellom grupper. Han reagerer på Foslis fremstilling av Groruddalen, men understreker at han ikke har lest boken, og kun uttaler seg om det som kommer frem i kronikken.

— Det virker som Fosli presenterer noen interessante synsvinkler fra et lite utvalg enkeltpersoner. Samtidig er jeg kritisk til om dette danner noe grunnlag for å være en tilstandsrapport av Groruddalen, sier Kunst.

Han mener at 20 personers meninger ikke gir noe grunnlag for å generalisere til hvordan folk flest opplever det å bo i Groruddalen.

Jeanette Krosby (t.h.) og Jemile Daush sammen på Stovner. Begge er vokst opp i Groruddalen.

Kunst forteller videre at barn og unge kan oppleve innvandring på en helt annen måte enn eldre generasjoner.— For barn og unge som er født inn i denne virkeligheten kan det oppleves svært annerledes enn for eldre generasjoner. En person i 80-årsalderen har for eksempel opplevd innvandring i voksen alder etter at han eller hun har bygd opp sine sosiale nettverk, og er derfor ikke blitt sosialisert inn i det fra tidlig alder, sier han.

— Å forholde seg til ting man kjenner kan gi en viss sikkerhet, så det er forståelig at en omverden som har forandret seg fort kan virke skremmende for den eldre generasjonen. Men som sagt er jeg usikker på om dette er det de fleste i Groruddalen opplever, sier han også.

Lokalpatriotiske lokalpolitikere

Karl P. Olsen (Ap) har ledet bydelsutvalget på Stovner bydel i perioden som har gått. Heller ikke han kjenner seg igjen i Halvor Foslis bok.

Karl P. Olsen

— Jeg aner ikke hvem han har snakket med, men jeg kan lett finne 20 som tegner et helt annet bilde, sier han.

Olsen har bodd nesten 30 år i et «hvitt» rekkehusstrøk på Høybråten og tre år i en blokk på Stovner.

— Og jeg stortrives med både naboer og miljø. Det finnes helt sikkert enkeltpersoner som ikke gjør det, men mitt klare inntrykk er at de aller fleste trives med både naboer og miljø. Innvandrere involverer seg stadig mer i politikken, i idretten og i organisasjonslivet generelt.

- Men føler du at du kan være norsk på Stovner?

— Ja, det opplever jeg ikke som noe problem, sier Olsen.

Jack Grimsrud (Ap) er leder i bydelsutvalget i Grorud bydel.

— Det har skjedd store endringer og du må nok være litt endringsvillig for å trives. Men er du det, så er det spennende å være med på det som skjer i denne delen av Oslo, sier han.

Fargerikt fellesskap

Samtidig er 142 nasjonaliteter representert blant bydelens 15.200 personer med innvandrerbakgrunn. Og det er ikke én gruppe som dominerer.

Av bydelens innbyggere med innvandrerbakgrunn, er dette de største gruppene:

 • Pakistansk (26 prosent)
 • Tamilsk (11 prosent)
 • Somalisk (7 prosent)
 • Polsk (6 prosent)

... Og mange av personene har bodd lenge i landet. Nesten halvparten har vært her i 15 år eller mer.

Men de norske blir eldre

Bryter man statistikken ned på alder, tegner det seg et mer radikalt bilde.

I Stovner bydel er tradisjonelle nordmenn i flertall i aldersgruppen fra 50 år og oppover. Blant pensjonistene har mer enn 8 av 10 norsk bakgrunn.

Aller lavest andel med norsk bakgrunn finner vi blant unge voksne i typisk etableringsalder. I aldersgruppen 30–34 år har nesten 75 prosent innvandrerbakgrunn. Også for de tre anndre Groruddals-bydelene er tallene for unge voksne skjeve.

Jeanette Krosby lar seg ikke skremme av det.

— Jeg har bodd på Veitvet og på Ammerud hele livet, og nå har jeg kjøpt leilighet på Kallbakken med kjæresten min, som er fra Rødtvet. Det er mange nordmenn som trives her, og som fortsatt vil bo her i Groruddalen, sier hun.